Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Geringe vorderingen

Gibraltar

Inhoud aangereikt door
Gibraltar

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Verenigd Koninkrijk

Gibraltar

Europese grensoverschrijdende procedures - Geringe vorderingen


*verplichte invoer

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

Het gerecht dat bevoegd is om een beslissing te geven in een Europese procedure voor geringe vorderingen in Gibraltar is de Supreme Court van Gibraltar. De procedure komt voor de Master of the Supreme Court die de aangewezen Judge for Small Claims (rechter geringe vorderingen) is.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

Het enige voor de gerechten in Gibraltar aanvaarde communicatiemiddel is de post (aangezien griffierechten moeten worden betaald om een proces op te starten).

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

In Gibraltar kan beroep worden ingesteld op grond van de bepalingen van de Supreme Court Rules 2000 die in wezen bepalen dat dergelijk beroep kan worden ingesteld bij de Additional Judge of de Chief Justice of the Supreme Court.

De bepalingen van deel 52 van de regeling voor de burgerlijke rechtsvordering en aanvullende praktische aanwijzingen blijven van toepassing op de procedure van een dergelijk beroep. De Supreme Court Rules 2000 bevatten het tijdschema voor het instellen van een dergelijk beroep.

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

De ingevolge artikel 21, lid 2, punt b), aanvaarde taal is het Engels.

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

De bevoegde instantie voor de tenuitvoerlegging en voor de toepassing van artikel 23 is de Supreme Court van Gibraltar.

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

De ingevolge artikel 21, lid 2, punt b), aanvaarde taal is het Engels.

Laatste update: 11/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.