Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Kis értékű követelések

Skócia

Tartalomszolgáltató:
Skócia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Egyesült Királyság

Skócia

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


*kötelező választás

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A kis értékű követelések európai eljárásában történő ítélethozatal tekintetében illetékes bíróság Skóciában a rendőrbíróság (Sheriff Court), és az eljárás minden esetben végrehajtó előtt történik.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

A skóciai bíróságok által a kis értékű követelések európai eljárásának megkezdése céljából elfogadható kommunikációs eszközök hasonlóak azokhoz, amelyeket a skóciai egyszerű eljárás során alkalmaznak, azaz a szokásos postai küldemények.  A felperesek a követelési űrlapot benyújthatják a megfelelő rendőrbíróságon személyesen is, nyitvatartási időben.  A Skóciai Bírósági és Törvényszéki Szolgálat (SCTS) weboldala tájékoztatást nyújt a skóciai rendőrbíróságok címéről, valamint a nyitvatartási időről és az elérhetőségekről: ScotCourts.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

A Végrehajtói Hivatal segít a követelésre vonatkozó A. űrlap kitöltésében. Mindazonáltal a Végrehajtói Hivatal által nyújtott segítség nem foglalhat magában jogi tanácsadást.  A kis értékű európai követelés előrehaladásával kapcsolatos, ingyenes tanácsadás és segítségnyújtás kérhető ügyvédtől vagy az alábbi szervezetek bármelyikétől:

 • Jogi Központok Skót Egyesülete
 • Állampolgári Tanácsadó Iroda
 • Fogyasztóvédelmi központok
 • Fogyasztóvédelmi hivatalok
 • Bírósági tanácsadó az aberdeeni, airdrie-i, dundee-i, edinburgh-i, hamiltoni és kilmarnocki rendőrbíróságokon

A Skóciai Jogi Társaság megadhatja a helyi ügyvédek elérhetőségeit is.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

Ha a védő címe az Egyesült Királyságon belül található, az iratokat első osztályú tértivevényes küldeményként kell kézbesíteni.  Ha a védő címe az Egyesült Királyságon kívül található, az iratokat ajánlott küldeményként kell kézbesíteni.

Az elektronikus kézbesítés nem elérhető Skócia eljárásjoga szerint.  Mindazonáltal a követelés felei kommunikálhatnak elektronikusan a követeléssel kapcsolatos kérdésekben, ha a rendeletekben vagy a bíróság szabályaiban nem szerepel arra vonatkozó követelmény, hogy azokat hivatalosan kell feladni vagy átvenni.  Az ilyen értesítéseket az adott rendőrbíróság általános e-mail-címének használatával lehet elküldeni.  Mindazonáltal a Végrehajtói Hivatal nem jogosult arra, hogy jogi tanácsokat adjon.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

Skóciában egyetlen személy sincs arra kötelezve, hogy elfogadja az elektronikus kézbesítést.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

A 2019. április 1-je óta fizetendő, aktuális díjak:

 • 250 euróra vagy annál kisebb összegre vonatkozó, kis értékű európai követelés benyújtása esetén – 19 £
 • Minden egyéb, kis értékű európai követelés esetén – 104 £
 • Fellebbezés jelzése (azaz a bíróság fellebbezési szándékra vonatkozó értesítése) esetén – 61 £

A 2020. április 1-jétől fizetendő díjak:

 • 250 euróra vagy annál kisebb összegre vonatkozó, kis értékű európai követelés benyújtása esetén – 19 £
 • Minden egyéb, kis értékű európai követelés esetén – 106 £
 • Fellebbezés jelzése (azaz a bíróság fellebbezési szándékra vonatkozó értesítése) esetén – 62 £

A kérelmező bizonyos körülmények esetén felmentést kaphat a bírósági díjak fizetése alól – lásd a hivatkozást:

Díjfizetés alóli felmentés

Fizetési módok:

 • Csekkek – A Skóciai Bírósági és Törvényszéki Szolgálatnak címezve
 • Hitel- és betéti kártya – kérjük, ellenőrizze, milyen típusú kártyák elfogadottak az adott bíróságon
 • Postautalvány – A Skóciai Bírósági és Törvényszéki Szolgálatnak címezve
 • Készpénz – postai fizetés esetén nem tanácsos készpénzes fizetést alkalmazni

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

A skóciai egyszerű eljáráshoz hasonlóan lehetőség van fellebbezésre a kis értékű követelések európai eljárása során a végrehajtó által hozott ítélettel szemben.  A fellebbezést a fellebbviteli rendőrbírósághoz lehet benyújtani, és csak konkrét jogkérdésre vonatkozhat.  A fellebbviteli rendőrbíróság határozata végleges és nem képezi további felülvizsgálat tárgyát.

A fellebbezés kétszakaszos folyamat:

1. szakasz – A Sederuntról szóló, 2016. évi törvény (egyszerű eljárás) 16.2. szabálya a skóciai egyszerű eljárásra vonatkozó fellebbezés benyújtására a végleges határozat megküldésétől számított 4 hetes időtartamot határoz meg, és ez az időtartam alkalmazandó a kis értékű követelések európai eljárására is. A fellebbezésre vonatkozó eljárások megtalálhatók a Sederuntról szóló, 2016. évi törvény (egyszerű eljárás) 16. részében.

2. szakasz – ha a fellebbezést elküldték a fellebbviteli rendőrbíróságnak, a fellebbviteli rendőrbíróság fellebbezésekre vonatkozó szabályai alkalmazandók, és ezek megtalálhatók a Sederuntról szóló, 2016. évi törvény (egyszerű eljárások) 16. részében, valamint a Sederuntról szóló, 2015. évi törvény (fellebbviteli rendőrbíróságok szabályai) 2., 4., 5. és 6. részében.

A bírósági szabályok elérhetők itt: ScotCourts

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

A Sederuntról szóló, 2008. évi módosított törvény (a rendőrbíróságnak a kis értékű követelések európai eljárására vonatkozó szabályai) („a szabályok”) 5. szabályának (1) bekezdése előírja, hogy a felülvizsgálatot a 3. űrlap használatával kell elvégezni (amely a szabályok mellékletében található meg).  Az 5. szabály előírja, hogy a végrehajtó bármilyen határozatot hozhat, amelyet az ilyen kérelem előrehaladása szempontjából megfelelőnek ítél.  Ellenkező esetben az eljárás a rendelet 18. cikkét követi.

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

A 21. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében elfogadott hivatalos nyelv az angol.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

A végrehajtók a végrehajtás tekintetében illetékes hatóságok Skóciában.  Őket a hitelezők utasítják arra, hogy végrehajtsák az adósokkal szembeni bírósági határozatokat vagy végzéseket, amelyeket a rendőrbíróságok állítottak ki.

A rendelet 23. cikkének értelmében a végrehajtás megállítására (kivételes esetekben) vagy korlátozására irányuló kérelmet lehet benyújtani a bírósághoz (azaz az illetékes hatósághoz).  A skóciai bírósághoz benyújtott kérelmet az 5. űrlap szerint kell kitölteni, a Sederuntról szóló, 2008. évi módosított törvény (a rendőrbíróságnak a kis értékű követelések európai eljárására vonatkozó szabályai) („a szabályok”) 5. szabályával összhangban.  A végrehajtó (bíróság) bármilyen határozatot hozhat, amelyet a 2008. évi szabályok 5. szabályának (4) bekezdésében foglalt kérelem előrehaladása szempontjából megfelelőnek ítél.

A győztes fél felelőssége a bírósági határozat végrehajtása.  A bíróság nem járhat el a nevében.  Ezenkívül a győztes fél felelős a végrehajtási intézkedés költségeiért, bár előfordulhat, hogy azokat visszafizettethetik a másik féllel.

Utolsó frissítés: 22/09/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.