Kis értékű követelések

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Horvátország

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


*kötelező választás

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Horvátországban a kis értékű követelések európai eljárásában ítélethozatalra hatáskörrel rendelkező bíróságok a városi bíróságok és a kereskedelmi bíróságok.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

A nyomtatványokat, egyéb kérelmeket vagy nyilatkozatokat írásban kell benyújtani telefaxon vagy e-mailben.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

Az ingyenes jogi segítségnyújtásról szóló törvény (Narodne novine (NN); a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye, 143/13. sz., 98/19.) – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html értelmében elsődleges jogi segítségnyújtást a hivatalok, a szakmai szövetségek és a jogi tanácsadó irodák biztosítanak.

Az elsődleges jogi segítségnyújtás a következőket foglalja magában:

a) általános jogi információk;

b) jogi tanácsadás;

c) közjogi intézményekhez, az Emberi Jogok Európai Bíróságához, továbbá nemzetközi megállapodások, valamint a működésüket szabályozó rendelkezések alapján létrejött nemzetközi szervezetekhez benyújtandó beadványok elkészítése;

d) közjogi intézmények előtti eljárásokban való képviselet;

e) peren kívüli egyezségek kötéséhez nyújtott jogi segítség.

Az elsődleges jogi segítséget nyújtó szakmai szövetségek és jogi tanácsadó irodák jegyzéke a következő címen található: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

Az iratok kézbesítése postai úton, vagy egy szakosodott bírósági tisztviselő (bírósági alkalmazott) által történik a hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatóságon vagy közjegyzőn keresztül, illetve közvetlenül a bíróságon, vagy külön törvényben meghatározott módon elektronikus úton.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

Nem releváns.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A bírósági illeték összege a kérelem értékén alapul, és a következőket terheli:

  • kereset és viszontkereset;
  • az ellenkérelem;
  • a követelés tárgyában hozott határozat;
  • ítélet elleni fellebbezés;
  • ítélet végrehajtása iránti kérelem;
  • ítélet felülvizsgálata iránti kérelem.

A bírósági illetékekről szóló törvény 4. cikke értelmében eltérő rendelkezés hiányában az illeték megfizetésére vonatkozó kötelezettség a kérelem benyújtásának időpontjában keletkezik.

A bírósági illeték összege minden cselekmény esetében a jogvita tárgyának értékétől függ, és az alábbi táblázat alapján számítható ki:

Több, mint

Legfeljebb HRK

HRK

0

3 000

100

3 000

6 000

200

6 000

9 000

300

9 000

12 000

400

12 000

15 000

500

Ha a pertárgy értéke a 15 000 HRK-t meghaladja, a fizetendő illeték összege 500 HRK, plusz a 15 000 HRK feletti rész 1 %-a, de legfeljebb 5 000 HRK.

A bírósági illetéktáblázatban meghatározott illetékek összegét Horvátország által kibocsátott illetékbélyegben vagy – ha a fizetendő összeg meghaladja a 100 HRK-t – készpénzben kell megfizetni, ha pedig előzetesen így rendelkeztek, az illeték közvetlenül a fent említett számlára is befizethető, annak összegétől függetlenül.

Az összegeket abszolút értékben HRK-ban, és százalékos értékben is megjelölik.

A százalékban meghatározott illeték kiszámításakor az illeték alapját a legközelebbi százas szintre kell kerekíteni, így a legfeljebb 50 HRK-nak megfelelő díjat az alacsonyabb százas értékre, míg az 50 HRK-t meghaladó díjat a magasabb százas értékre kell kerekíteni.

A 861/2007/EK rendelet 15a. cikke értelmében a bírósági illetéket banki átutalással lehet megfizetni.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az ítéletek ellen fellebbezni lehet. A fellebbezést az ítélet kihirdetésének napjától számított nyolc napon belül kell benyújtani az ítéletet hozó bírósághoz, de ha az ítéletet kézbesítik valamelyik fél részére, a határidő a kézbesítés napján kezdődik.

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásban hozott ítélet elleni fellebbezésről a másodfokú bíróság egyesbírója határoz.

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

Amennyiben az alperes valószínűsíti, hogy a kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítéletnek a 861/2007/EK rendelet 18. cikke szerinti felülvizsgálatára vonatkozó feltételek teljesülnek, a felülvizsgálat iránti kérelmet a hatáskörrel rendelkező városi vagy kereskedelmi bírósághoz kell benyújtani, amely az ítéletet semmisnek nyilváníthatja. Az eredeti állapot visszaállítása iránti kérelmet viszont az eljárást megindító bírósághoz kell benyújtani, amely az eljárást többek között az ítélethozatal előtti helyzetnek megfelelően folytathatja.

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

Mellékelni kell a horvát nyelvű fordítást, valamely tagállam felhatalmazásával rendelkező személy által hitelesített formában.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

A végrehajtásért felelős bíróságként a végrehajtási kérelmek tárgyában a városi bíróság határoz. A bíróság területi illetékességét a bíróságok végrehajtási eljárásban való területi illetékességére vonatkozó szabályok alapján kell meghatározni.

A 861/2007/EK rendelet 23. cikke szerinti, a végrehajtás felfüggesztésére vagy korlátozására vonatkozó határozat meghozatalára a városi bíróságnak van hatásköre.

Utolsó frissítés: 12/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.