Drobne roszczenia

Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia nr 861/2007

Informacje ogólne

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma na celu usprawnienie i uproszczenie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 5000 euro.

Rozporządzenie stosuje się w stosunkach pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.

Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń odbywa się w oparciu o standardowe formularze. Postępowanie prowadzi się na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy sąd uzna, że konieczne jest przeprowadzenie rozprawy.

Rozprawę można przeprowadzić za pomocą tele- lub wideokonferencji, jeżeli sąd dysponuje odpowiednim sprzętem.

W celu przyspieszenia postępowania rozporządzenie ustanawia również terminy na dokonywanie czynności przez strony i sąd.

W rozporządzeniu przewiduje się stosowanie czterech standardowych formularzy.

Nie wiesz, czy w przypadku Twojego roszczenia można zastosować europejski nakaz zapłaty lub europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń? Odpowiedź znajdziesz w narzędziu (kreatorze) dostępnym na stronie Formularze on-line.

Europejski portal „e-Sprawiedliwość” zapewnia informacje dotyczące stosowania rozporządzenia i formularzy, które można wypełnić na komputerze i wydrukować.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Powiązane strony

Przewodnik dla osób korzystających z Europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń  PDF (1110 Kb) pl

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania w sprawie drobnych roszczeń  PDF (2091 Kb) pl

ARCHIWALNA strona europejskiego atlasu sądowego (zamknięta 30 września 2017 r.)

Ostatnia aktualizacja: 01/04/2022

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.