Cereri cu valoare redusă

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Cipru

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

  • Tribunalul districtual din Nicosia

Adresă: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Telefon: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212/22805330

Adresă de e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Tribunalul districtual din Limassol

Adresă: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cyprus

Telefon: (+357) 25806100/25806128

Fax: (+357) 25305311

Adresă de e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Tribunalul districtual din Larnaca

Adresă: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus

Telefon: (+357) 24802721

Fax: Fax: (+357) 24802800

Adresă de e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Tribunalul districtual din Paphos

Adresă: Corner of Neophytou & Nikou Nikolaidi, 8100, Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Telefon: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

Adresă de e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Tribunalul districtual din Famagusta

Adresă: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Cyprus

Telefon: (+357) 23730950/23742075

Fax: (+357) 23741904

Adresă de e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Mijloacele de comunicare disponibile acceptate în sensul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă sunt: introducerea în persoană a unei cereri la grefa instanței sau expedierea acesteia prin poștă sau prin alte mijloace de comunicare, de exemplu prin fax sau e-mail.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

Registrele („πρωτοκολλητεία”) tribunalelor districtuale.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

Documentele sunt notificate prin poștă sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire care include data primirii. În cazul în care acest tip de notificare nu este posibil, notificarea poate fi efectuată prin oricare din metodele prevăzute la articolul 13 sau 14 din Regulamentul (CE) nr. 805/2004.

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

Nu s-a pus în aplicare.

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

Nu se percep taxe judiciare pentru completarea formularului.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

Hotărârile tribunalului de primă instanță în cauzele privind cererile cu valoare redusă pot fi atacate în fața Curții Supreme. Calea de atac trebuie introdusă în termen de 14 zile de la pronunțarea hotărârii în primă instanță.

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

Nu s-a pus în aplicare.

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Cererea, răspunsul, cererea reconvențională și răspunsurile la cererea reconvențională, precum și descrierile eventuale ale documentelor justificative aferente trebuie să fie în limba greacă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

Tribunalele districtuale.

Ultima actualizare: 04/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.