Geringe vorderingen

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Letland

Europese grensoverschrijdende procedures - Geringe vorderingen


*verplichte invoer

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

De territoriale bevoegdheid is geregeld in het besluit betreffende de gerechten, hun territoriale bevoegdheid en hun plaats van vestiging (“Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām”).

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

In Letland worden verzoeken aanvaard die per post worden verzonden of persoonlijk bij het betrokken gerecht worden ingediend; stukken kunnen door de verzoeker ook worden ondertekend met een Letse beveiligde elektronische handtekening en elektronisch bij het betrokken gerecht worden ingediend.

In het licht van de eIDAS-verordening en de EU-strategie voor de digitale eengemaakte markt, zijn er wijzigingen van de wet inzake elektronische stukken uitgewerkt en wordt er gewerkt aan de nodige technische aanpassingen om het mogelijk te maken elektronische stukken uit andere EU-lidstaten te aanvaarden, mits deze zijn ondertekend overeenkomstig de voorschriften van de eIDAS-verordening.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

DISTRICTSRECHTBANK RIGA-STAD, VIDZEME

Adres: Abrenes iela 3, Riga, LV-1356

Tel.: 67077222, 67077370, 67077290, 67077259

Fax: 67077203

E-mail: rigas.vidzeme@tiesas.lv

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Gerechten in Letland kunnen stukken ondertekenen met een Letse beveiligde elektronische handtekening en kunnen deze elektronisch verzenden indien de betrokken partij duidelijk heeft bevestigd en te kennen heeft gegeven dat zij stukken langs elektronische weg wenst te ontvangen.

Het is echter belangrijk op te merken dat er gevallen kunnen zijn waarin de Letse beveiligde elektronische handtekening niet wordt erkend door de ontvanger.

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

In artikel 56 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering wordt onder meer bepaald dat dagvaardingen per e-mail moeten worden toegezonden aan advocaten, notarissen, deurwaarders, bewindvoerders en nationale en lokale overheidsinstellingen. Het betrokken gerecht maakt advocaten via het onlinesysteem opmerkzaam op stukken alsook op elektronische stukken. Notarissen, deurwaarders, bewindvoerders en nationale en lokale overheidsinstellingen worden per e-mail opmerkzaam gemaakt op door het gerecht opgestelde stukken en andere stukken in elektronisch formaat, tenzij de betrokkene het gerecht ervan in kennis heeft gesteld dat hij als gebruiker van het onlinesysteem is geregistreerd. Indien een partij in een zaak het gerecht ervan in kennis stelt dat zij ermee instemt elektronisch met het gerecht te communiceren en zich als gebruiker van het onlinesysteem te registreren, worden gerechtelijke stukken haar via het onlinesysteem toegezonden. Indien het gerecht technische moeilijkheden ondervindt bij de toezending van gerechtelijke stukken via het onlinesysteem, moeten deze stukken op een andere in de wet op de burgerlijke rechtsvordering vastgestelde wijze worden bezorgd, maar dagvaardingen worden verzonden naar het door de partij in de zaak opgegeven e-mailadres. Dagvaardingen worden per e-mail toegezonden aan vertegenwoordigers van wie de geregistreerde verblijfplaats of het correspondentieadres zich buiten Letland bevindt, terwijl door het gerecht opgestelde stukken en andere stukken hun in elektronisch formaat per e-mail worden toegezonden, tenzij zij aangeven dat zij zich als gebruiker van het onlinesysteem hebben geregistreerd.

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De gerechtskosten omvatten:

- een vergoeding voor de staat (valsts nodeva);

- een griffierecht (kancelejas nodeva);

- vergoedingen in verband met het onderzoek van de zaak.

Gerechtskostencalculator:

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators

Vergoeding voor de staat

Krachtens artikel 34 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering is voor elk gedinginleidend stuk een bepaald bedrag aan de staat verschuldigd in de vorm van een vergoeding.

Voor verzoeken in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen zijn de hieronder vermelde vergoedingen voor de staat verschuldigd. Voor een vordering die in een geldbedrag kan worden uitgedrukt:

a) tot 2 134 EUR bedraagt de vergoeding 15 % van het gevorderde bedrag, maar met een minimum van 70 EUR;

b) van 2 135 EUR tot 7 114 EUR: 320 EUR, plus 4 % van het bedrag dat 2 134 EUR te boven gaat.

Een verzoek in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen moet vergezeld gaan van een stuk waaruit blijkt dat de vergoeding voor de staat is betaald conform de desbetreffende procedure en voor het bedrag als bepaald in de wet op de burgerlijke rechtsvordering.

Gerechtelijke vergoeding voor de staat (artikel 34 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering):

Gerechtelijke vergoeding (vergoeding voor de staat):

Begunstigde: Schatkist

Registratienummer: 90000050138

Rekeningnummer: LV55TREL1060190911200

Bank van de begunstigde: Schatkist

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: gegevens ter identificatie van de persoon of de zaak: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam, de naam en het persoonlijk identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van de vergoeding voor de staat namens een andere persoon wordt verricht, moeten de volgende gegevens ter identificatie van die persoon worden vermeld: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam, de naam en het persoonlijk identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

Griffierecht

Overeenkomstig artikel 38 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering is het griffierecht verschuldigd:

- voor de afgifte van een eensluidend afschrift van een stuk in een zaak, alsook voor de hernieuwde afgifte van een rechterlijke beslissing;

- voor het afleggen van een verklaring;

- voor de afgifte van een duplicaat van een executoriale titel;

- voor de waarmerking van de inwerkingtreding van een rechterlijke beslissing, indien deze aan een in het buitenland gevestigde instelling moet worden voorgelegd;

- voor het oproepen van getuigen.

Het griffierecht (artikel 38 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering):

Gerechtelijke autoriteit griffierecht:

Begunstigde: Schatkist

Registratienummer: 90000050138

Rekeningnummer: LV39TREL1060190911100

Bank van de begunstigde: Schatkist

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: gegevens ter identificatie van de persoon of de zaak: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam, de naam en het persoonlijk identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van het griffierecht namens een andere persoon wordt verricht, moeten de volgende gegevens ter identificatie van die persoon worden vermeld: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam, de naam en het persoonlijk identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

Vergoedingen in verband met het onderzoek van de zaak

Luidens artikel 39 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering bestaan de kosten in verband met het onderzoek van een zaak uit:

- bedragen verschuldigd aan getuigen en deskundigen;

- de kosten in verband met het verhoor van getuigen of het verrichten van inspecties ter plaatse;

- de kosten voor de opsporing van de verweerder;

- de kosten in verband met de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing;

- de kosten voor het bezorgen, afgeven en vertalen van dagvaardingen en andere gerechtelijke stukken;

- de kosten voor de publicatie van aankondigingen in kranten;

- de vergoedingen in verband met het veiligstellen van een vordering.

Vergoedingen in verband met het onderzoek van de zaak (artikel 39 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering) - districts- (gemeentelijke) en regionale rechtbanken

Begunstigde: Gerechtelijke administratie (Tiesu administrācija)

Registratienummer: 90001672316

Rekeningnummer: LV51TREL2190458019000

Bank van de begunstigde: Schatkist

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: “21499”, en de gegevens ter identificatie van de persoon of de zaak vermelden: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam, de naam en het persoonlijk identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van de kosten in verband met het onderzoek van een zaak namens een andere persoon wordt verricht, moeten de volgende gegevens ter identificatie van die persoon worden verstrekt: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam, de naam en het persoonlijk identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Beroep tegen rechterlijke beslissingen moet worden ingesteld bij het gerecht dat de beslissing heeft gegeven. Tegen beslissingen van de districts- of gemeentelijke rechtbanken moet beroep worden ingesteld bij de bevoegde regionale rechtbank.

REGIONALE RECHTBANK RIGA

Adres: Brīvības bulvāris 34, Riga, LV-1886

Fax: 67088270

Tel.: 67088211, 67088262

E-mail: riga.apgabals@tiesas.lv

REGIONALE RECHTBANK KURZEME

Adres: Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja, LV- 3401

Tel.: 63420059

Fax: 63423479, 63483187

E-mail: kurzeme.apgabals@tiesas.lv

REGIONALE RECHTBANK LATGALE

Adres: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601

Tel.: 64625581

Fax: 64624033

E-mail: latgale.apgabals@tiesas.lv

REGIONALE RECHTBANK VIDZEME

Adres: Tērbatas iela 13, Valmiera, LV-4201

Tel.: 642 32919

Fax: 642 31122

E-mail: vidzeme.apgabals@tiesas.lv

REGIONALE RECHTBANK VIDZEME

Gerechtsgebouw Madona

Adres: Poruka iela 1, Madona, LV-4801

Tel.: 648 23579

Fax: 648 60691

E-mail: vidzeme.madona.apgabals@tiesas.lv

REGIONALE RECHTBANK ZEMGALE

Adres: Akadēmijas iela 9, Jelgava, LV-3001

Tel.: 63023508

Fax: 63023911

E-mail: zemgale.apgabals@tiesas.lv

REGIONALE RECHTBANK ZEMGALE

Gerechtsgebouw Aizkraukle

Adres: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101

Tel.: 65128197

Fax: 65128119

E-mail: zemgale.aizkraukle.apgabals@tiesas.lv

Tegen een beslissing in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen kan beroep worden ingesteld wanneer:

1) het gerecht in eerste aanleg een regel van materieel recht onjuist heeft toegepast of uitgelegd, en dit tot een onjuiste beslissing in de zaak heeft geleid;

2) het gerecht in eerste aanleg een regel van procesrecht heeft geschonden, en dit tot een onjuiste beslissing in de zaak heeft geleid;

3) het gerecht in eerste aanleg onjuiste feitelijke vaststellingen heeft gedaan, het bewijsmateriaal onjuist heeft beoordeeld of een onjuiste juridische beoordeling van de omstandigheden van de zaak heeft gemaakt, en dit tot een onjuiste beslissing in de zaak heeft geleid.

Een beroepschrift waarin wordt aangevoerd dat een rechterlijke beslissing onjuist is, moet tevens de volgende gegevens bevatten:

1) welke regel van materieel recht door het gerecht in eerste aanleg onjuist is toegepast of uitgelegd, of welke regel van procesrecht het gerecht heeft geschonden, en hoe dit de beslissing in de zaak heeft beïnvloed;

2) welke feitelijke vaststellingen door het gerecht in eerste aanleg onjuist zijn, welk bewijsmateriaal onjuist is beoordeeld, hoe kan worden vastgesteld dat de juridische beoordeling van de omstandigheden van de zaak gebrekkig is, en hoe dit de beslissing in de zaak heeft beïnvloed.

Tegen een beslissing van een gerecht in eerste aanleg kan binnen twintig dagen na de uitspraak beroep worden ingesteld. Indien een verkorte beslissing is gegeven, gaat de beroepstermijn in op de datum die door het gerecht is vastgesteld voor het geven van de volledige beslissing. Indien de beslissing na de aangegeven datum wordt gegeven, gaat de beroepstermijn in op de datum waarop de beslissing daadwerkelijk is gegeven. In de bovengenoemde gevallen kan, wanneer een beslissing wordt toegezonden aan een procespartij in het buitenland, beroep worden ingesteld binnen twintig dagen na de toezending van een afschrift van de beslissing. Wanneer de zaak volgens de schriftelijke procedure is afgehandeld, gaat de beroepstermijn, naast het bovenstaande, in op de dag waarop de beslissing is gegeven.

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Een nieuw onderzoek van een zaak in het kader van een heroverweging van de beslissing kan door de verweerder worden ingeleid op grond van artikel 18 van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad, door het indienen van een verzoek:

1) tot heroverweging van een beslissing van een districts- of gemeentelijke rechtbank - en zulks bij de bevoegde regionale rechtbank;

2) tot heroverweging van een beslissing van een regionale rechtbank - en zulks bij het hooggerechtshof;

3) tot heroverweging van een beslissing van een kamer van het hooggerechtshof - en zulks bij de afdeling civiele zaken van het hooggerechtshof.

APGABALTIESAS PDF (211 Kb) lv

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

Lets.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De instanties die bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging van beslissingen:

erkende deurwaarders.

De lijst van erkende gerechtsdeurwaarders is beschikbaar op: http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/

De instanties die bevoegd zijn voor de toepassing van artikel 23:

de districts- of gemeentelijke rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de beslissing van een buitenlands gerecht uitvoerbaar is, op verzoek van de schuldenaar.

RAJONA (PILSĒTAS) TIESAS PDF (340 Kb) lv

Laatste update: 25/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.