Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Gibraltaras

Turinį pateikė
Gibraltaras

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Jungtinė Karalystė

Gibraltaras

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Gibraltare jurisdikciją priimti sprendimą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą turi Gibraltaro Aukščiausiasis teismas (Supreme Court of Gibraltar). Bylą nagrinės Aukščiausiojo teismo valdytojas (Master of the Supreme Court), kompetentingas nagrinėti ieškinius dėl nedidelių sumų.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Ryšio priemonės, kurias leidžiama naudoti Gibraltaro teismuose, yra tik paštas (nes norint pradėti procedūrą reikia sumokėti žyminį mokestį).

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Gibraltare apeliacinį skundą galima paduoti pagal 2000 m. Aukščiausiojo teismo taisyklių nuostatas, kuriose iš esmės nustatyta, kad tokie apeliaciniai skundai turi būti paduodami papildomam (Additional Judge) arba vyriausiajam (Chief Justice) Aukščiausiojo teismo teisėjui.

Civilinio proceso taisyklių 52 dalies nuostatose ir prie jų pridedamuose praktiniuose nurodymuose išsamiau reglamentuojama visų tokių apeliacinių skundų nagrinėjimo procedūra. 2000 m. Aukščiausiojo teismo taisyklėse nustatytas tokių apeliacinių skundų padavimo laikotarpis, o Aukščiausiojo teismo taisyklėse ir 52.4 dalyje nustatyti konkretūs terminai, per kuriuos toks apeliacinis skundas turi būti paduotas.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Oficiali priimtina kalba pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą yra anglų kalba.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Kompetentinga valdžios institucija, turinti vykdymo įgaliojimus ir įgaliojimus taikyti 23 straipsnį, yra Gibraltaro Aukščiausiasis teismas.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Oficiali priimtina kalba pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą yra anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 11/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.