Kis értékű követelések

Franciaország

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Franciaország

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


*kötelező választás

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet alapján érvényesített követeléseket vagy a kerületi bíróságokhoz (tribunaux d'instance) kell benyújtani, amelyek polgári jogi követelések esetén rendelkeznek hatáskörrel (a bírósági szervezetről szóló törvénykönyv L. 221-4-1. cikke), vagy a kereskedelmi bíróságokhoz (tribunaux de commerce), amelyek a kereskedőket, kereskedelmi társaságokat vagy pénzintézeteket érintő követelések tekintetében rendelkeznek hatáskörrel (a kereskedelmi törvénykönyv L. 721-3-1. cikke, code de commerce).

Amennyiben a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet valamely tagállam bíróságait további pontosítás nélkül jelöli ki, a területi illetékességgel rendelkező bíróság az alperes vagy az alperesek egyikének lakóhelye alapján területileg illetékes bíróság.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

A bírósági eljárás megindítására vonatkozó kérelmet postai úton lehet benyújtani a bírósághoz.

A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet értelmében indított eljárásban részt vevő felek postai úton léphetnek kapcsolatba a bíróságokkal.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

A felek a 11. cikk értelmében segítséget kaphatnak a rendelethez csatolt formanyomtatványok kitöltéséhez:

  • a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet alapján benyújtott követelések kezelésére hatáskörrel rendelkező bíróságok – azaz a kerületi bíróságok vagy a kereskedelmi bíróságok – hivatalának munkatársaitól (personnel de greffe); a kerületi bíróságok esetében ezt a feladatkört a peres ügyek bírósági kezelőirodájának (service d'accueil du justiciable – SAUJ) munkatársai látják el, akik megadják a szükséges információkat az eljárásokról. A SAUJ 2017. december 31-ig a kerületi bíróságoknál is kialakításra kerül;
  • országszerte a jogi központokban (maisons de la justice et du droit) dolgozó személyzettől;
  • azoktól az ügyvédektől, akikhez a felek a megyei szintű jogi tanácsadó szolgálatoknál (centres départementaux d'accès au droit) működő, díjmentesen igénybe vehető készenléti szolgálat keretében fordulhatnak.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Az említett dokumentumok elektronikus úton történő kézbesítése nem engedélyezett. Ezért ilyen technikai eszközök nem állnak rendelkezésre.

A kis értékű követelésekre vonatkozó rendelet alapján benyújtott kérelmek kezelésére hatáskörrel rendelkező francia bíróságokkal folytatott kommunikáció kizárólag postai úton történik.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

A rendelet 13. cikkének alkalmazásában egyetlen személy vagy szakember sem köteles elektronikus úton kézbesített dokumentum elfogadására.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
  • Ha az eljárás a kerületi bíróság elé kerül, nem kell bírósági illetéket fizetni. A bíróság azonban a pervesztes felet kötelezheti a költségek viselésére, beleértve a határozat végrehajtásának költségeit is. Az ajánlott levél útján történő kézbesítés költségét a bíróság viseli. A polgári perrendtartás 1387. cikke alkalmazásában felmerülő kézbesítési költségek a bíróság által kibocsátott végrehajtható okirat tárgyát képezik, és behajtásuk az Államkincstár feladata. Az eljáró bíróság a pervesztes felet a meg nem térítendő – azaz a pernyertes fél által esetlegesen igénybe vett képviselettel és segítségnyújtással kapcsolatos – költségek viselésére is kötelezheti.
  • Ha az eljárást a kereskedelmi bíróság előtt folytatják, az eljárási illeték összege attól függ, hogy sor kerül-e tárgyalás tartására. Ha nincs tárgyalás, a bírósági illeték összege 17,80 EUR (a végzés meghozatala iránti kérelem díja); tárgyalás tartása esetén pedig hozzávetőleg 67 EUR. Ezek az összegek nem tartalmazzák a felmerült egyéb költségeket.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

A rendelet 17. cikkével összhangban a francia jogban az alábbi jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre:

  • Fellebbezés (appel), ha az ítéletet első fokon hozták, azaz amikor a követelés meghaladja a 4000 EUR-t. Fellebbezés benyújtására az ítéletről szóló értesítés napjától számított egy hónapon belül bármelyik fél jogosult (a polgári perrendtartás 528. és 538. cikke).
  • Kifogást (opposition) nyújthat be az az alperes, akinek részére az 5. cikk (2) bekezdése értelmében nem kézbesítették személyesen a határozatot, és aki nem válaszolt az 5. cikk (3) bekezdésében meghatározott formanyomtatványokon („az alperes távollétében hozott ítélet”). A kifogást a megtámadott ítéletet hozó bírósághoz kell benyújtani (a polgári perrendtartás 571–578. cikke).

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Amennyiben a határozat jogerős, a felek jogkérdésben semmisségi kérelmet (pourvoi en cassation) nyújthatnak be a Semmítőszékhez (a polgári perrendtartás 605–618-1. cikke).

A joghatóság szándékos megkerülése esetén (fraude au jugement) a felek a megtámadott ítéletet hozó bíróság előtt felülvizsgálati kérelmet (recours en révision) nyújthatnak be (a polgári perrendtartás 593–603. cikke).

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

A 21a. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott nyelvek a következők: francia, angol, német, olasz és spanyol.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

A végrehajtásra hatáskörrel rendelkező hatóságok a bírósági végrehajtók (huissiers de justice), és – kerületi bíró által elrendelt fizetésletiltás (saisie des rémunérations) esetén – a bíróság hivatalvezetője (greffier en chef).

A 23. cikk alkalmazásában:

  • mulasztási ítélet esetén az a bíróság, amelyhez a kifogást benyújtották, az ügy ismételt érdemi vizsgálata előtt visszavonhatja az esetlegesen korábban hozott, előzetes végrehajtást elrendelő határozatát, amelynek joghatása a végrehajtás felfüggesztése (a polgári perrendtartás 524. cikke);
  • a végrehajtási bíró a végrehajtási értesítés (commandement) vagy foglalási okirat (acte de saisie) kézbesítését követően minden esetben elrendelheti a végrehajtás felfüggesztését azzal, hogy meghosszabbítja az adós számára szabott fizetési határidőt (a polgári perrendtartás 510. cikke).
Utolsó frissítés: 13/07/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.