Kis értékű követelések

Luxemburg

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Luxemburg

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


*kötelező választás

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A rendeletben említett határozatok meghozatalára hatáskörrel rendelkező bíróságok a békebíróságok (justices de paix).

A nemzeti honlapra mutató link: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix – Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Tel.: (+352) 475981-1
Fax: (+352) 465434

Justice de paix – Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Tel.: (+352) 808853-1
Fax: (+352) 804190

Justice de paix – Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Tel.: (+352) 530529

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

A Luxemburgban elfogadott kommunikációs eszköz a postai kézbesítés.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

Service d’accueil et d’information juridique (Fogadó- és jogi tájékoztatási szolgálat) – Luxembourg
Cité Judiciaire
Bâtiment JP
L-2080 - Luxembourg
Tel.: (+352) 221846

Service d’accueil et d’information juridique (Fogadó- és jogi tájékoztatási szolgálat) – Diekirch
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch
Tel.: (+352) 802315

Európai Fogyasztói Központ EIG (Centre Européen des Consommateurs GIE — „CEC Luxembourg”)

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Tel.: (+352) 268464 1

Fax: (+352) 26845761

E-mail: info@cecluxembourg.lu

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

Luxemburgban az eljárási szabályok még nem teszik lehetővé az elektronikus kézbesítést és kommunikációt; a kommunikáció postai úton történik.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

Lásd a d) pontot.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangol.

Luxemburgban nem kell illetéket fizetni a kis értékű követelések európai eljárását lefolytató bíróság részére.

Az ítélet meghozatalát követően azonban a határozat végrehajtásával kapcsolatban és a pernyertes fél kérésére keletkezik illetékfizetési kötelezettség.

A bírósági végrehajtók díjszabását megállapító, módosított 1991. január 24-i nagyhercegi rendelet alkalmazandó. Ezzel kapcsolatos további információk a Luxemburgi Nagyhercegség Bírósági Végrehajtói Kamarájának – Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg honlapján találhatók: http://www.huissier.lu/ .

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az iratok bírósági végrehajtó (huissier de justice) által történő kézbesítéséért fizetendő rögzített díj 138 EUR.

A díjat a bírósági végrehajtók részére banki átutalással lehet megfizetni.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

Amennyiben a követelés összege 2 000 EUR-nál nem magasabb, a békebíróság határozata jogerős. Ez esetben az egyetlen jogorvoslati lehetőség a jogkérdésben benyújtott megsemmisítés iránti kérelem (pourvoi en cassation).

Amennyiben a követelés összege 2 000 EUR-nál magasabb, a békebíróság által első fokon hozott ítélet egésze fellebbezéssel (appel) megtámadható, amelyet a körzeti bíróság (tribunal d’arrondissement) elnökéhez kell benyújtani. A fellebbezést a kérelmező vagy annak ügyvédje által benyújtott kérelemmel lehet benyújtani. A fellebbviteli bíróságok előtt eljárni jogosult ügyvéd (avocat à la cour) általi képviselet nem kötelező. A fellebbezés benyújtásának határideje az ítélet közlésétől számított 40 nap. A bíróság hivatala a feleket legalább nyolc nappal a tárgyalást megelőzően idézi. Ha a felek egy másik uniós tagállamban élnek, ez a határidő az új polgári perrendtartás 167. cikke értelmében a távolságra tekintettel tizenöt nappal meghosszabbodik. A körzeti bíróság elnöke előtti eljárás szóbeli.

A békebíróság jogerős határozataival és a körzeti bíróság elnöke által hozott határozatokkal szemben jogkérdésben lehet fellebbezést benyújtani. A felülvizsgálati kérelmet elbíráló bíróság a Semmítőszék (Cour de Cassation); az eljárás során kötelező az arra jogosult ügyvéd általi képviselet.

A nemzeti honlapra mutató link: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tribunal d'arrondissement – Luxembourg
Bâtiments TL, CO, JT
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Tel.: (+352) 475981 -1

Tribunal d'arrondissement – Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel.: (352) 803214 -1
Fax: (352) 807119

Cour de Cassation
Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L-2080 - Luxembourg
Tel.: (+352) 475981-2369/2373

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

A felülvizsgálati kérelem elbírálására a határozatot hozó békebíróság vezető bírája vagy annak helyettese rendelkezik hatáskörrel.

A felülvizsgálati kérelmet az alperesnek vagy az alperes meghatalmazott képviselőjének írásban kell benyújtania a határozatot hozó bíróság hivatalához. A fellebbviteli bíróságok előtt eljárni jogosult ügyvéd általi képviselet nem kötelező, a felek megjelenhetnek személyesen, vagy őket az új polgári perrendtartás 106. cikkében felsorolt személyek bármelyike segítheti vagy képviselheti (link: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf – 21. oldal és az azt követő oldalak).

A bíróság hivatala a feleket legalább nyolc nappal a tárgyalást megelőzően idézi. Az új polgári perrendtartás 103. és 167. cikke értelmében ez a határidő meghosszabbodik, ha a felek lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nem Luxemburgban van. A békebíróság előtti eljárás szóbeli.

A nemzeti honlapra mutató link: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix – Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Tel.: (+352) 475981-1
Fax: (+352) 465434

Justice de paix – Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Tel.: (+352) 808853-1
Fax: (+352) 804190

Justice de paix – Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Tel.: (+352) 530.529

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

Luxemburg a francia és a német nyelvet fogadja el.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangol.

1) Luxemburgban a bírósági ítéleteket a bírósági végrehajtók hajtják végre.

A bírósági végrehajtók elérhetőségére vonatkozó információk a Luxemburgi Nagyhercegség Bírósági Végrehajtói Kamarájának (Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg) honlapján találhatók: http://www.huissier.lu/.

2) A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet 23. cikkének alkalmazásában a hatáskörrel rendelkező hatóság a körzeti bíróság elnöke.

Utolsó frissítés: 05/02/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.