Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Kis értékű követelések

Gibraltár

Tartalomszolgáltató:
Gibraltár

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Gibraltárban a kis értékű követelések európai eljárásában ítélethozatalra Gibraltár Legfelsőbb Bírósága (Supreme Court of Gibraltar) rendelkezik hatáskörrel. Az eljárás a Legfelsőbb Bíróságnak a kis értékű követelések elbírálására kinevezett tisztviselője előtt (Master of the Supreme Court – Judge for Small Claims) zajlik.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

A gibraltári bíróságok a kommunikációs eszközök közül egyedül a postai utat fogadják el (mivel az eljárás megindítása bírósági illeték megfizetéséhez kötött).

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

Gibraltárban a Legfelsőbb Bíróság 2000. évi szabályzatának rendelkezései szerint van lehetőség jogorvoslatra. A szabályzat értelmében a fellebbezést a Legfelsőbb Bíróság helyettesítő bírájához (Additional Judge) vagy főbírájához (Chief Justice) kell benyújtani.

A fellebbezésekkel kapcsolatos eljárásokat a polgári perrendtartás 52. részében és a perrendtartást kísérő gyakorlati útmutatásban foglalt rendelkezések szabályozzák részletesebben. A Legfelsőbb Bíróság 2000. évi szabályzata megállapítja a fellebbezések benyújtására nyitva álló időt.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

A 21. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében elfogadott hivatalos nyelv az angol.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

A végrehajtás, valamint a 23. cikk alkalmazása tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóság Gibraltár Legfelsőbb Bírósága.

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

A 21. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében elfogadott hivatalos nyelv az angol.

Utolsó frissítés: 11/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.