Maza apmēra prasības

Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 861/2007

Vispārīga informācija

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, mērķis ir panākt, ka tiek uzlabotas un vienkāršotas procedūras, kas piemērojamas civillietām un komerclietām, kurās prasības apmērs nepārsniedz 5000 €.

Regula tiek piemērota visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Procedūrā maza apmēra prasībām tiek izmantotas standartizētas veidlapas. Procedūra notiek rakstveidā, ja vien tiesa neuzskata, ka nepieciešama mutvārdu uzklausīšana.

Mutvārdu uzklausīšanu var veikt arī ar telekonferences vai videokonferences palīdzību, ja tiesai ir pieejams attiecīgs aprīkojums.

Tiesvedības paātrināšanas nolūkā regulā ir noteikti konkrēti termiņi, kuri lietas pusēm un tiesai ir jāievēro.

Regula ietver četras standartizētas veidlapas.

Nezināt, vai jūsu prasības gadījumā ir piemērojams Eiropas maksājuma rīkojums vai Eiropas procedūra maza apmēra prasībām? Lai pieņemtu lēmumu, izmantojiet lapā Tiešsaistes veidlapas pieejamo palīgu.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir sniegta informācija par regulas piemērošanu un šīm veidlapām, kuras iespējams aizpildīt un izdrukāt, izmantojot datoru.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Noderīgas saites

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām Lietotāju rokasgrāmata  PDF (1831 Kb) lv

Praktiska rokasgrāmata par Eiropas procedūr as maza apmēra prasībām  PDF (2335 Kb) lv

ARHIVĒTA Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta vietne (slēgta kopš 2017. gada 30. septembra)

Lapa atjaunināta: 01/04/2022

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.