Kis értékű követelések

Csehország

Tartalomszolgáltató:
Csehország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Csehország

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


*kötelező választás

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Annak meghatározásához, hogy a Cseh Köztársaságban a kis értékű követelések európai eljárásának lefolytatására mely bíróságok rendelkeznek hatáskörrel, a polgári perrendtartásról szóló 99/1963. sz. törvénynek (občanský soudní řád) a polgári ügyekben a hatáskörre vonatkozó általános rendelkezéseit kell alkalmazni. A tárgyi illetékességet a 9–12. szakasz, a területi illetékességet a 84–89a. szakasz szabályozza.

Figyelembe véve a tervezett ügyek típusát, általában a járásbíróságoknak lesz hatásköre (okresní soudy), a területi illetékesség pedig általában az alperes lakóhelye/székhelye alapján kerül meghatározásra.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

A Cseh Köztársaság bejelenti, hogy az alábbi egyéb kommunikációs eszközöket fogadja el:

a) az elektronikus úton benyújtott kérelmek, olyan aláírással ellátva, amelyet külön jogszabály, az elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó bizalmi szolgáltatásokról szóló 297/2016. sz. törvény a kézírásos aláírással egyenértékűnek ismer el;

b) elektronikus levél;

c) fax.

A b) és c) pont esetében az eredeti formanyomtatványt legkésőbb a kérelem benyújtásától számított három napon belül szintén be kell nyújtani, különben a bíróság figyelmen kívül hagyja azt.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata cseh nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Ez az információ nem áll rendelkezésre

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata cseh nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.

A Cseh Köztársaságban az elektronikus kézbesítés „adatdoboz” (datová schránka) útján történik. Az adatdoboz iratok (adatüzenetek) kézbesítésére szolgáló, hatóságilag kijelölt elektronikus adattár. Ennek részleteit az elektronikus tranzakciókról, a személyi azonosító számokról és az engedélyezett okmány-átalakításról szóló 300/2008. sz. törvény szabályozza.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata cseh nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.

Az adatdobozok létrehozását kérelmezni nem kell, és az díjmentesen és történik a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személyek, jogszabály által létrehozott jogi személyek, a cégnyilvántartásba bejegyzett külföldi jogi személyek spin-off vállalkozásai, az ügyvédek, adótanácsadók és csődgondnokok részére. E jogalanyok számára kötelező adatdobozt létrehozni. A jogi és természetes személyek egyéb típusai esetében az adatdoboz létrehozása kérelemre történik. Ennek részleteit az elektronikus tranzakciókról, a személyi azonosító számokról és az engedélyezett okmány-átalakításról szóló 300/2008. sz. törvény szabályozza.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata cseh nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Ez az információ nem áll rendelkezésre

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata cseh nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.

A cseh jog alapján igénybe vehető jogorvoslat. Ennek formája a fellebbezés, amelyet a polgári perrendtartásról szóló 99/1963. sz. törvény (občanský soudní řád) 201–226. szakasza szabályoz. A fellebbezést a vitatott határozatot hozó bírósághoz kell benyújtani a kézbesítéstől számított 15 napon belül. A bíróság ezt követően a fellebbezést egy felsőbb szintű bírósághoz utalja, amely lefolytja a fellebbezési eljárást.

A polgári perrendtartás (občanský soudní řád) 202. cikkének (2) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek 10 000 CZK-t meg nem haladó összeg megfizetését elrendelő határozat ellen; ebbe az összegbe a járulékos követelések nem számíthatók bele. Ez nem vonatkozik az elismerés tárgyában, illetve az alperes távollétében hozott ítéletekre.

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata cseh nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.

A felülvizsgálati eljárás lefolytatása annak a járásbíróságnak (okresní soud) a hatáskörébe tartozik, amely az elsőfokú ítéletet hozta. A felülvizsgálat iránti kérelmet elutasító határozatokkal szemben jogorvoslattal lehet élni. Az erre vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 99/1963. sz. törvény (občanský soudní řád) 201–226. szakasza tartalmazza.

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

A Cseh Köztársaság kizárólag a cseh nyelvet fogadja el.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata cseh nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.

1. A Cseh Köztársaságban a végrehajtás tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságok a járásbíróságok (okresní soudy) és a bírósági végrehajtók (soudní exekutoři). A jogosult személy:

a) kérelmet nyújthat be a területileg illetékes járásbírósághoz határozat bíróság általi végrehajtása iránt;

b) bármely bírósági végrehajtóhoz kérelmet nyújthat be végrehajtható okirat kibocsátása iránt.

A területileg illetékes járásbíróság meghatározásához az a) pont esetében a polgári perrendtartásról szóló törvény 84–86. szakaszának rendelkezései, a b) pont esetében a bírósági végrehajtókról és a végrehajtási tevékenységekről szóló 120/2001, sz. törvény (a továbbiakban: végrehajtási kódex (exekuční řád)) legutóbbi módosítás szerinti 45. szakaszának rendelkezése alkalmazandó. A határozat végrehajtása során a polgári perrendtartás rendelkezéseit kell alkalmazni; a bírósági végrehajtók esetében a végrehajtási kódexet is alkalmazni kell.

2. A Cseh Köztársaságban a 23. cikk alkalmazására illetékes hatóságok a járásbíróságok (okresní soudy). A bíróság által történő végrehajtás esetén a területi illetékességet a polgári perrendtartásról szóló törvény 84–86. szakaszának rendelkezései (lásd a fenti a) pontot), ha pedig a határozatot végrehajtó hajtja végre (lásd a fenti b) pontot), a végrehajtási kódex 45. szakaszának rendelkezése szabályozza.

Utolsó frissítés: 13/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.