Kis értékű követelések

Bulgária

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Bulgária

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


*kötelező választás

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az e kategóriába tartozó eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező bíróság az alperes állandó lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kerületi bíróság (rayonen sad).

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

Az „A” formanyomtatványt közvetlenül az illetékes kerületi bírósághoz kell benyújtani, vagy postai úton kell elküldeni.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

A rendelet 11. cikke szerinti gyakorlati segítséget és tájékoztatást a bulgáriai Európai Fogyasztói Központ biztosítja, amely az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának részét képezi. A rendelet alkalmazásával kapcsolatban az igazságügyi minisztérium nyújt tájékoztatást kérelem alapján.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Az alkalmazandó kézbesítési módokat a hatályos polgári perrendtartás szabályozza. A 43. cikk értelmében a dokumentumok kézbesíthetők személyesen a címzett részére, vagy bármely más személyen keresztül. A bíróság úgy is rendelkezhet, hogy a kézbesítés a dokumentumnak az iratanyaghoz való hozzáadásával, a címzett ajtajára rögzítéssel, vagy postaládájába helyezésével történjen.

A polgári perrendtartás 42. cikkének (4) bekezdése értelmében az eljárásban részes fél számára e-mailben is kézbesíthetők a dokumentumok. A dokumentumokat akkor kell kézbesítettnek tekinteni, amikor azokat az információs rendszerbe bevezették.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Nincs kifejezetten meghatározva.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A polgári perrendtartás alapján fizetendő illetékek jegyzékének megfelelően Bulgáriában a bírósági illeték a követelés értékének 4%-a, de legalább 50 BGN.

A bírósági illetéket banki átutalással kell megfizetni.

Az illetékjegyzék 13. cikkének (3) bekezdése értelmében bolgár bírósági ítélet elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanúsítvány iránti kérelem illetéke 40 BGN.

Az illetékjegyzék 15. cikke értelmében a külföldi bírósági ítélet, illetve választottbíróság vagy más szerv által hozott ítélet elismerése és végrehajtása iránti kérelem illetéke 50 BGN.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

A kis értékű követelések európai eljárásában hozott határozat elleni fellebbezést az illetékes megyei bírósághoz (okrazhen sad) kell benyújtani (a polgári perrendtartás 624. cikkének (2) bekezdése).

A fellebbezést a kerületi bírósági határozatnak az érintett fél részére történő kézbesítésétől számított két héten belül kell benyújtani. A fellebbviteli eljárást a polgári perrendtartás 20. fejezete szabályozza.

A megyei bíróság ítéletének megsemmisítése a Legfelsőbb Semmítőszék előtt kérhető a 280. cikkben megállapított feltételek szerint (a polgári perrendtartás 624. cikkének (2) bekezdése).

A megsemmisítés iránti kérelem tárgyában hozott határozat végrehajtásának jogalapját és feltételeit a polgári perrendtartás 22. fejezete kifejezetten rögzíti.

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az alperes a kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítélet felülvizsgálatát kérheti az illetékes fellebbviteli bíróságnál, a 18. cikkben megállapított feltételek szerint. A bíróság a felülvizsgálat iránti kérelem egy példányát megküldi a másik félnek, amely arra a kérelem kézhezvételétől számított egy héten belül válaszolhat. A felülvizsgálat iránti kérelmet zárt ülésen bírálják el. Amennyiben a bíróság szükségesnek ítéli, a kérelmet nyilvános ülés keretében is elbírálhatja. A felülvizsgálat iránti kérelem tárgyában hozott határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

A 21a. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában elfogadott nyelv a bolgár.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

A végrehajtásra hatáskörrel rendelkező szervek az (állami és magán) bírósági végrehajtók.

A kis értékű követelések európai eljárása alapján kiállítandó végrehajtható okirat iránti kérelmet az adós állandó lakóhelye illetve bejegyzett székhelye, vagy a végrehajtás helye alapján illetékes körzeti bírósághoz kell benyújtani.

Utolsó frissítés: 26/09/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.