Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Graikija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Kompetentingi teismai yra teritorinę jurisdikciją turintys šalies apylinkės civilinių bylų teismai.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Ieškinys pareiškiamas raštu asmeniškai įteikiant prašymą apylinkės civilinių bylų teismo kanceliarijai. Prašymas taip pat gali būti paduodamas e. paštu arba per skaitmeninę platformą dokumentams pateikti, jeigu tokios priemonės yra prieinamos.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Tokia institucija nėra įsteigta.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Įteikti elektroninėmis priemonėmis arba pranešti elektroninėmis priemonėmis negalima.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Asmenys, kurie Graikijoje verčiasi elektronine prekyba, t. y. asmenys, siūlantys paslaugas ir vykdantys prekybą internetu, teisiškai privalo priimti pranešimus naudodami elektronines priemones pagal Prezidento dekreto Nr. 131/2003 8 straipsnio 1 dalį (Graikijos teisės suderinimas su Direktyva 2000/31/EB), jeigu bylų ginčai kyla iš sutarčių, kurias šalys sudarė naudodamos paprastą elektroninį parašą, t. y. naudodamos paprastą elektroninį paštą ir keisdamosi pranešimais.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Išlaidos apskaičiuojamos remiantis konkrečią bylą teisme laimėjusios šalies patirtomis išlaidomis.

Teismo mokesčius, kuriuos turi sumokėti ieškovas, sudaro:

a) advokato išlaidos, jeigu byla buvo vedama per Graikijoje veiklą vykdantį advokatą (jos yra 32 EUR);

b) teismo žyminis mokestis, mokamas kaip atlygis už kiekvieną teisme iškeltą bylą, jo dydis – apie 1,14 proc. visos prašomos priteisti sumos (pagrindinė suma ir palūkanos).

Paduodant ieškinius iki 200 EUR, teismo žyminis mokestis nemokamas.

Jeigu atsakovas perduoda bylą advokatui (kuris turi pasirašyti užpildytą C formą), jis privalo iš anksto sumokėti advokato sąskaitos faktūros mokestį – 32 EUR).

Išimtinėmis aplinkybėmis reikalaujama iš anksto sumokėti papildomą advokato sąskaitos faktūros mokestį, jeigu advokatas šaukiamas į žodinį bylos nagrinėjimą.

Teismo žyminis mokestis turi būti sumokėtas į valstybės biudžetą, o advokato išlaidos – Advokatūrų asociacijoms, kurios surenka ir vėliau apmoka advokato sąskaitą faktūrą, užpildant atitinkamą dokumentą.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Teismo sprendimų, priimamų pagal ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, neįmanoma apskųsti. Tačiau galima paduoti atgręžtinį reikalavimą pateikus prašymą sprendimą priėmusiam teismui ir apeliacinį skundą dėl panaikinimo Aukščiausiajam Teismui.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Prašymas dėl peržiūros gali būti pateiktas tik užpildžius prašymą sprendimą priėmusio teismo kanceliarijoje.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Priimtina kalba yra graikų.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Vykdymo vietoje jurisdikciją turintys antstoliai atsako už kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštą; notarai atsako už aukcionus.

Advokatai atsako už nurodymo areštuoti skolininko turtą, kurį turi kiti asmenys, parengimą, o antstoliai atsako už šio dokumento įteikimą.

Jurisdikciją pagal reglamento 23 straipsnį turi sprendimą priėmęs apylinkės civilinių bylų teismas.

Paskutinis naujinimas: 19/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.