Sporovi male vrijednosti

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Španjolska

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Prvostupanjski sud (juzgado de primera instancia) i trgovački sud (juzgado de lo mercantil), kako je utvrđeno člankom 86.b stavkom 2. španjolskog Organskog zakona o sudstvu (Ley Orgánica del Poder Judicial), posebno kad je riječ o predmetima u kojima je tužbeni zahtjev povezan s tužbenim zahtjevom koji proizlazi iz ugovora o prijevozu.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Uz osobno podnošenje nadležnom sudu te podnošenje poštom, španjolski sudovi dopuštaju i podnošenje tužbenih zahtjeva putem elektroničkih sudova (sedes judiciales electrónicas) tijela nadležnih za pravosuđe.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

U uredima za savjetovanje građana koje odrede sudovi stranke mogu dobiti praktičnu pomoć pri ispunjavanju obrazaca te saznati više o europskom postupku za sporove male vrijednosti, kao i o tijelima nadležnima za odlučivanje.

Usluga tehničkih savjeta pruža se pri podnošenju tužbenih zahtjeva putem elektroničkih sudova.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Putem elektroničkih sudova.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Sljedeće se stranke moraju koristiti elektroničkim sredstvima komunikacije sa sudovima:

a) pravne osobe;

b) subjekti bez pravne osobnosti;

c) stručnjaci koji rade u područjima za koje je obvezan upis u registar profesionalnog udruženja za sve formalnosti i radnje koje obavljaju sa sudskom službom u okviru svojeg posla;

d) javni bilježnici i voditelji registra;

e) zastupnici zainteresirane strane koja mora sa sudovima komunicirati elektroničkim putem;

f) službenici javne uprave za sve radnje i korake koje obavljaju u okviru svojeg posla.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Za pokretanje europskog postupka za sporove male vrijednosti ne naplaćuje se sudska pristojba.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Kad je riječ o sporovima male vrijednosti čija vrijednost ne premašuje 3000 EUR, žalbe nisu dopuštene.

Za tužbene zahtjeve u vrijednosti od 3000 EUR do 5000 EUR, žalbe se mogu podnijeti sudu koji je donio odluku i koji će odlučiti o njihovoj dopuštenosti i naknadnom prosljeđivanju na odlučivanje pokrajinskom sudu (Audiencia Provincial). Rok za podnošenje žalbe jest 20 radnih dana od dana nakon datuma dostave odluke.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Žalba se mora podnijeti u skladu s procedurama za redovne postupke.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Španjolski, engleski.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Prvostupanjski sud i trgovački sud, kako je utvrđeno člankom 86.b stavkom 2. španjolskog Organskog zakona o sudstvu (posebno kad je riječ o predmetima u kojima je tužbeni zahtjev povezan s tužbenim zahtjevom koji proizlazi iz ugovora o prijevozu).

Posljednji put ažurirano: 22/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.