Sporovi male vrijednosti

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Latvija

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Mjesna nadležnost utvrđena je Odlukom o sudovima, njihovoj mjesnoj nadležnosti i lokaciji „Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām”.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

U Latviji se prihvaćaju zahtjevi koji su poslani poštom ili osobno predani dotičnom sudu; dokumente može potpisati i podnositelj zahtjeva koristeći se latvijskim sigurnim elektroničkim potpisom i elektroničkim ih putem predati latvijskom sudu.

Imajte na umu i da su, u kontekstu Uredbe o eIDAS-u i EU-ove strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, sastavljene izmjene Zakona o elektroničkim dokumentima i da se provode potrebne tehničke prilagodbe kako bi se omogućilo prihvaćanje elektroničkih dokumenata iz ostalih država članica, pod uvjetom da su potpisani u skladu sa zahtjevima iz Uredbe o eIDAS-u.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

OKRUŽNI SUD U GRADU RIGI (REGIJA VIDZEME)

Adresa: Abrenes iela 3, Riga, LV-1356

Tel.: 67077222, 67077370, 67077290, 67077259

Telefaks: 67077203

E-adresa: rigas.vidzeme@tiesas.lv

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Sudovi u Latviji mogu potpisivati dokumente upotrebom latvijskog sigurnog elektroničkog potpisa i mogu ih slati elektroničkim putem ako je stranka jasno potvrdila i izrazila želju za primanjem dokumenata elektroničkim putem.

Međutim, važno je napomenuti da mogu postojati slučajevi u kojima primatelj ne priznaje latvijske sigurne elektroničke potpise.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Člankom 56. Zakona o parničnom postupku predviđa se, među ostalim, da se sudski pozivi šalju odvjetnicima, javnim bilježnicima, sudskim izvršiteljima, upraviteljima te državnim i lokalnim vladinim ustanovama elektroničkom poštom. Sud putem internetskog sustava obavještava odvjetnike o dokumentima i elektroničkim dokumentima. Javni bilježnici, sudski izvršitelji, upravitelji te državne i lokalne institucije obavješćuju se e-poštom o dokumentima koje je pripremio sud i o drugim dokumentima u elektroničkom obliku, osim ako je dotična osoba obavijestila sud o tome da se registrirala kao korisnik internetskog sustava. Ako stranka u postupku obavijesti sud da pristaje s njime komunicirati elektroničkim putem i registrirati se kao korisnik internetskog sustava, sudski će joj dokumenti biti dostavljeni u internetski sustav. Ako sud naiđe na tehničke prepreke u dostavi sudskih dokumenata putem internetskog sustava, oni se dostavljaju na drugi način utvrđen Zakonom o parničnom postupku, ali pozivi se šalju na e-adresu koju je dostavila stranka u postupku. Pozivi se šalju e-poštom zastupnicima čije je registrirano boravište ili adresa za korespondenciju izvan Latvije, dok im se dokumenti koje je pripremio sud i drugi dokumenti u elektroničkom obliku šalju e-poštom, osim ako se prijave kao korisnici internetskog sustava.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

SUDSKI TROŠKOVI obuhvaćaju:

– državnu pristojbu (valsts nodeva);

– upravnu pristojbu (kancelejas nodeva);

– pristojbe povezane s razmatranjem predmeta.

Kalkulator sudskih troškova:

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators

DRŽAVNA PRISTOJBA

U skladu s člankom 34. Zakona o parničnom postupku državi se plaća određeni iznos u obliku pristojbe za svaki zahtjev.

Zahtjevi u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti podliježu državnim pristojbama navedenima u nastavku. Za potraživanje koje se može procijeniti kao novčani iznos:

(a) do 2134 EUR, pristojba iznosi 15 % potraživanog iznosa, ali ne manje od 70 EUR;

(b) od 2135 EUR do 7114 EUR, pristojba iznosi 320 EUR uvećano za 4 % potraživanog iznosa koji premašuje 2134 EUR.

Zahtjevu u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti mora se priložiti dokument kojim se potvrđuje plaćanje državne pristojbe u skladu s postupkom i iznosom utvrđenim Zakonom o parničnom postupku.

Državna sudska pristojba (članak 34. Zakona o parničnom postupku):

Sudska pristojba (državna pristojba):

Primatelj: Državna riznica

Registracijski broj 90000050138

Broj računa LV55TREL1060190911200

Banka primatelja: Državna riznica

BIC TRELLV22

Svrha plaćanja: pojedinosti o osobi ili predmetu: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar. Ako je plaćanje državne pristojbe izvršeno u ime druge osobe, potrebno je navesti identifikacijske podatke te osobe: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar.

UPRAVNA PRISTOJBA

U skladu s člankom 38. Zakona o parničnom postupku, plaća se upravna pristojba:

– za izdavanje vjerodostojne preslike dokumenta u predmetu te za ponovno izdavanje sudske presude ili odluke;

– za izdavanje izjave;

– za izdavanje duplikata rješenja o izvršenju;

– za potvrđivanje stupanja na snagu sudske odluke, ako se takva odluka dostavlja ustanovi u inozemstvu;

– za pozivanje svjedoka.

Upravna pristojba (članak 38. Zakona o parničnom postupku):

Upravna pristojba sudskog tijela:

Primatelj: Državna riznica

Registracijski broj 90000050138

Broj računa LV39TREL1060190911100

Banka primatelja: Državna riznica

BIC TRELLV22

Svrha plaćanja: pojedinosti o osobi ili predmetu: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar. Ako je plaćanje upravne pristojbe izvršeno u ime druge osobe, potrebno je navesti identifikacijske podatke te osobe: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar.

PRISTOJBE POVEZANE S RAZMATRANJEM PREDMETA

Člankom 39. Zakona o parničnom postupku propisano je da se troškovi povezani s razmatranjem predmeta sastoje od:

– naknade za svjedoke i vještake;

– troškova povezanih s ispitivanjem svjedoka i pregledima na mjestu događaja;

– troškova povezanih s pronalaženjem tuženika;

– troškova povezanih s izvršenjem presude;

– troškova dostave, izdavanja i prijevoda sudskih poziva i drugih sudskih dokumenata;

– troškova objave obavijesti u novinama;

– pristojbi koje se odnose na osiguranje potraživanja.

Pristojbe povezane s razmatranjem predmeta (članak 39. Zakona o parničnom postupku) – okružni (grad) i regionalni sudovi

Primatelj: Sudska uprava (Tiesu administrācija)

Registracijski broj 90001672316

Broj računa LV51TREL2190458019000

Banka primatelja: Državna riznica

BIC TRELLV22

Svrha plaćanja: „21499”, te navesti pojedinosti o osobi ili predmetu: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar. Ako je plaćanje troškova povezanih s razmatranjem predmeta izvršeno u ime druge osobe, potrebno je navesti identifikacijske podatke te osobe: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Žalbe protiv sudskih odluka podnose se sudu koji je donio odluku. Žalbe protiv odluka okružnih ili gradskih sudova trebaju se podnijeti predmetnom regionalnom sudu.

REGIONALNI SUD U RIGI

Adresa: Brīvības bulvāris 34, Riga, LV-1886

Telefaks: 67088270

Tel.: 67088211, 67088262

E-adresa: riga.apgabals@tiesas.lv

REGIONALNI SUD U KURZEMI

Adresa: Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja, LV- 3401

Tel.: 63420059

Telefaks: 63423479, 63483187

E-adresa: kurzeme.apgabals@tiesas.lv

REGIONALNI SUD U LATGALI

Adresa: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601

Tel.: 64625581

Telefaks: 64624033

E-adresa: latgale.apgabals@tiesas.lv

REGIONALNI SUD U VIDZEMI

Adresa: Tērbatas iela 13, Valmiera, LV-4201

Tel.: 642 32919

Telefaks: 642 31122

E-adresa: vidzeme.apgabals@tiesas.lv

REGIONALNI SUD U VIDZEMI

Zgrada suda Madona

Adresa: Poruka iela 1, Madona, LV-4801

Tel.: 648 23579

Telefaks: 648 60691

E-adresa: vidzeme.madona.apgabals@tiesas.lv

REGIONALNI SUD U ZEMGALI

Adresa: Akadēmijas iela 9, Jelgava, LV-3001

Tel.: 63023508

Telefaks: 63023911

E-adresa: zemgale.apgabals@tiesas.lv

REGIONALNI SUD U ZEMGALI

Zgrada suda Aizkraukle

Adresa: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101

Tel.: 65128197

Telefaks: 65128119

E-adresa: zemgale.aizkraukle.apgabals@tiesas.lv

Protiv presude u skladu s europskim postupkom za sporove male vrijednosti može se podnijeti žalba u sljedećim slučajevima:

1. prvostupanjski sud pogrešno je primijenio ili protumačio pravilo materijalnog prava, što je dovelo do pogrešnog odlučivanja u predmetu;

2. prvostupanjski sud povrijedio je pravilo postupovnog prava, što je dovelo do pogrešnog odlučivanja u predmetu;

3. prvostupanjski sud pogrešno je utvrdio činjenice, netočno ocijenio dokaze ili je pružio netočnu pravnu ocjenu okolnosti predmeta, što je dovelo do pogrešnog odlučivanja u predmetu.

U žalbi u kojoj se navodi da je presuda manjkava mora biti navedeno i sljedeće:

1. koje je pravilo materijalnog prava prvostupanjski sud nepravilno primijenio ili protumačio ili koje je pravilo postupovnog prava povrijedio te kako je to utjecalo na odlučivanje u predmetu;

2. koja su činjenična utvrđenja prvostupanjskog suda pogrešna, koji su dokazi pogrešno ocijenjeni, kako se može smatrati da je pravna ocjena okolnosti predmeta manjkava i kako je to utjecalo na odlučivanje u predmetu.

Žalba protiv presude prvostupanjskog suda može se podnijeti u roku od 20 dana od donošenja presude. Ako je donesena skraćena presuda, rok za podnošenje žalbe teče od datuma koji je sud odredio za sastavljanje cijele presude. Ako je presuda sastavljena nakon navedenog datuma, rok za podnošenje žalbe protiv presude teče od datuma stvarnog sastavljanja presude. U prethodno navedenim slučajevima, ako se sudska odluka šalje stranci u postupku koja se nalazi u inozemstvu, žalba se može podnijeti u roku od 20 dana od donošenja presude. Ako se o predmetu odlučivalo pisanim postupkom, osim prethodno navedenog, rok za žalbu teče od dana sastavljanja presude.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Tuženik može pokrenuti ponovno razmatranje predmeta u vezi s preispitivanjem odluke na temelju članka 18. Uredbe br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća podnošenjem zahtjeva:

1. kad je riječ o preispitivanju presude ili odluke okružnog ili gradskog suda – odgovarajućem regionalnom sudu;

2. kad je riječ o preispitivanju presude ili odluke regionalnog suda – Vrhovnom sudu;

3. kad je riječ o preispitivanju presude ili odluke vijeća Vrhovnog suda – Odjelu za građanske predmete Vrhovnog suda.

APGABALTIESAS PDF (211 Kb) lv

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Latvijski.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Nadležna tijela za izvršenje sudskih odluka:

ovlašteni sudski izvršitelji

Popis ovlaštenih sudskih izvršitelja dostupan je na: http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/

Nadležna tijela u pogledu primjene članka 23.:

okružni ili gradski sud na čijem je području nadležnosti izvršiva odluka stranog suda, na zahtjev dužnika.

RAJONA (PILSĒTAS) TIESAS PDF (340 Kb) lv

Posljednji put ažurirano: 25/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.