Kis értékű követelések

Svédország

Tartalomszolgáltató:
Svédország

25. cikk (1) bekezdés a) pont – Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A kis értékű követelések európai eljárását megindító kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság a járásbíróság (tingsrätt).

25. cikk (1) bekezdés b) pont – Kommunikációs eszközök

A kis értékű követelések európai eljárását megindító kérelmeket közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az illetékes körzeti bírósághoz. A kérelem elektronikus úton is benyújtható a svéd bíróságok honlapján elérhető e-kézbesítési szolgáltatással is: Dokumentumok digitális aláírása és benyújtása –Svéd bíróságok.

25. cikk (1) bekezdés c) pont – Gyakorlati segítséget nyújtó hatóságok vagy szervezetek

A járásbíróság, vagy, ha a kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítélet ellen fellebbezést nyújtottak be, a fellebbviteli bíróság (hovrätt) vagy a Legfelsőbb Bíróság (Högsta domstolen). Tájékoztatás a svéd bíróságok honlapján is elérhető: http://www.domstol.se/.

25. cikk (1) bekezdés d) pont – Az elektronikus kézbesítés és kommunikáció eszközei és a hozzájárulás kifejezésére szolgáló módszerek

A hatóság elektronikus úton is kézbesíthet iratokat (pl. e-mailben). A kézbesítési módszer kiválasztásakor az első szempont, hogy az az irat tartalmának és méretének megfelelő legyen, és a lehető legkevesebb költséggel és kényelmetlenséggel járjon. Az iratokat nem lehet olyan módon kézbesíteni, amely az eset körülményeire tekintettel nem megfelelő.

Más írásbeli közlemények postai vagy elektronikus úton is küldhetők (pl. e-mailben).

25. cikk (1) bekezdés e) pont – Az elektronikus úton történő kézbesítés vagy az elektronikus kommunikáció egyéb írásos formái elfogadására kötelezett személyek vagy szakmák

A dokumentumok elektronikus kézbesítésének elfogadása nem kötelező.

25. cikk (1) bekezdés f) pont – Eljárási illetékek és fizetési módok

A kérelem illetéke 900 SEK. Az illetéket bankkártyával (Mastercard/Visa) vagy banki átutalással, a svéd bíróságok honlapján lehet megfizetni: http://www.betala.domstol.se/.

25. cikk (1) bekezdés g) pont – Jogorvoslati eljárás és jogorvoslati hatáskörrel rendelkező bíróságok

A járásbíróság ítélete ellen fellebbezést lehet benyújtani a fellebbviteli bírósághoz. A fellebbezésnek az ítélet felek általi kézhezvételétől számított három héten belül be kell érkeznie a járásbírósághoz. A fellebbezést az illetékes fellebbviteli bíróságnak kell címezni.

Ha az egyik fél a járásbíróság ítélete ellen fellebbezést nyújtott be, a másik fél a fent említett lehetőségeken kívül az első félre vonatkozó jogorvoslati határidő leteltét követő egy héten belül fellebbezhet az ítélet ellen. Ez a fellebbezés hatályát veszti, ha az első fellebbezést visszavonják, vagy az más okból megszűnik.

A fellebbviteli bíróság ítélete ellen a Legfelsőbb Bírósághoz lehet fellebbezni. A fellebbezésnek az ítélet felek általi kézhezvételétől számított négy héten belül be kell érkeznie a fellebbviteli bírósághoz.

25. cikk (1) bekezdés h) pont – Az ítélet felülvizsgálata iránti kérelemre vonatkozó eljárások és a felülvizsgálatra hatáskörrel rendelkező bíróságok

A felülvizsgálat iránti kérelmet az illetékes fellebbviteli bírósághoz kell benyújtani.

25. cikk (1) bekezdés i) pont – Elfogadott nyelvek

A kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítéletről szóló igazolás akkor fogadható el, ha azt svéd vagy angol nyelven állították ki, vagy lefordították ezekre a nyelvekre.

25. cikk (1) bekezdés j) pont – Végrehajtási hatáskörrel rendelkező hatóságok

A svédországi végrehajtás tekintetében a svéd végrehajtási hatóság (Kronofogdemyndigheten) rendelkezik hatáskörrel. Ugyanezen hatóság hozza meg a 23. cikk szerinti határozatokat is.

Utolsó frissítés: 30/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.