Kis értékű követelések

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Spanyolország

Határokon átnyúló európai eljárások – Kis értékű követelések


*kötelező választás

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az elsőfokú bíróság (juzgado de primera instancia) és a kereskedelmi bíróság (juzgado de lo mercantil), az igazságszolgáltatásról szóló spanyol sarkalatos törvény (Ley Orgánica del Poder Judicial) 86b. cikkének (2) bekezdése szerint, különösen olyan esetekben, amikor a követelés szállítási szerződésből eredő követeléshez kapcsolódik.

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

Az illetékes bíróság előtti személyes benyújtáson és postai úton történő benyújtáson kívül a keresetlevél az igazságszolgáltatás irányításáért felelős hatóságoknál működő elektronikus bírósági hivatalokon (sedes judiciales electrónicas) keresztül is benyújthatók.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

A felek a formanyomtatványok kitöltéséhez gyakorlati segítséget, a kis értékű követelések európai eljárásáról, valamint az ítélethozatalra hatáskörrel rendelkező szervekről pedig bővebb információt kaphatnak az állampolgári tájékoztató irodákon, amelyek listája a bíróságokon megtalálható.

A keresetek elektronikus bírósági hivatalokon keresztül történő benyújtásához technikai segítséget lehet igénybe venni.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

Az elektronikus bírósági hivatalokon keresztül.

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

A következő feleknek elektronikus eszközök révén kell a bíróságokkal történő kommunikációt folytatniuk:

a) Jogi személyek

b) Jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok

c) A szakmai szervezetben történő nyilvántartásba vételt igénylő területeken dolgozó szakemberek, szakmai tevékenységük gyakorlása körében a bírósági szolgálat viszonylatában bármely alaki követelmény vagy cselekmény teljesítésekor

d) Közjegyzők és hivatalvezetők

e) Olyan érdekelt felek képviselői, akiknek a bírósági szolgálat viszonylatában elektronikus úton kell eljárniuk

f) Közigazgatási tisztviselők a helyzetükből kifolyólag végrehajtott minden cselekmény és intézkedések során.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

A kis értékű követelések európai eljárása illetékmentes.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

Nincs helye fellebbezésnek a kis értékű követelések európai eljárásában, ha a követelés értéke 3 000 eurónál kisebb.

A 3 000–5 000 EUR összegű követelések esetében a fellebbezést az eredeti ítéletet hozó bírósághoz kell benyújtani, amely határoz a kérelem elfogadhatósága és a tartományi bíróság (Audiencia Provincial) elé utalása tárgyában. A fellebbezési határidő az ítélet kézbesítésének napját követő naptól számított 20 munkanap.

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

A fellebbezést a spanyol jogszabályokban meghatározott rendes eljárás szerint kell benyújtani.

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

Spanyol, angol.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

Az elsőfokú bíróság és a kereskedelmi bíróság, az igazságszolgáltatásról szóló spanyol sarkalatos törvény 86b. cikkének (2) bekezdése szerint (különösen olyan esetekben, amikor a követelés szállítási szerződésből eredő követeléshez kapcsolódik).

Utolsó frissítés: 26/02/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.