Drobne roszczenia

Cypr

Autor treści:
Cypr

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Cypr

Europejskie procedury transgraniczne – Drobne roszczenia


*pole musi zostać wypełnione

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

  • Sąd Rejonowy w Nikozji

Adres: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cypr

Tel.: +357 22865518

Faks: (+357) 22304212 22805330

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Sąd Rejonowy w Limassol

Adres: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassolu, Cypr

Tel.: (+357) 25806100 25806128

Faks: +357 25305311

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Sąd Rejonowy w Larnace

Adres: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cypr

Tel.: +357 24802721

Faks: Faks: +357 24802800

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Sąd Rejonowy w Pafos

Adres: Corner of Neophytou & Nikou Nikolaidi, 8100, Paphos, P.O. Box 60007, Cypr

Tel.: +357 26802601

Faks: +357 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Sąd Rejonowy w Famaguście

Adres: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cypr

Tel.: (+357) 23730950 23742075

Faks: +357 23741904

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Dostępne środki komunikowania się, akceptowane do celów europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, to: bezpośrednie złożenie pozwu w kancelarii sądu lub przesłanie go pocztą bądź przy wykorzystaniu wszelkich innych środków komunikowania się, na przykład faksu lub poczty elektronicznej.

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

Sekretariaty (πρωτοκολλητεία) sądów rejonowych.

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Dokumenty doręcza się drogą pocztową lub przekazuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wskazującym datę odbioru. Jeżeli nie można skorzystać z tego rodzaju doręczenia, usługę może wykonać w dowolny sposób określony w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 805/2004.

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

Nie wdrożono.

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

Nie pobiera się opłat z tytułu wypełnienia formularza.

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

Orzeczenie sądu pierwszej instancji w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń można zaskarżyć do Sądu Najwyższego. Środek zaskarżenia należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia w pierwszej instancji.

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

Nie wdrożono.

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Pozew, odpowiedź na pozew, pozew wzajemny i odpowiedzi na pozew wzajemny oraz opis powiązanych dokumentów należy sporządzić w języku greckim.

Art. 25 ust. 1 lit. j) Organy właściwe w zakresie wykonania

Sądy rejonowe.

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.