Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Belgija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Pagal Belgijos teismų kodeksą (pr. Code judiciaire / ol. Gerechtelijk Wetboek) jurisdikcija priimti sprendimą taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą priklauso taikos teisėjui (pr. juge de paix / ol. vrederechter), pirmosios instancijos teismui (pr. tribunal de première instance / ol. rechtbank van eerste aanleg) ir komercinių bylų teismui (pr. tribunal de l'entreprise / ol. rechtbank van koophandel).

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Kai taikoma ši procedūra, pateikti bet kokius dokumentus arba susirašinėti pagal reglamento 4 straipsnio 1 dalį su Belgijos teismais galima taip: pateikiant pagal I priedą A tipo paraišką kartu su lydimaisiais dokumentais tiesiogiai teritorinę jurisdikciją turinčio pirmosios instancijos teismo kanceliarijai ARBA minėtą paraišką ir lydimuosius dokumentus nusiunčiant registruotu paštu teritorinę jurisdikciją turinčiam pirmosios instancijos teismui.

Netrukus A tipo paraiškas turėtų būti įmanoma siųsti elektroniniu būdu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Jurisdikciją turinčio teismo raštinės darbuotojai gali padėti užpildyti formas ir suteikti bendros informacijos.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Belgijoje dokumentai ir sprendimai įteikiami per teismo antstolį. Netrukus juos turėtų būti įmanoma įteikti elektroniniu būdu.

Pranešimai siunčiami paštu arba, įstatymo nustatytais atvejais, faksu. Netrukus juos turėtų būti įmanoma siųsti elektroniniu būdu.

Daugiau informacijos apie dokumentų ir sprendimų įteikimą ir pranešimus pateikiama konkrečiame Europos e. teisingumo portalo puslapyje.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

/

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Šis klausimas reglamentuojamas Teismų kodekso 1017–1022 straipsniuose, 953 straipsnyje, kiek tai susiję su liudytojų išlaidų apmokėjimu, taip pat Įregistravimo, hipotekos ir kanceliarinių mokesčių kodekse (pr. Code des droits d’enregistrement, d'hypothèque et de greffe), visų pirma, 142 straipsnyje et seq ir 268 straipsnyje et seq, kiek tai susiję su įregistravimo mokesčiais.

Teismų kodekso 1018 straipsnyje patikslinama, kas įtraukiama į išlaidas:

1. Įvairūs kanceliariniai ir įregistravimo mokesčiai. Kanceliariniai mokesčiai apima įrašymo į bylų sąrašą mokesčius, teismo dokumentų rengimo ir įteikimo mokesčius (žr. Įregistravimo, hipotekos ir kanceliarinių mokesčių kodekso 268 straipsnį et seq).

Įregistravimo mokesčiai mokami už sprendimus, kai pagrindinė suma yra didesnė nei 12 500 EUR (neskaitant bylinėjimosi išlaidų) ir sudaro 3 proc. šios sumos. Todėl jie nėra mokami, kai teikiami ieškiniai dėl nedidelių sumų.

2. Įkainiai, atlygis ir užmokestis, susiję su teismo dokumentais.

3. Sprendimo įteikimo įkainiai;

4. Tyrimo priemonių išlaidos, visų pirma išlaidos liudytojams ir ekspertams. 1972 m. liepos 27 d. Karališkuoju dekretu nustatytos išlaidos vienam liudytojui siekia 200 frankų, o tai dabar atitinka maždaug 5 EUR. Prie šios sumos pridedama kelionės išlaidų suma.

Teismo ekspertai gali patys nustatyti savo išlaidų sumą ir mokesčius už teismo ekspertų ataskaitas, tačiau apskaičiavimo metodas turi būti aiškiai aprašytas, o teismas, atlikdamas galutinį visų teismo išlaidų vertinimą, tam tikrais atvejais sumą gali sumažinti, pvz., kai patiriama nereikalingų išlaidų.

5. Teisėjų, teismo kanclerių ir šalių kelionės išlaidos ir dienpinigiai, kai teismo nurodymu jie turi vykti į kelionę, ir išlaidos dokumentams, kurie rengiami tik bylos nagrinėjimo tikslais.

6. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (Teismų kodekso 1022 straipsnis). Šias išlaidas apmoka pralaimėjusioji šalis: tai yra nustatyto dydžio suma, skirta padengti laimėjusiosios šalies išlaidas ir advokato honorarą. Sumos yra susietos su vartotojų kainų indeksu, todėl bet koks padidėjimas arba sumažėjimas 10 punktų reiškia, kad suma atitinkamai padidėja arba sumažėja 10 proc.

Ieškinio sumos dydis

Bazinė
suma*

Minimali
suma*

Maksimali
suma*

Iki 250,00 EUR

180,00 €

90,00 €

360,00 EUR

Nuo 250,01 iki 750,00 EUR

240,00 €

150,00 €

600,00 €

Nuo 750,01 iki 2 500,00 EUR

480,00 €

240,00 €

1 200,00 EUR

* Nuo 2016 m. birželio 1 d. galioja naujos sumos.

Darbo teismas (specialus procesas)

Ieškinio sumos dydis

Bazinė
suma*

Minimali
suma*

Maksimali
suma*

Iki 250,00 EUR

43,75 €

31,75 €

55,75 €

Iki 620,00 EUR

87,43 €

59,43 EUR

105,43 €

2 500,00 EUR

131,18 €

107,18 EUR

155,18 €

7. Pagal Teismų kodekso 1734 straipsnį paskirto taikintojo honoraras, atlygis ir išlaidos.

Taigi, nelygu, koks atvejis, suma gali skirtis iš esmės ir priklausyti nuo to, ar esate laimėjusioji šalis, ar buvo pasitelkti ekspertai, ar teismo pareigūnams teko vykti į užsienį, ar buvo skirtas taikintojas ir t. t.

Kanceliariniai mokesčiai turi būti sumokėti iš anksto, priešingu atveju ieškinys nebus įtrauktas į bylų sąrašą. Prieš atlikdamas darbą ekspertas visuomet reikalauja sumokėti užstatą. Jeigu prašote, kad būtų išklausytas liudytojas, teismo kanceliarijai turite iš anksto apmokėti išlaidas. Jeigu to nepadarysite, bus daroma prielaida, kad prašymą išklausyti liudytoją atsiimate.

Sumokėti galima naudojantis pavedimo ar lėšų pervedimo forma, elektroninio lėšų pervedimo būdu, grynaisiais arba čekiu kanceliarijai (pastarasis variantas yra skirtas tik teisininkams ir teismo antstoliams).

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Pagal Belgijos civilinio proceso teisę galima pateikti apeliacinį skundą vadovaujantis reglamento 17 straipsniu. Apeliacinį skundą reikia teikti pirmosios instancijos teismui, komercinių bylų teismui arba apeliaciniam teismui, turinčiam dalykinę jurisdikciją pagal Belgijos teismų kodeksą. Kuriam apeliaciniam teismui priklauso konkreti teritorinė jurisdikcija, nurodyta Europos teisminiame atlase civilinėse bylose.

Pagal Belgijos teismų kodekso 1051 straipsnį apeliacinis skundas gali būti pateiktas per vieną mėnesį nuo sprendimo įteikimo arba pranešimo apie jį pagal to kodekso 792 straipsnio 2 ir 3 dalis dienos, laikantis viršvalstybinės ir tarptautinės teisės nuostatose nustatytų terminų. Taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą apeliacinis skundas taip pat turi būti pateiktas iš esmės per vieną mėnesį nuo kompetentingo teismo sprendimo įteikimo arba pranešimo pagal reglamento, kuriuo nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, 13 straipsnį.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Pagal Belgijos teisę, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, galima pasinaudoti įvairiais teismo sprendimo apskundimo būdais siekiant teisminės peržiūros:

– pirma, galima pateikti apeliacinį skundą pagal Teismų kodekso 1051 str. dėl teismo sprendimo per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos arba, tam tikrose bylose, nuo pranešimo apie jį pagal Teismų kodekso 792 str. 2 ir 3 dalis dienos. Tai taikoma tiek dalyvaujant šalims priimtiems teismo sprendimams, tiek teismo sprendimams, priimtiems už akių;

– antra, galima pareikšti prieštaravimą pagal Teismų kodekso 1048 straipsnį dėl teismo sprendimo, priimto už akių, per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įteikimo dienos arba, tam tikrose bylose, nuo pranešimo apie jį pagal Teismų kodekso 792 straipsnio 2 ir 3 dalis dienos.

Taikomi šie terminai, nustatyti pirmiau minėto apeliacinio skundo pateikimui arba prieštaravimo pareiškimui:

– terminai, nustatyti viršvalstybinės ir tarptautinės teisės normomis;

– Teismų kodekso 50 straipsnio nuostata, leidžianti pratęsti senaties terminą tam tikrais įstatymu nustatytais atvejais;

– galimybė taikyti bendrąjį teisės principą, daugeliu atveju patvirtinta Belgijos kasacinio teismo ir leidžianti pratęsti veiksmo atlikimo terminą šaliai, kuriai jį laiku atlikti sutrukdė force majeure aplinkybės.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Vadovaujantis 21a straipsnio 1 dalimi, pagal nacionalinę teisę Belgija nepripažįsta kitų kalbų, išskyrus oficialiąją kalbą arba teismo sprendimo vykdymo užtikrinimo vietos kalbą.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Belgijoje pagal reglamentą, kuriuo nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, priimtą teismo sprendimą vykdo teismo antstoliai.

Reglamento, kuriuo nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, 23 straipsnį taiko vietos, kurioje areštuojamas turtas (vykdomas teismo sprendimas), areštų teisėjas (pr. juge des saisies). Pagal Belgijos teismų kodekso 1395 straipsnį areštų teisėjas yra kompetentingas nagrinėti visus prašymus, susijusius su turto areštu ir teismo sprendimų vykdymu. Teritorinė jurisdikcija nustatyta minėto Teismų kodekso 633 straipsnyje.

Be to, Belgijos teismų kodekse nustatyta, kad teritorinė jurisdikcija priklauso pirmosios instancijos teismui. Pagal Belgijos teismų kodekso 569 straipsnio 5 punktą pirmosios instancijos teismas, kuriam priklauso arešto teisėjas, nagrinėja ginčus, susijusius su sprendimų ir nutarčių vykdymu. Šis teismas, įskaitant arešto teisėją, taip pat turi neribotą jurisdikciją pagal Belgijos teismų kodekso 568 straipsnį.

Paskutinis naujinimas: 15/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.