Kis értékű követelések

Franciaország

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Franciaország

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


*kötelező választás

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet alapján érvényesített követeléseket vagy a kerületi bíróságokhoz (tribunaux d'instance) kell benyújtani, amelyek polgári jogi követelések esetén rendelkeznek hatáskörrel (a bírósági szervezetről szóló törvénykönyv L. 221-4-1. cikke), vagy a kereskedelmi bíróságokhoz (tribunaux de commerce), amelyek a kereskedőket, kereskedelmi társaságokat vagy pénzintézeteket érintő követelések tekintetében rendelkeznek hatáskörrel (a kereskedelmi törvénykönyv L. 721-3-1. cikke, code de commerce).

Amennyiben a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet valamely tagállam bíróságait további pontosítás nélkül jelöli ki, a területi illetékességgel rendelkező bíróság az alperes vagy az alperesek egyikének lakóhelye alapján területileg illetékes bíróság.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A bírósági eljárás megindítására vonatkozó kérelmet postai úton lehet benyújtani a bírósághoz.

A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet értelmében indított eljárásban részt vevő felek postai úton léphetnek kapcsolatba a bíróságokkal.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A felek a 11. cikk értelmében segítséget kaphatnak a rendelethez csatolt formanyomtatványok kitöltéséhez:

  • a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet alapján benyújtott követelések kezelésére hatáskörrel rendelkező bíróságok – azaz a kerületi bíróságok vagy a kereskedelmi bíróságok – hivatalának munkatársaitól (personnel de greffe); a kerületi bíróságok esetében ezt a feladatkört a peres ügyek bírósági kezelőirodájának (service d'accueil du justiciable – SAUJ) munkatársai látják el, akik megadják a szükséges információkat az eljárásokról. A SAUJ 2017. december 31-ig a kerületi bíróságoknál is kialakításra kerül;
  • országszerte a jogi központokban (maisons de la justice et du droit) dolgozó személyzettől;
  • azoktól az ügyvédektől, akikhez a felek a megyei szintű jogi tanácsadó szolgálatoknál (centres départementaux d'accès au droit) működő, díjmentesen igénybe vehető készenléti szolgálat keretében fordulhatnak.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Az említett dokumentumok elektronikus úton történő kézbesítése nem engedélyezett. Ezért ilyen technikai eszközök nem állnak rendelkezésre.

A kis értékű követelésekre vonatkozó rendelet alapján benyújtott kérelmek kezelésére hatáskörrel rendelkező francia bíróságokkal folytatott kommunikáció kizárólag postai úton történik.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

A rendelet 13. cikkének alkalmazásában egyetlen személy vagy szakember sem köteles elektronikus úton kézbesített dokumentum elfogadására.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
  • Ha az eljárás a kerületi bíróság elé kerül, nem kell bírósági illetéket fizetni. A bíróság azonban a pervesztes felet kötelezheti a költségek viselésére, beleértve a határozat végrehajtásának költségeit is. Az ajánlott levél útján történő kézbesítés költségét a bíróság viseli. A polgári perrendtartás 1387. cikke alkalmazásában felmerülő kézbesítési költségek a bíróság által kibocsátott végrehajtható okirat tárgyát képezik, és behajtásuk az Államkincstár feladata. Az eljáró bíróság a pervesztes felet a meg nem térítendő – azaz a pernyertes fél által esetlegesen igénybe vett képviselettel és segítségnyújtással kapcsolatos – költségek viselésére is kötelezheti.
  • Ha az eljárást a kereskedelmi bíróság előtt folytatják, az eljárási illeték összege attól függ, hogy sor kerül-e tárgyalás tartására. Ha nincs tárgyalás, a bírósági illeték összege 17,80 EUR (a végzés meghozatala iránti kérelem díja); tárgyalás tartása esetén pedig hozzávetőleg 67 EUR. Ezek az összegek nem tartalmazzák a felmerült egyéb költségeket.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A rendelet 17. cikkével összhangban a francia jogban az alábbi jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre:

  • Fellebbezés (appel), ha az ítéletet első fokon hozták, azaz amikor a követelés meghaladja a 4000 EUR-t. Fellebbezés benyújtására az ítéletről szóló értesítés napjától számított egy hónapon belül bármelyik fél jogosult (a polgári perrendtartás 528. és 538. cikke).
  • Kifogást (opposition) nyújthat be az az alperes, akinek részére az 5. cikk (2) bekezdése értelmében nem kézbesítették személyesen a határozatot, és aki nem válaszolt az 5. cikk (3) bekezdésében meghatározott formanyomtatványokon („az alperes távollétében hozott ítélet”). A kifogást a megtámadott ítéletet hozó bírósághoz kell benyújtani (a polgári perrendtartás 571–578. cikke).

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Amennyiben a határozat jogerős, a felek jogkérdésben semmisségi kérelmet (pourvoi en cassation) nyújthatnak be a Semmítőszékhez (a polgári perrendtartás 605–618-1. cikke).

A joghatóság szándékos megkerülése esetén (fraude au jugement) a felek a megtámadott ítéletet hozó bíróság előtt felülvizsgálati kérelmet (recours en révision) nyújthatnak be (a polgári perrendtartás 593–603. cikke).

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A 21a. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott nyelvek a következők: francia, angol, német, olasz és spanyol.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A végrehajtásra hatáskörrel rendelkező hatóságok a bírósági végrehajtók (huissiers de justice), és – kerületi bíró által elrendelt fizetésletiltás (saisie des rémunérations) esetén – a bíróság hivatalvezetője (greffier en chef).

A 23. cikk alkalmazásában:

  • mulasztási ítélet esetén az a bíróság, amelyhez a kifogást benyújtották, az ügy ismételt érdemi vizsgálata előtt visszavonhatja az esetlegesen korábban hozott, előzetes végrehajtást elrendelő határozatát, amelynek joghatása a végrehajtás felfüggesztése (a polgári perrendtartás 524. cikke);
  • a végrehajtási bíró a végrehajtási értesítés (commandement) vagy foglalási okirat (acte de saisie) kézbesítését követően minden esetben elrendelheti a végrehajtás felfüggesztését azzal, hogy meghosszabbítja az adós számára szabott fizetési határidőt (a polgári perrendtartás 510. cikke).
Utolsó frissítés: 13/07/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.