Geringe vorderingen

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Cyprus

Europese grensoverschrijdende procedures - Geringe vorderingen


*verplichte invoer

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

  • Districtsrechtbank Nicosia

Adres: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Tel.: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212/22805330

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Districtsrechtbank Limassol

Adres: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cyprus

Tel.: (+357) 25806100/25806128

Fax: (+357) 25305311

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Districtsrechtbank Larnaca

Adres: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus

Tel.: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Districtsrechtbank Paphos

Adres: Corner of Neophytou & Nikou Nikolaidi, 8100, Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Tel.: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Districtsrechtbank Famagusta

Adres: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Cyprus

Tel.: (+357) 23730950/23742075

Fax: (+357) 23741904

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

De beschikbare communicatiemiddelen die worden aanvaard in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen: persoonlijke indiening van het verzoek ter griffie of verzending per post of via een ander communicatiemiddel, zoals fax of e-mail.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

De "πρωτοκολλητεία" (griffies) van de districtsrechtbanken.

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

Stukken worden betekend of ter kennis gebracht per post of via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, met vermelding van de datum van ontvangst. Indien deze vorm van betekening of kennisgeving niet mogelijk is, kan de betekening of kennisgeving gebeuren volgens een van de methoden vermeld in artikel 13 of artikel 14 van Verordening (EG) nr. 805/2004.

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

Niet van toepassing.

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

Er worden geen gerechtskosten aangerekend voor het invullen van het formulier.

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Tegen beslissingen van de rechtbank van eerste aanleg in procedures voor geringe vorderingen kan hoger beroep worden aangetekend bij het hooggerechtshof. Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen 14 dagen na de uitspraak van de beslissing in eerste aanleg.

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

Niet van toepassing.

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

Het verzoek, het antwoord, eventuele tegenvorderingen en antwoorden daarop, en de beschrijving van de bijbehorende bewijsstukken moeten worden opgesteld in het Grieks.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

Districtsrechtbanken.

Laatste update: 12/07/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.