Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Sporovi male vrijednosti

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina

Sjeverna Irska

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Sud nadležan za donošenje presude u europskom postupku za sporove male vrijednosti u Sjevernoj Irskoj je okružni sud. Postupak vodi okružni sudac.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Kao sredstvo komunikacije za potrebe pokretanja europskog postupka za sporove male vrijednosti sudovi Sjeverne Irske prihvaćaju brzu preporučenu poštu.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Sudska služba Sjeverne Irske pružit će vam praktičnu pomoć u skladu s člankom 11., ali ne može vam ponuditi pravne savjete u pogledu Uredbe.

Ured za savjetovanje građana ili drugi centri za savjetovanje potrošača koji djeluju u Sjevernoj Irskoj isto bi vam tako mogli pružiti praktičnu pomoć. Dodatnu pomoć možete zatražiti od odvjetnika. Od Odvjetničke komore Sjeverne Irske koja predstavlja odvjetnike nižeg ranga – solicitors (Law Society for Northern Ireland) možete saznati podatke za kontakt lokalnih odvjetnika među njezinim članovima.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Elektronička dostava i elektronička sredstva komunikacije nisu tehnički dostupni i nisu dopušteni u skladu s postupovnim pravilima u Sjevernoj Irskoj. Za komunikaciju se upotrebljava brza preporučena pošta.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Nijedna osoba u Sjevernoj Irskoj nije obvezna prihvatiti dostavu elektroničkim putem.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

U Sjevernoj Irskoj trenutačno se ne naplaćuju nikakve sudske pristojbe za europski postupak za sporove male vrijednosti. Međutim, to se pravilo preispituje.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

U Sjevernoj Irskoj nisu dostupni nikakvi pravni lijekovi protiv naloga donesenog u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Zahtjev je potrebno podnijeti sudu koji je donio presudu. Za takvo je preispitivanje u Sjevernoj Irskoj nadležan okružni sud.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Prihvaćeni je službeni jezik u skladu s člankom 21.a stavkom 1. engleski.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Nadležna su tijela za potrebe primjene članka 23. Ured za izvršavanje presuda i visoki sudski službenik (Master) nadležan za izvršavanje presuda. Jednako kao u nacionalnom postupku za sporove male vrijednosti, stranka koja dobije spor u europskom postupku za sporove male vrijednosti mora poduzeti potrebne korake za izvršenje sudske odluke.

Posljednji put ažurirano: 23/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.