Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Kipras

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

  • Nikosijos apylinkės teismas

Adresas: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Telefonas (+357) 22865518

Faksas (+357) 22304212/22805330

E. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Limasolio apylinkės teismas

Adresas: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cyprus

Telefonas (+357) 25806100/25806128

Faksas (+357) 25305311

E. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Larnakos apylinkės teismas

Adresas: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus

Telefonas (+357) 24802721

Faksas Faksas (+357) 24802800

E. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Pafo apylinkės teismas

Adresas: Corner of Neophytou & Nikou Nikolaidi, 8100, Pafas, P.O. Box 60007, Cyprus

Telefonas (+357) 26802601

Faksas (+357) 26306395

E. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Famagustos apylinkės teismas

Adresas: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Cyprus

Telefonas (+357) 23730950/23742075

Faksas (+357) 23741904

E. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Galimos pranešimo priemonės pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą yra: prašymo padavimas kanceliarijoje asmeniškai arba išsiuntimas paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, pavyzdžiui, faksu arba e. paštu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Apylinkės teismų „πρωτοκολλητεία“ (kanceliarijos).

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Dokumentai įteikiami paštu arba registruotu laišku, reikalaujant gavimo patvirtinimo, kartu nurodant gavimo datą. Jei tokia įteikimo forma negalima, dokumentai gali būti įteikiami vienu iš Reglamento (EB) Nr. 805/2004 13 arba 14 straipsniuose nustatytų būdų.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Neįgyvendinta.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Už formos užpildymą teismo mokestis neimamas.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Pirmosios instancijos teismo sprendimus bylose dėl ieškinių dėl nedidelių sumų galima apskųsti Aukščiausiajam Teismui. Apeliacinį skundą reikia paduoti per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo pirmąja instancija dienos.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Neįgyvendinta.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Ieškinys, atsiliepimas, priešieškinys ir atsiliepimai į priešieškinius, taip pat susijusių patvirtinamųjų dokumentų aprašymas turi būti graikų kalba.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Apylinkės teismai.

Paskutinis naujinimas: 04/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.