Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Kis értékű követelések

Anglia és Wales

Tartalomszolgáltató:
Anglia és Wales

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Angliában és Walesben a kis értékű követelések európai eljárása során ítélethozatalra a járásbíróságok (county court) és a High Court of Justice (Legfelsőbb Bíróság) rendelkezik hatáskörrel. A legtöbb eljárást járásbíróságokon, kerületi bíró (District Judge) előtt folytatják.

A járásbíróságok hatásköre teljes mértékben törvényben szabályozott, és a polgári jog csaknem egészére kiterjed. A polgári jog tekintetében általános hatáskörük nagymértékben megegyezik a High Court hatáskörével, de a személyi sérülések miatti, 50 000 angol fontnál kisebb értékű követelésekkel, valamint a 15 000 angol fontnál kisebb értékű pénzkövetelésekkel kapcsolatos eljárásokat a járásbíróságon kell megindítani. További részletek az alábbi jogszabályban találhatók: a (módosított) 1991. évi rendelet a High Court és a járásbíróságok hatásköréről (High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991). Egyes jogszabályok a járásbíróságokat kizárólagos hatáskörrel ruházzák fel – például gyakorlatilag valamennyi, a fogyasztói hitelről szóló 1974. évi törvény (Consumer Credit Act 1974) hatálya alá eső ügyben, továbbá a jelzáloghitel-kölcsönzőket és ingatlantulajdonosokat érintő legtöbb eljárásban.

A keresetet bármely angliai és walesi járásbíróságon be lehet nyújtani. Az összes járásbíróság címe és a High Court elérhetőségeinek részletes ismertetése megtalálható a Bírósági Szolgálat (Court Service) honlapján.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

Az angliai és walesi bíróságok a kis értékű követelések európai eljárásának megindítására a kommunikációs eszközök közül a postai utat fogadják el (mivel az eljárás megindítása bírósági illeték megfizetéséhez kötött – az angliai és walesi bíróságok jelenleg nem fogadhatják el a bírósági illetékek hitel- vagy betéti kártyával történő megfizetését). Ezzel szemben a később benyújtandó dokumentumokat a polgári perrendtartás 5. része értelmében – amely az iktatást és a dokumentumoknak a bíróságok részére történő megküldését szabályozza – postai úton, faxon vagy e-mailben is meg lehet majd küldeni a bíróságoknak.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

Angliában és Walesben lehetőség van a kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítéletek ellen fellebbezni. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről szóló 1999. évi törvény (Fellebbezések elbírálására illetékes bíróságok) 2000. évi rendelete (Access to Justice Act 1999 [Destination of Appeals] Order 2000, a továbbiakban: 2000. évi rendelet) rendelkezik arról, hogy – többek között a járási bíróságok ítéletei ellen – mely bíróságokhoz kell benyújtani a fellebbezéseket. A 2000. évi rendelet szerint a kis értékű követelések európai eljárásában hozott határozatok elleni fellebbezések esetén a kerületi bírósági körbíró (Circuit Judge) jár el. Ezt követően a High Courthoz lehet fellebbezni.

A fellebbezésekkel kapcsolatos eljárásokat és a fellebbezések benyújtásának határidőit a polgári perrendtartás 5.2. részében és a perrendtartást kísérő gyakorlati útmutatóban foglalt rendelkezések szabályozzák.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

A 21. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében elfogadott hivatalos nyelv az angol.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

Ahogyan a kis értékű követelésekre vonatkozó hazai eljárás esetében, úgy a kis értékű követelések európai eljárásában is a pernyertes félnek kell kezdeményeznie a bírósági ítélet végrehajtását.

A végrehajtás, valamint a 23. cikk alkalmazása tekintetében hatáskörrel rendelkező bíróságok a megyei bíróságok és a felsőbíróság (High Court). Ezek elérhetőségeire utalás a fenti a) pontban található.

Utolsó frissítés: 21/09/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.