Kis értékű követelések

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az illetékességi szabályokat a bíróságokról, azok területi illetékességéről és elhelyezkedéséről szóló határozat tartalmazza: "Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām".

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Lettországban a bíróságokhoz intézett kérelmeket postai úton és személyesen lehet benyújtani; de lehetőség van a dokumentumok elektronikus benyújtására is, miután a kérelmező a biztonságos lett elektronikus aláírási rendszer használatával aláírta azokat.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU rendelet (eIDAS-rendelet) és az EU digitális egységes piaci stratégiája fényében az elektronikus dokumentumokról szóló törvény módosítás alatt áll és most végzik a szükséges technikai kiigazításokat annak érdekében, hogy lehetővé váljon a más uniós tagállamokból származó elektronikus dokumentumok elfogadása, feltéve, hogy azokat az eIDAS-rendelet követelményeinek megfelelően írták alá.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

RIGA VIDZEME VÁROSI KÖRZETI BÍRÓSÁG

Cím: Abrenes iela 3, Riga, LV-1356

Tel.: 67077222, 67077370, 67077290, 67077259

Fax: 67077203

E-mail-cím: rigas.vidzeme@tiesas.lv

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Lettországban a bíróságok a biztonságos lett elektronikus aláírási rendszerben aláírt dokumentumokat elektronikus úton is megküldhetik a feleknek, amennyiben az érintett fél egyértelműen kinyilvánította és megerősítette, hogy elektronikus úton kívánja megkapni a dokumentumokat.

Fontos azonban megjegyezni, hogy előfordulhatnak olyan esetek, amikor a címzett nem ismeri el a lettországi biztonságos elektronikus aláírást.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

A polgári perrendtartás 56. cikke többek között előírja, hogy az idézést elektronikus levélben kell megküldeni az ügyvédeknek, közjegyzőknek, bírósági végrehajtóknak, ügyintézőknek, valamint állami és önkormányzati intézményeknek. A bíróság az online rendszeren keresztül tájékoztatja az ügyvédeket a dokumentumokról és az elektronikus dokumentumokról. A közjegyzőket, végrehajtókat, ügyintézőket, valamint az állami és önkormányzati intézményeket e-mailben tájékoztatják a bíróság által készített dokumentumokról és egyéb dokumentumokról, kivéve, ha az érintett személy értesítette a bíróságot az online rendszer felhasználójaként történő nyilvántartásba vételéről. Ha az ügyben részes fél értesíti a bíróságot, hogy beleegyezik az elektronikus úton történő kommunikációba és az online rendszer használójaként történő regisztrációba, a bírósági iratokat az online rendszerben kézbesítik. Ha a bíróság technikai akadályokba ütközik a bírósági iratoknak az online rendszeren keresztül történő kézbesítése során, azokat a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott más módon kell kézbesíteni, de az idézést az ügyben részes fél által megadott e-mail-címre kell küldeni. Az idézést e-mailben küldik meg azoknak a képviselőknek, akiknek a bejegyzett lakóhelye vagy levelezési címe Lettországon kívül található, a bíróság által előkészített iratokat és egyéb elektronikus formátumú dokumentumokat viszont csak akkor küldik számukra e-mailben, ha nem jelezték, hogy regisztráltak az online rendszer felhasználójaként.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A bírósági költségek az alábbiakat foglalják magukban:

– állami illeték (valsts nodeva);

– ügykezelési díj (kancelejas nodeva);

– az ügy elbírálásával kapcsolatos költségek.

Bíróságiköltség-kalkulátor:

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators

Állami illeték

A polgári perrendtartás 34. cikke értelmében az állam részére minden kereseti kérelemért meghatározott összegű illetéket kell fizetni.

A kis értékű követelések európai eljárása keretében benyújtott kérelmekre az alább felsorolt állami illetékek vonatkoznak. Pénzben kifejezhető követelés esetén:

a) 2 134 EUR perértékig az illeték a követelt összeg 15%-a, de minimum 70 EUR;

b) ha a perérték 2 135 EUR és 7 114 EUR között van, az illeték 320 EUR, plusz a követelt összeg 2 134 EUR feletti részének 4%-a.

A kis értékű követelések európai eljárása keretében benyújtott kérelemhez csatolni kell az állami illetéknek a polgári perrendtartásban meghatározott eljárás szerinti megfizetését igazoló dokumentumot.

Állami bírósági illeték (a polgári perrendtartás 34. cikke):

Bírósági illeték (állami illeték):

Kedvezményezett: State Treasury (Államkincstár)

Regisztrációs szám: 90000050138

Számlaszám: LV55TREL1060190911200

A kedvezményezett bankja: State Treasury (Államkincstár)

BIC-kód: TRELLV22

A befizetés célja: a személy vagy az ügy azonosító adatai: az ügy száma (ha ismert); természetes személyek esetében keresztnév, vezetéknév és személyi azonosító szám; jogi személyek esetében a név és a cégjegyzékszám. Ha az állami illeték befizetése egy másik személy nevében történik, az érintett személy azonosító adatait kell megadni: az ügy száma (ha ismert); természetes személyek esetében keresztnév, vezetéknév és személyi azonosító szám; jogi személyek esetében a név és a cégjegyzékszám.

Ügykezelési díj

A polgári perrendtartás 38. cikke értelmében ügykezelési díjat kell fizetni a következőkért:

– valamely ügyirat hiteles másolatának kiadása, valamint bírósági ítélet vagy határozat újbóli kiadása;

– nyilatkozat kiadása;

– végrehajtható okirat másodpéldányának kiadása;

– a bírósági határozat hatálybalépésének igazolása, amennyiben az ilyen határozatot külföldön kell benyújtani;

– tanúk idézése.

Az ügykezelési díj (a polgári perrendtartás 38. cikke):

Igazságügyi hatóság részére fizetendő ügykezelési díj:

Kedvezményezett: State Treasury

Regisztrációs szám: 90000050138

Számlaszám: LV39TREL1060190911100

A kedvezményezett bankja: State Treasury

BIC-kód: TRELLV22

A befizetés célja: a személy vagy az ügy azonosító adatai: az ügy száma (ha ismert); természetes személyek esetében keresztnév, vezetéknév és személyi azonosító szám; jogi személyek esetében a név és a cégjegyzékszám. Ha az ügykezelési díj befizetése egy másik személy nevében történik, az érintett személy azonosító adatait kell megadni: az ügy száma (ha ismert); természetes személyek esetében keresztnév, vezetéknév és személyi azonosító szám; jogi személyek esetében a név és a cégjegyzékszám.

Az ügy elbírálásával kapcsolatos költségek

A polgári perrendtartás 39. cikke értelmében az ügy elbírálásával kapcsolatos költségek a következők:

– a tanúk és szakértők részére fizetendő összegek;

– helyszíni tanúmeghallgatással vagy helyszíni vizsgálat lefolytatásával kapcsolatos költségek;

– az alperes felkutatásának költségei;

– az ítélet végrehajtásával kapcsolatos költségek;

– az idézések és egyéb bírósági iratok kézbesítésével, kibocsátásával és fordításával kapcsolatos költségek;

– a hirdetmények újságokban történő közzétételének költségei;

– a követelés biztosításával kapcsolatos díjak.

Az ügy elbírálásával kapcsolatos költségek (a polgári perrendtartás 39. cikke) – körzeti (városi) és regionális bíróságok

Kedvezményezett: Bírósági Hivatal (Tiesu administrācija)

Regisztrációs szám: 90001672316

Számlaszám: LV51TREL2190458019000

A kedvezményezett bankja: State Treasury

BIC-kód: TRELLV22

A befizetés célja: „21499”, és adja meg a személy vagy az ügy azonosító adatait: az ügy száma (ha ismert); természetes személyek esetében keresztnév, vezetéknév és személyi azonosító szám; jogi személyek esetében a név és a cégjegyzékszám. Ha az ügy elbírálásával kapcsolatos költségek befizetése egy másik személy nevében történik, az érintett személy azonosító adatait kell megadni: az ügy száma (ha ismert); természetes személyek esetében keresztnév, vezetéknév és személyi azonosító szám; jogi személyek esetében a név és a cégjegyzékszám.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

A fellebbezést ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely a határozatot hozta. A kerületi vagy a városi bíróság határozataival szemben az érintett regionális bírósághoz lehet fellebbezést benyújtani.

RIGAI REGIONÁLIS BÍRÓSÁG

Cím: Brīvības bulvāris 34, Riga, LV-1886

Fax: 67088270

Tel.: 67088211, 67088262

E-mail-cím: riga.apgabals@tiesas.lv

KURZEME-I REGIONÁLIS BÍRÓSÁG

Cím: Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja, LV- 3401

Tel.: 63420059

Fax: 63423479, 63483187

E-mail-cím: kurzeme.apgabals@tiesas.lv

LATGALE-I REGIONÁLIS BÍRÓSÁG

Cím: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601

Tel.: 64625581

Fax: 64624033

E-mail-cím: latgale.apgabals@tiesas.lv

VIDZEME-I REGIONÁLIS BÍRÓSÁG

Cím: Tērbatas iela 13, Valmiera, LV-4201

Tel.: 642 32919

Fax: 642 31122

E-mail-cím: vidzeme.apgabals@tiesas.lv

VIDZEME-I REGIONÁLIS BÍRÓSÁG

Madona Court Building

Cím: Poruka iela 1, Madona, LV-4801

Tel.: 648 23579

Fax: 648 60691

E-mail-cím: vidzeme.madona.apgabals@tiesas.lv

ZEMGALE-I REGIONÁLIS BÍRÓSÁG

Cím: Akadēmijas iela 9, Jelgava, LV-3001

Tel.: 63023508

Fax: 63023911

E-mail-cím: zemgale.apgabals@tiesas.lv

ZEMGALE-I REGIONÁLIS BÍRÓSÁG

Aizkraukle Court Building

Cím: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101

Tel.: 65128197

Fax: 65128119

E-mail-cím: zemgale.aizkraukle.apgabals@tiesas.lv

A kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítélet ellen akkor lehet fellebbezni, ha:

1) az elsőfokú bíróság helytelenül értelmezte vagy alkalmazta az anyagi jog egy szabályát, és ezért az ügyet nem megfelelően bírálta el;

2) az elsőfokú bíróság eljárásjogi szabályt sértett, és ezért az ügyet nem megfelelően bírálta el;

3) az elsőfokú bíróság helytelenül állapította meg a tényállást, vagy helytelenül értékelt egy bizonyítékot, vagy helytelen jogi értékelést adott az ügy körülményeiről, és ezért az ügyet nem megfelelően bírálta el.

Az ítélet hibájára vonatkozó fellebbezésben fel kell tüntetni a következőket:

1) az elsőfokú bíróság az anyagi jog mely szabályát értelmezte vagy alkalmazta helytelenül, vagy melyik eljárási szabályt sértette meg, és ez milyen hatással volt az ügy elbírálására;

2) az elsőfokú bíróság mely ténymegállapításai nem helytállók, melyek a helytelenül értékelt bizonyítékok, miből derül ki, hogy az ügy körülményeinek jogi értékelése hibás, és ez milyen hatással volt az ügy elbírálására.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ítélet kihirdetésétől számított 20 napon belül lehet fellebbezni. Rövidített ítélet esetén a fellebbezésre nyitva álló határidő a bíróság által a teljes ítélet írásba foglalására megjelölt időponttól kezdődik. Ha az ítélet írásba foglalására a megjelölt időpontot követően kerül sor, az ítélet elleni fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő az ítélet tényleges írásba foglalásának időpontjától kezdődik. A fenti esetekben, ha az ítéletet az eljárásban részes olyan fél számára kell megküldeni, aki külföldön van, a fellebbezési határidő az ítélet írásbeli példányának kibocsátásától számított 20 nap. Ha az ítéletet írásbeli eljárásban hozták, a fellebbezési határidő az ítélet meghozatalának napjától számítandó.

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Az alperes a 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke alapján felülvizsgálat keretében kérheti az ügy újbóli megvizsgálását az alábbiak szerint:

1) a kerületi vagy városi bíróság ítéletének vagy határozatának felülvizsgálata iránt a megfelelő regionális bírósághoz kell kérelmet benyújtani;

2) a regionális bíróság ítéletének vagy határozatának felülvizsgálata iránt a Legfelsőbb Bírósághoz kell kérelmet benyújtani;

3) a Legfelsőbb Bíróság valamely tanácsa által hozott ítélet vagy határozat felülvizsgálata iránt a Legfelsőbb Bíróság polgári kollégiumához kell kérelmet benyújtani.

APGABALTIESAS PDF (211 Kb) lv

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

A lett.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Az ítéletek végrehajtása tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságok:

Felhatalmazott végrehajtók

A felhatalmazott végrehajtók listája a következő címen érhető el: http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/

A 23. cikk alkalmazása tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságok:

Az a kerületi vagy városi bíróság, amelynek illetékességi területén a külföldi bíróság határozata az adós kérelmére végrehajtható.

RAJONA (PILSĒTAS) TIESAS PDF (340 Kb) lv

Utolsó frissítés: 25/06/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.