Kis értékű követelések

Litvánia

Tartalomszolgáltató:
Litvánia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Litvánia

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


*kötelező választás

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A törvény 26. cikke értelmében a kis értékű követelések európai eljárásával járó ügyeket a helyi bíróságok tárgyalják a litván területi illetékességi szabályok szerint Polgári perrendtartás. A litván bíróságokra vonatkozó naprakész információk és azok elérhetőségei megtalálhatók a Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlaszában.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

Az eljárási iratokat közvetlenül, postai úton vagy elektronikus formában lehet benyújtani a bírósághoz elektronikus kommunikációs eszközök segítségével (a polgári perrendtartás 1751. cikkének (1) bekezdése). Az eljárási dokumentumok bírósághoz történő benyújtására és az elektronikus kommunikációs eszközöket használó személyek részére történő kézbesítésre vonatkozó eljárást (a továbbiakban: „Eljárás”) a litván igazságügyi miniszter 2012. december 13-i 1R-332. sz. rendelete hagyta jóvá. Az Eljárás 3-4. pontja előírja, hogy a litván bírósági információs rendszer (LITEKO) nyilvános elektronikus szolgáltatási (VEP) alrendszerét kell használni az eljárási dokumentumok bírósághoz történő benyújtásához elektronikus kommunikációs eszközök segítségével. A LITEKO VEP alrendszer-felhasználói fiókok a litván bíróságok elektronikus szolgáltatási portálján keresztül érhetők el: https://www.e.teismas.lt

Az eljárás 5. bekezdésével összhangban a LITEKO VEP alrendszer felhasználói fiókjaihoz csatlakozó személyeknek meg kell erősíteniük személyazonosságukat. Ez az alábbi módokon tehető meg:

- a nemzeti információs rendszer által biztosított eszközök használatával, amelyek révén a személyeket intézményes állami és igazgatási elektronikus szolgáltatásokkal látják el a törvényben meghatározott eljárásoknak megfelelően;

- a bíróság által biztosított, az egyént azonosító kapcsolati adatok felhasználásával.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

A törvény 271. cikke értelmében a rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében említett gyakorlati segítséget és információkat az állam által garantált elsődleges költségmentességet biztosító szervek nyújtják az eljárásban részt vevő feleknek. Az állam által garantált költségmentességről szóló törvény 15. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy az elsődleges költségmentességet igénylő személyeknek a bejelentett lakóhelyük szerinti önkormányzat végrehajtó intézményéhez kell fordulniuk, vagy annak a településnek a végrehajtó intézményéhez, ahol az illető lakik, ha a személynek nincs bejelentett lakóhelye. Az elsődleges költségmentességet nyújtó szervek listája a következő weboldalon érhető el: http://www.teisinepagalba.lt/en/pirmine/tm/wheretoapply/

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

A polgári perrendtartás 1751. cikkének (9) bekezdése értelmében a bíróságok elektronikus kommunikációs eszközökkel kézbesítik az eljárási iratokat ügyvédeknek, ügyvédjelölteknek, bírósági végrehajtóknak, végrehajtójelölteknek, közjegyzőknek, állami és önkormányzati vállalkozásoknak, intézményeknek és szervezeteknek, pénzügyi intézményeknek, biztosítóknak és könyvvizsgáló vállalkozásoknak, igazságügyi szakértőknek, csődgondnokoknak és szerkezetátalakítási gondnokoknak. A dokumentumokat elektronikus úton is kézbesítik azon személyek számára, akik jogszabály vagy a Bírósági Információs Rendszer vezetője által kötött megállapodás alapján kötelesek az eljárási dokumentumok elektronikus úton történő fogadására. A bíróságok az elektronikus kommunikációs eszközök segítségével más személyek részére is kézbesítenek eljárási iratokat, amennyiben ezek a személyek a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott eljárásnak megfelelően kérték az eljárási dokumentumok elektronikus úton történő kézhezvételét, és megadták az ehhez szükséges kapcsolattartási adatokat.

A polgári perrendtartás 111. cikke (2) bekezdésének 3. pontjával összhangban az ügyben részt vevő valamennyi fél eljárási irataiban fel kell tüntetni az eljárási iratok kézbesítésének módját. Ezt a rendelkezést a rendelet 13. cikke (3) bekezdésével együtt kell alkalmazni.

Az Eljárás 22. bekezdésével összhangban, ha az eljárási iratokat elektronikus úton kell kézbesíteni egy személynek, a dokumentumokat a címzett felhasználói fiókjába kell eljuttatni a LITEKO VEP alrendszerben. Az eljárás résztvevőjét erről a LITEKO VEP alrendszer-fiókjukba küldött elektronikus értesítés útján és a megadott e-mail címen értesítik. A LITEKO VEP alrendszer-felhasználói fiókok a litván bíróságok elektronikus szolgáltatási portálján keresztül érhetők el: https://www.e.teismas.lt

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

A polgári perrendtartás 1751. cikkének (9) bekezdése értelmében a bíróságok elektronikus kommunikációs eszközökkel kézbesítik az eljárási iratokat ügyvédeknek, ügyvédjelölteknek, bírósági végrehajtóknak, végrehajtójelölteknek, közjegyzőknek, állami és önkormányzati vállalkozásoknak, intézményeknek és szervezeteknek, pénzügyi intézményeknek, biztosítóknak és könyvvizsgáló vállalkozásoknak, igazságügyi szakértőknek, csődgondnokoknak és szerkezetátalakítási gondnokoknak. A dokumentumokat elektronikus úton is kézbesítik azon személyek számára, akik jogszabály vagy a Bírósági Információs Rendszer vezetője által kötött megállapodás alapján kötelesek az eljárási dokumentumok elektronikus úton történő fogadására. A bíróságok az elektronikus kommunikációs eszközök segítségével más személyek részére is kézbesítenek eljárási iratokat, amennyiben ezek a személyek a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott eljárásnak megfelelően kérték az eljárási dokumentumok elektronikus úton történő kézhezvételét, és megadták az ehhez szükséges kapcsolattartási adatokat.

A polgári perrendtartás 111. cikke (2) bekezdésének 3. pontjával összhangban az ügyben részt vevő valamennyi fél eljárási irataiban fel kell tüntetni az eljárási iratok kézbesítésének módját. Ezt a rendelkezést a rendelet 13. cikke (3) bekezdésével együtt kell alkalmazni.

Az Eljárás 22. bekezdésével összhangban, ha az eljárási iratokat elektronikus úton kell kézbesíteni egy személynek, a dokumentumokat a címzett felhasználói fiókjába kell eljuttatni a LITEKO VEP alrendszerben. Az eljárás résztvevőjét erről a LITEKO VEP alrendszer-fiókjukba küldött elektronikus értesítés útján és a megadott e-mail címen értesítik. A LITEKO VEP alrendszer-felhasználói fiókok a litván bíróságok elektronikus szolgáltatási portálján keresztül érhetők el: https://www.e.teismas.lt

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

A törvény 27. cikkével összhangban a kis értékű követelések európai eljárásainak bírósági illetékeire a Polgári perrendtartás 80. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározottakat kell alkalmazni. A Polgári perrendtartás 80. cikke (1) bekezdésének 1. pontja értelmében, pénzben kifejezhető vitában az egyes követelésekért fizetendő bírósági illetékeket a követelés összege alapján számítják ki. A kis értékű követelések európai eljárásának értelmében a kereset összegének 3%-át kitevő mértékű bírósági illetéket kell fizetni, melynek minimum összege 20 euró.

A bírósági illeték banki átutalással befizethető az Állami Adófelügyelet költségvetési számlájára. Minden lényeges naprakész információ megtalálható az Állami Adófelügyelet honlapján: http://www.vmi.lt/

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

A törvény 29. cikkével összhangban a kis értékű követelések európai eljárása alapján hozott bírósági ítéletek jogorvoslati eljárásban vitathatók. A polgári perrendtartás 301. cikkének (3) bekezdése értelmében a helyi bíróság még nem jogerős ítéleteivel szembeni jogorvoslati eljárás alatt álló ügyeket a regionális bíróságok tárgyalják. A polgári perrendtartás 307. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a fellebbezést az elsőfokú bíróság ítéletének meghozatalától számított harminc napon belül lehet benyújtani.

A litván bíróságokra vonatkozó naprakész információk és azok elérhetőségei megtalálhatók a Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlaszában.

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

A törvény 30. cikkének (1) bekezdésével összhangban a kis értékű követelések európai eljárása alapján hozott bírósági ítéletet a rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében említett esetekben az ítéletet kibocsátó bíróság felülvizsgálja.

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

A rendelet 20. cikkének (2) bekezdésében említett tanúsítvány elfogadott nyelve a litván.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

A törvény 31. cikkének (1) bekezdésével összhangban a kis értékű követelések európai eljárása alapján hozott és a rendelet IV. mellékletében meghatározott D formanyomtatvány felhasználásával jóváhagyott bírósági ítéletet végrehajtható okiratnak kell tekinteni. A végrehajtható okiratokat bírósági végrehajtók hajtják végre a polgári perrendtartás VI. Részében meghatározott eljárásnak megfelelően. A Litván Köztársaság bírósági végrehajtóinak listája elérhető a litván bírósági végrehajtók kamarájának honlapján: http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089

Utolsó frissítés: 07/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.