Kis értékű követelések

Olaszország

Tartalomszolgáltató:
Olaszország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Olaszország

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


*kötelező választás

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A kis értékű követelések európai eljárása tekintetében hatáskörrel rendelkező bíróságok: a békebíró (giudice di pace), vagy, azokban az esetekben, amikor az olasz jogszabályok kizárólagos hatáskört írnak elő az adott ügyre vonatkozóan, a rendes bíróság (tribunale ordinario).

A rendes bíróságnak különösen az alábbi esetekben van hatásköre:

1) az ingatlanok és a vállalkozások bérleti díjaira vonatkozó pénzbeli követelések (az olasz polgári perrendtartás 447a. cikke);

2) mezőgazdasági szerződésekkel kapcsolatos követelések (ebben az esetben az 1990. február 14-i 29. sz. törvény értelmében a rendes bíróság szakosodott mezőgazdasági részlege rendelkezik hatáskörrel);

3) szabadalmi, védjegy-, társasági jogi és antitröszt-ügyekben felmerülő, vagy uniós jelentőségű építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy ellátásra irányuló közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos követelések (ebben az esetben a rendes bíróságnak a 2003. június 26-i 168. sz. törvényerejű rendelet értelmében vett kereskedelmi ügyekre szakosodott részlege rendelkezik hatáskörrel);

4) a hajózási jog alapján fennálló követelések, különösen a hajók összeütközéséből eredő károk, a hajók által horgonyzás vagy kikötés, valamint bármely egyéb, kikötőben vagy más megállóhelyen végzett manőver közben okozott károk; a be- és kirakodásra szolgáló szerkezetek használata, illetve a kikötőben történő árukezelés közben okozott károk; a hajók által halászhálókban és egyéb halászati felszerelésekben okozott károk; a segítségnyújtás, mentés és helyreállítás miatt felmerült költségek és kártérítések; valamint a hajóroncsok felkutatásával kapcsolatos kiadások és támogatások visszatérítése a hajózási törvény 589. cikkével összhangban.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

A postai úton történő kézbesítés. Elektronikus benyújtásra is lehetőség van, de csak a rendes bíróságok előtti eljárásokban, védőügyvéd által. Részletesebb technikai információ az alábbi linken található: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

ECC-NET Olaszország (https://www.ecc-netitalia.it/en/), amely kizárólag a fogyasztók számára nyújt segítséget a hatáskörének keretein belül;

Az ECC-NET Olaszország hatáskörén kívül eső ügyekben az Igazságügyi Minisztérium (Ministero della Giustizia)

Igazságszolgáltatási Osztálya (Dipartimento per gli Affari di Giustizia)

Nemzetközi Kapcsolatok és Igazságügyi Együttműködés Főigazgatósága (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria)

I. iroda – Nemzetközi Igazságügyi Együttműködés (Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale)

Via Arenula 70 - 00186 Róma Tel.: (+39) 06 68852480

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

Nincs olyan rendelkezés, amely a békebíró hatáskörébe tartozó esetekben való alkalmazásukról szól. A rendes bíróságok előtt folyamatban lévő ügyekben azonban lehetőség van az elektronikus kézbesítés és kommunikáció alkalmazására. Részletesebb technikai információk az alábbi linken találhatók: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

A felek ügyvédei, de csak a rendes bíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

Az alkalmazandó eljárási illetékeket a 2002. május 30-i 115. sz. elnöki rendelet szabályozza.

Az illetékek három részből tevődnek össze: A) az illeték rendes összege; B) egységes összegű költségelőleg; valamint C) bírósági iratok befogadásáért fizetendő átalányösszeg, amelyet kizárólag a Semmítőszék (Corte di cassazione) előtti eljárások esetében kell megfizetni.

A) Az illeték rendes összege a követelés összegétől, valamint attól függ, hogy az eljárás első fokon vagy fellebbezési szakban van-e. Konkrétan:

a) legfeljebb 1 100 EUR összegű követelés esetén a fizetendő illeték: 43 EUR elsőfokú bírósági eljárás esetén; 64,50 EUR, amennyiben a bírósági eljárás fellebbezési szakba jut; 86 EUR a Semmítőszékhez jogkérdésben benyújtott fellebbezés esetén;

b) 1 100 és 5 200 EUR közötti összegű követelések esetén a fizetendő illeték: 98 EUR elsőfokú bírósági eljárás esetén; 147 EUR, amennyiben a bírósági eljárás fellebbezési szakba jut; 196 EUR a Semmítőszékhez benyújtott fellebbezés esetén.

B) Az illeték rendes összegén felül 27 EUR átalányösszeget kell előzetesen megfizetni a költségek fedezésére.

Kivéve: a békebíró előtt folyamatban lévő ügyekben, továbbá ha a felek a peres eljárást megelőzően egyezségkötésre tesznek kísérletet és a követelés értéke 1 033 EUR-nál alacsonyabb, valamint a kapcsolódó jogi aktusok és intézkedések esetében csak az illeték rendes összegét kell megfizetni (így az e B) pont szerinti előleget nem).

C) Amennyiben az ügy a Semmítőszék elé kerül, további 200 EUR összegű illeték fizetendő, amely független a követelés értékétől, mivel itt a bírósági iratok nyilvántartásba vételéért fizetendő rögzített díjról van szó.

Az elfogadott fizetési módok tekintetében:

A) az illeték rendes összegének megfizetése történhet:

a) az olasz postahivatalokban, készpénz-átutalási megbízáson (bollettino di conto corrente personale);

b) az olasz bankokban, F23-as formanyomtatványon;

c) olaszországi illetékbélyeget árusító pontokon, a fizetés megtörténtét tanúsító értesítésre szolgáló megfelelő formanyomtatvány használatával;

d) banki átutalással:

BIC-kód: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100.

Ezt a fizetési módot olyan személyek vehetik igénybe, akiknek nincs olaszországi lakóhelyük, és nem rendelkeznek folyószámlával az olasz adóhatósággal (Agenzia delle Entrate) szerződéses kapcsolatban álló banknál.

B) Az egységes összegű költségelőleg megfizethető:

a) olaszországi illetékbélyeget árusító pontokon, a fizetés megtörténtét tanúsító értesítésre szolgáló megfelelő formanyomtatvány használatával;

b) elektronikus úton, de kizárólag a rendes bíróságok előtt folyamatban lévő ügyekben.

C) a fix összegű regisztrációs díj megfizetése történhet:

a) az olasz bankokban, F23-as formanyomtatványon;

b) banki átutalással.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

A békebíró által hozott határozatok a rendes bíróságok előtt megtámadhatók. A rendes bíróságok határozatait a fellebbviteli bíróságok (corte di appello) előtt lehet megtámadni.

A fellebbezés benyújtásának határideje az ítéletről szóló értesítéstől számított 30 nap (az olasz polgári perrendtartás 325. cikke), vagy, amennyiben az ítéletről nem küldtek értesítést, az ítélet közzétételétől számított hat hónap (a polgári perrendtartás 327. cikke).

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

A felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező szervek a következők:

a) a békebíró által hozott határozatok esetében a rendes bíróság;

b) a rendes bíróság által hozott határozatok esetében a fellebbviteli bíróság.

Eljárásjogi szempontból a fellebbezésekre és a jogorvoslatokra irányadó általános szabályok alkalmazandók (a polgári perrendtartás 323. cikke és azt követő cikkei).

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

Az elfogadott nyelv az olasz.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

A végrehajtás tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságok a rendes bíróságok.

A határozatok végrehajtásának a rendelet 23. cikke értelmében vett felfüggesztésére vagy korlátozására hatáskörrel rendelkező hatóságok a rendes bíróságok.

Utolsó frissítés: 15/09/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.