Sporovi male vrijednosti

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 861/2007

Opće informacije

Uredbom (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti nastoji se poboljšati i pojednostavniti postupke u građanskim i trgovačkim stvarima kad vrijednost spora ne premašuje 5000 EUR.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije osim u Danskoj.

Postupak za sporove male vrijednosti temelji se na standardnim obrascima. Radi se o pisanom postupku, osim ako sud smatra da je potrebna usmena rasprava.

Ako sud raspolaže odgovarajućom opremom, usmene rasprave mogu se voditi putem telekonferencije ili videokonferencije.

Uredbom se također utvrđuju rokovi za stranke i za sud radi ubrzavanja postupka.

Uredbom su utvrđena četiri standardna obrasca.

Ako niste sigurni može li se za vaš spor upotrijebiti europski platni nalog ili europski postupak za sporove male vrijednosti, u donošenju te odluke može vam pomoći „čarobnjak” na stranici Internetski obrasci.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni Uredbe i obrasce koje možete ispuniti na računalu i ispisati.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

Vodič za korisnike za Europski postupak za sporove male vrijednosti  PDF (1824 Kb) hr

Practice Guide for the Application of the European Small Claims Procedure  PDF (2369 Kb) hr

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)

Posljednji put ažurirano: 01/04/2022

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.