Kis értékű követelések

Lengyelország

Tartalomszolgáltató:
Lengyelország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Lengyelország

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


*kötelező választás

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Kerületi bíróságok (sądy rejonowe) vagy regionális bíróságok (sądy okręgowe).

Főszabályként a kerületi bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel (első fokon). A regionális bíróság rendelkezik azonban hatáskörrel és illetékességgel (első fokon) az olyan ügyekben, amelyek jellegüknél fogva és a tárgyukat tekintve, a követelés értékétől függetlenül a regionális bíróságok hatáskörébe tartoznak. Ide tartoznak többek között a szerzői jogi védelemmel kapcsolatos követelések.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Papír alapon benyújtott írásbeli beadványok.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Ügyfélszolgálati Irodák (Biura Obsługi Interesantów) a kerületi és a regionális bíróságokon.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Az elektronikus kommunikációs eszközök nem megengedettek.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Nincs ilyen kötelezettség.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

A kis értékű követelések európai eljárása szerint elbírálandó ügyekben a kérelem előterjesztéséért 100 PLN rögzített összegű eljárási illetéket számítanak fel. Ezzel megegyező eljárási illetéket számítanak fel a fellebbezésekre is.

A polgári ügyekben az eljárási illetékek befizethetők az illetékes bíróság aktuális bankszámlájára nem készpénz formájában (a számlainformációt közvetlenül a bíróságtól vagy a bíróság honlapjáról, vagy az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról lehet beszerezni), közvetlenül a bíróság pénztárában vagy a bíróság pénztárában kapható illetékbélyegek formájában.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében szabályozott körülmények esetében az illetékes bíróság meghozza az ítéletét, amellyel szemben az érintett fél a másodfokú bírósághoz fellebbezést nyújthat be (vagyis a kerületi bíróság ítéletével szemben a regionális bíróság előtt, a regionális bíróság ítéletével szemben a fellebbviteli bíróság előtt terjeszthető elő fellebbezés). A fellebbezést az indokolással ellátott ítélet panaszosnak történő kézbesítésétől számított két héten belül kell előterjeszteni annál a bíróságnál, amely a megtámadott ítéletet hozta. Amennyiben az érintett fél az ítélet kihirdetésétől számított egy héten belül nem kéri, hogy kézbesítsék részére az indokolással ellátott határozatot (vagy abban az esetben, ha az ítéletet zárt tárgyaláson hozták meg), a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő a fenti kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő leteltekor kezdődik. (A polgári perrendtartás szóló törvény 316. cikkének (1) bekezdése és 367. cikkének (2) bekezdése a 369. cikkével és 505.26 cikkével összhangban értelmezve). A rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a bíróság mulasztási ítéletet hoz. Az alperes annál a bíróságnál nyújthat be kifogást a mulasztási ítélettel szemben, amely a mulasztási ítéletet meghozta. Kedvezőtlen kimenetel esetén a kérelmező az általános szabályok szerint jogosult fellebbezést benyújtani. (A polgári perrendtartásról szóló törvény 339. cikkének (1) bekezdése, 342. cikke és 344. cikkének (1) bekezdése).

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Az ítélet hatályon kívül helyezése iránti kérelem (a polgári perrendtartásról szóló törvény 50527a. cikke). E kérelem vizsgálatára az ítéletet hozó bíróság rendelkezik hatáskörrel.

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Lengyel.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A kis értékű követelések európai eljárása során hozott ítéletek végrehajtása iránt, mint illetékes hatóságok, a bírósági végrehajtók (komornicy) járnak el. A bírósági végrehajtók által hozott intézkedésekkel szembeni panaszokat az illetékes kerületi bírósághoz lehet benyújtani. Jogalap: a polgári perrendtartásról szóló törvény 767. §-ának (1) bekezdése.

A végrehajtás megtagadása iránti kérelmeket annál a regionális bíróságnál kell előterjeszteni, amelynek illetékességi területén az adós lakóhelye vagy székhelye található, ilyen bíróság hiányában pedig annál a regionális bíróságnál, amelynek illetékességi területén a végrehajtást felfüggesztették vagy foganatosítják.

A rendelet 23. cikkében előírt intézkedések végrehajtásáért felelős hatóság az illetékes kerületi bíróság. Jogalap: A polgári perrendtartásról szóló törvény 115320 cikkének (1) és (2) bekezdése (a kis értékű követelések európai eljárása során hozott ítélet alapján Lengyelországban foganatosított végrehajtás esetén) vagy a polgári perrendtartásról szóló törvény 8202 cikke (a kis értékű követelések európai eljárása során lengyel bíróság által hozott, a végrehajthatóságot megállapító ítéletben foglalt végrehajtható jogcím alapján Lengyelországban foganatosított végrehajtás esetén).

Utolsó frissítés: 04/04/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.