Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Švedija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Ieškiniai dėl nedidelių sumų


*būtina nurodyti

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Jurisdikcija nagrinėti prašymus inicijuoti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą priklauso apylinkės teismui (tingsrätt).

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Prašymai inicijuoti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą kompetentingam apylinkės teismui turi būti pateikti tiesiogiai arba paštu. Prašymą taip pat galima pateikti elektroniniu būdu naudojantis Švedijos teismų interneto svetainėje teikiama e. paslauga: Sign and submit documents digitally –Swedish Courts.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Apylinkės teismas arba, jeigu tai yra apeliacinis skundas dėl sprendimo, priimto taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, apeliacinis teismas (hovrät), arba Aukščiausiasis teismas (Högsta domstolen). Informacija pateikiama Švedijos teismų interneto svetainėje adresu http://www.domstol.se/.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Institucija dokumentus gali įteikti elektroniniu būdu (pvz., el. paštu). Renkantis įteikimo būdą, visų pirma atsižvelgiama į tai, kad jis atitiktų dokumento turinį ir dydį, o galimos išlaidos ir nepatogumai būtų kuo mažesni. Dokumentai neturi būti įteikiami netinkamai, atsižvelgiant į bylos aplinkybes.

Kiti rašytiniai pranešimai gali būti siunčiami paštu arba elektroniniu būdu (pvz., el. paštu).

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Asmuo nėra įpareigotas sutikti, kad dokumentai jam būtų įteikiami elektroniniu būdu.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Prašymo pateikimo mokestis – 900 SEK. Jį galima sumokėti kortele („Mastercard“ arba „Visa“) arba banko pavedimu. Mokestis sumokamas Švedijos teismų interneto svetainėje adresu http://www.domstol.se/.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Apylinkės teismo priimtas sprendimas gali būti apskųstas apeliaciniam teismui. Apylinkės teismas apeliacinius skundus turi gauti per tris savaites nuo tos dienos, kai sprendimas įteikiamas bylos šalims. Apeliaciniai skundai turi būti teikiami kompetentingam apeliacinės instancijos teismui.

Jeigu viena iš šalių pateikė apeliacinį skundą dėl apylinkės teismo sprendimo, antroji šalis, be kita ko, gali apskųsti sprendimą per vieną savaitę nuo tos dienos, kai baigiasi pirmajai šaliai nustatytas terminas pateikti apeliacinį skundą. Toks apeliacinis skundas netenka galios, jeigu pirmasis skundas atsiimamas arba netenka galios dėl kitų priežasčių.

Apeliacinio teismo priimtas sprendimas gali būti apskųstas Aukščiausiajam teismui. Apeliacinės instancijos teismas apeliacinius skundus turi gauti per keturias savaites nuo sprendimo paskelbimo dienos.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Prašymai peržiūrėti sprendimą turi būti pateikti kompetentingam apeliacinės instancijos teismui.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Pažyma dėl sprendimo, priimto taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, turi būti surašyta švedų arba anglų kalba arba į jas išversta, antraip ji bus nepriimtina.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Švedijos priverstinio vykdymo tarnyba (Kronofogdemyndigheten) turi įgaliojimus užtikrinti sprendimų vykdymą Švedijoje ir priimti sprendimus pagal 23 straipsnį.

Paskutinis naujinimas: 30/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.