Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Sporovi male vrijednosti

Gibraltar

Sadržaj omogućio
Gibraltar

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina

Gibraltar

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Sud nadležan za donošenje odluke u europskom postupku za sporove male vrijednosti u Gibraltaru je Vrhovni sud Gibraltara (Supreme Court). Postupak se vodi pred službenikom Vrhovnog suda (Master of Supreme Court), koji je nadležan za sporove male vrijednosti.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Sredstvo komunikacije koje sudovi Gibraltara prihvaćaju je pošta (radi naplate sudske pristojbe za pokretanje postupka).

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

U Gibraltaru je dostupan pravni lijek u skladu s odredbama Pravilnika Vrhovnog suda iz 2000., kojima se predviđa da se on podnosi dodatnom sucu (Additional Judge) ili predsjedniku Vrhovnog suda (Chief Justice).

Odredbama sadržanima u dijelu 52. Pravilnika o parničnom postupku i priloženim uputama za postupanje uređeni su postupci povezani s pravnim lijekovima. U Pravilniku Vrhovnog suda iz 2000. utvrđen je vremenski okvir za podnošenje pravnih lijekova, a u Pravilniku Vrhovnog suda i dijelu 52.4. utvrđeni su rokovi za podnošenje pravnih lijekova.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Prihvaćeni je službeni jezik u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) engleski.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Tijelo koje je nadležno za izvršenje te za potrebe članka 23. je Vrhovni sud Gibraltara (Supreme Court).

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Prihvaćeni je službeni jezik u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) engleski.

Posljednji put ažurirano: 10/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.