Kis értékű követelések

Málta

Tartalomszolgáltató:
Málta

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Málta

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


*kötelező választás

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A kis értékű követelések európai eljárásában határozatok kibocsátására hatáskörrel rendelkező bíróságok a kis értékű követelések máltai törvényszéke (Málta) és a kis értékű követelések gozoi törvényszéke (Gozo).

A törvényszékek elérhetőségei:

Small Claims Tribunal (Málta)

Telefonszám: 00356 25902000

E-mail-cím: courts.justice@gov.mt

Cím: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Málta.

Small Claims Tribunal (Gozo)

Telefonszám: 00356 22156650

E-mail-cím: gozocourts@mgoz@gov.mt

Cím: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Gozo.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

Az elfogadott kommunikációs eszközök a következők: az iratok személyesen történő benyújtása a törvényszéki kezelőirodán, postai út, fax és e-mail.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

Ha a követelést fogyasztó nyújtja be kereskedelmi tevékenységet folytató személlyel szemben, a gyakorlati segítséget nyújtó hatóság az ECC-Net Malta – a máltai Európai Fogyasztói Központ.

Az ECC-Net Malta címe:

Consumer House, 47A, South Street, Valletta VLT1101 Málta.

E-mail-cím: ecc.malta@gov.mt

Ha a követelést kereskedelmi tevékenységet folytató személy nyújtja be egy másik, kereskedelmi tevékenységet folytató személlyel szemben, gyakorlati segítséget a „Malta Enterprise” nyújt.

A Malta Enterprise címe:

Malta Enterprise Corporation, Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001, Málta.

E-mail-cím: info@maltaenterprise.com

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

Málta eljárási jogszabályai a kézbesítés eszközei között nem említenek elektronikus módszereket. Elektronikus kézbesítési módszerek alkalmazása nem biztosítható és nem elfogadható.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

Ilyen kötelezettség sem magánszemélyeket, sem kereskedelmi tevékenységet végző személyeket nem terhel.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

Az illetékek a következők: 40 EUR az „A” formanyomtatvány benyújtása, és 7,20 EUR a válaszadók részére kézbesített értesítések esetében. „C” formanyomtatvány használata esetén az illeték összege 25 EUR, és 7,20 EUR minden egyes bejelentés esetében. A 15a. cikk alkalmazása esetén a fizetés banki átutalással történik.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

A kis értékű követelések máltai törvényszéke által hozott határozatok ellen fellebbezést a máltai fellebbviteli bírósághoz lehet benyújtani (amely arról alsóbb szintű hatáskörében határoz), a kis értékű követelések gozoi törvényszéke által hozott határozatok ellen pedig a máltai fellebbviteli bírósághoz lehet fellebbezést benyújtani (amely arról alsóbb szintű hatáskörében határoz).

A máltai törvénytár 380. fejezetének 8. cikke értelmében a fellebbezés iránti kérelmet a határozat meghozatalától számított húsz napon belül lehet benyújtani. A 8. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a követelés összegétől függetlenül mindig van helye fellebbezésnek az alábbi esetekben:

a) a törvényszék joghatóságával kapcsolatos bármely kérdésben;

b) elévüléssel kapcsolatos bármely kérdésben;

c) a 380. fejezet 7. cikkének (2) bekezdése rendelkezéseinek bármilyen megsértése esetén. E cikk értelmében a törvényszék felfüggeszti az eljárást, ha a keresetet olyan kifogás benyújtása révén vitatják, amelynek elbírálása nem tartozik a törvényszék hatáskörébe, és/vagy ha a hatáskörrel rendelkező bíróság előtt olyan eljárás van folyamatban, amelynek kimenetele befolyásolná a törvényszék előtt érvényesíteni kívánt követelést;

d) ha a törvényszék a pártatlanság és a méltányosság szabályaival ellentétes módon járt el, és ez az eljárás sérti a fellebbező jogait.

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

A rendelet 18. cikke szerinti felülvizsgálati kérelmeket a máltai vagy gozoi kis értékű követelések törvényszékéhez kell benyújtani.

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

Az elfogadott nyelv a máltai.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

A határozatok végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóság a máltai vagy a gozoi magisztrátusi bíróság attól függően, hogy hol található annak a személynek a lakóhelye, akivel szemben a határozat végrehajtása folyamatban van.

Utolsó frissítés: 04/07/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.