Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Bulgarija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Šios kategorijos bylas kompetentingas nagrinėti apylinkės teismas (rayonen sad), veikiantis atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos arba buveinės adresu.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Standartinė ieškinio forma A turi būti užpildyta tiesiogiai kompetentingame apylinkės teisme arba turi būti atsiųsta paštu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Vadovaujantis reglamento 11 straipsniu praktinę pagalbą ir informaciją teikia Europos vartotojų centrų tinklui (angl. ECC-Net) priklausantis Europos vartotojų centras Bulgarijoje. Informaciją apie reglamento taikymą paprašius teikia Teisingumo ministras.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Naudotini dokumentų įteikimo būdai nustatyti galiojančiame Civilinio proceso kodekse. Vadovaujantis 43 straipsniu pranešimai gali būti įteikti asmeniškai arba per kitą asmenį. Teismo nurodymu dokumentas taip pat gali būti įteiktas įtraukiant jį į bylą, pritvirtinant prie gavėjo durų, įdedant į pašto dėžutę arba viešai paskelbiant.

Pagal Civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 4 dalį proceso šaliai pranešimai gali būti įteikti ir el. paštu. Laikoma, kad pranešimai yra įteikti, kai jie užregistruojami informacinėje sistemoje.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Konkrečiai nenurodyta.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Remiantis Civilinio proceso kodekse nustatytu teismų taikomu valstybės mokesčių sąrašu, žyminiai mokesčiai Bulgarijoje sudaro 4 proc. ieškinio vertės, bet ne mažiau kaip 50 BGN.

Žyminiai mokesčiai sumokami banko pavedimu.

Pagal sąrašo 13 straipsnio 3 dalį mokestis už prašymą pripažinti Bulgarijos teismo sprendimą ir užtikrinti jo įvykdymą yra 40 BGN.

Mokestis už prašymą pripažinti užsienio teismo, arbitražo arba kitos institucijos sprendimą ir užtikrinti jo įvykdymą yra 50 BGN (sąrašo 15 straipsnis).

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Skundas dėl sprendimo, priimto taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, turi būti pateiktas atitinkamam srities teismui (okrazhen sad) (Civilinio proceso kodekso 624 straipsnio 2 dalis).

Skundas turi būti pateiktas per dvi savaites nuo apylinkės teismo sprendimo įteikimo atitinkamai šaliai dienos. Skundo nagrinėjimo procedūra yra nustatyta Civilinio proceso kodekso 20 skyriuje.

Apeliacinis skundas dėl srities teismo sprendimo teikiamas Aukščiausiajam kasaciniam teismui, laikantis 280 straipsnyje nustatytų sąlygų (Civilinio proceso kodekso 624 straipsnio 2 dalis).

Kasacine tvarka apskųsto sprendimo vykdymo užtikrinimo pagrindai ir sąlygos yra aiškiai išdėstyti Civilinio proceso kodekso 22 skyriuje.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Pagal 18 straipsnyje nustatytas sąlygas atsakovas atitinkamam apeliaciniam teismui gali pateikti prašymą peržiūrėti teismo sprendimą, priimtą taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Teismas prašymo peržiūrėti teismo sprendimo kopiją nusiunčia kitai šaliai, kurį gali į jį atsakyti per vieną savaitę nuo gavimo datos. Prašymas peržiūrėti sprendimą nagrinėjamas uždarame posėdyje. Jeigu teismas mano, kad tai būtina, prašymą jis gali nagrinėti viešame posėdyje. Sprendimo, priimto dėl prašymo peržiūrėti sprendimą, skųsti nebegalima.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Pagal 21a straipsnio 1 dalį galima vartoti bulgarų kalbą.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Už vykdymo užtikrinimą yra atsakingi teismo antstoliai (valstybiniai ir privatieji).

Prašymas išduoti vykdomąjį raštą taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą turi būti pateiktas srities teismui, turinčiam jurisdikciją skolininko atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos ar buveinės adresu arba vykdymo užtikrinimo vietos adresu.

Paskutinis naujinimas: 26/09/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.