Maza apmēra prasības

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Kipra

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

  • Nikosijas rajona tiesa

Adrese: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Tālrunis: (+357) 22865518

Fakss: (+357) 22304212/22805330

E-pasta adrese: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Limasolas rajona tiesa

Adrese: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cyprus

Tālrunis: (+357) 25806100/25806128

Fakss: (+357) 25305311

E-pasta adrese: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Larnakas rajona tiesa

Adrese: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus

Tālrunis: (+357) 24802721

Fakss: Fakss: (+357) 24802800

E-pasta adrese: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Pafas rajona tiesa

Adrese: Corner of Neophytou & Nikou Nikolaidi, 8100, Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Tālrunis: (+357) 26802601

Fakss: (+357) 26306395

E-pasta adrese: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Famagustas rajona tiesa

Adrese: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Cyprus

Tālrunis: (+357) 23730950/23742075

Fakss: (+357) 23741904

E-pasta adrese: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Pieejamie saziņas līdzekļi, kas ir atzīti Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, ir pieteikuma personīga iesniegšana kancelejā vai tā nosūtīšana pa pastu vai izmantojot citu saziņas līdzekli, piemēram, faksu vai e-pastu.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Rajona tiesu kancelejas (‘πρωτοκολλητεία’).

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Dokumentus piegādā pa pastu vai ierakstītā vēstulē, saņemšanu apliecinot pavadzīmē, kurā ir saņemšanas datums. Ja piegāde šādā veidā nav iespējama, dokumentu var piegādāt, izmantojot kādu no Regulas (EK) Nr. 805/2004 13. vai 14. pantā izklāstītajām metodēm.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Nav ieviests.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Tiesas nodevu par veidlapas aizpildīšanu neiekasē.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Pirmās instances tiesas lēmumus maza apmēra prasībās var pārsūdzēt Augstākajā tiesā. Apelācija jāiesniedz 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas pirmajā instancē.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Nav ieviests.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Pieteikumam, atbildei, pretprasībai un atbildēm uz pretprasībām, kā arī jebkuram saistīto papilddokumentu aprakstam jābūt grieķu valodā.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Rajona tiesas.

Lapa atjaunināta: 12/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.