Sporovi male vrijednosti

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 861/2007

Opće informacije

Uredbom (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti nastoji se poboljšati i pojednostavniti postupke u građanskim i trgovačkim stvarima kad vrijednost spora ne premašuje 5000 EUR.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije osim u Danskoj.

Postupak za sporove male vrijednosti temelji se na standardnim obrascima. Radi se o pisanom postupku, osim ako sud smatra da je potrebna usmena rasprava.

Ako sud raspolaže odgovarajućom opremom, usmene rasprave mogu se voditi putem telekonferencije ili videokonferencije.

Uredbom se također utvrđuju rokovi za stranke i za sud radi ubrzavanja postupka.

Uredbom su utvrđena četiri standardna obrasca.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni Uredbe i obrasce koje možete ispuniti na računalu i ispisati.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos
Posljednji put ažurirano: 07/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.