În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Cereri cu valoare redusă

Anglia şi Ţara Galilor

Conținut furnizat de
Anglia şi Ţara Galilor

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

Instanțele competente să se pronunțe în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă în Anglia și Țara Galilor sunt tribunalele de comitat (County Court) și Înalta Curte de Justiție (High Court of Justice). În cele mai multe cazuri procedura se va desfășura în fața unui judecător districtual (District Judge) dintr-un tribunal de comitat.

Competența tribunalelor de comitat este integral prevăzută de lege și acoperă aproape tot domeniul dreptului civil. Competența generală în materie de drept civil corespunde în mare parte cu cea a Înaltei Curți, cu excepția acțiunilor în despăgubiri pentru vătămări corporale având un cuantum mai mic de 50 000 GBP și a acțiunilor în recuperarea unor creanțe pecuniare mai mici de 15 000 GBP pentru care trebuie sesizat tribunalul de comitat. Pentru mai multe detalii, consultați Ordinul din 1991 privind competența Înaltei Curți și a tribunalelor de comitat (High Court and County Courts Jurisdiction Order) (astfel cum a fost modificat). O serie de legi conferă competență exclusivă tribunalelor de comitat – de exemplu, practic toate cauzele care țin de Legea din 1974 privind creditul de consum (Consumer Credit Act) și majoritatea acțiunilor intentate de creditorii ipotecari și de proprietari.

O cerere poate fi formulată în orice tribunal de comitat din Anglia și Țara Galilor. Site-ul web al Serviciului judiciar (Court Service) cuprinde adresele tuturor tribunalelor de comitat și coordonatele Înaltei Curți.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Mijlocul de comunicare acceptabil de instanțele din Anglia și Țara Galilor în scopul inițierii procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă este expedierea prin poștă (din cauza necesității de a percepe o taxă judiciară pentru a iniția procedura – instanțele din Anglia și Țara Galilor nu pot accepta în prezent plata taxelor judiciare prin carduri de credit sau de debit). Cu toate acestea, se va permite ca documentele ulterioare să fie trimise instanței prin poștă, fax sau e-mail, în conformitate cu partea 5 din Normele de procedură civilă, care conține norme privind depunerea și trimiterea documentelor către instanță.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

În Anglia și Țara Galilor este disponibilă o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă. Ordinul din 1999 de aplicare a Legii din 1999 privind accesul la justiție ((destinația căilor de atac) [Access to Justice Act 1999 (Destination of Appeals) 2000 Order] prevede instanțele care pot fi sesizate cu căi de atac împotriva hotărârilor instanțelor, inclusiv ale tribunalelor de comitat. În temeiul Ordinului din 2000, un judecător itinerant (circuit judge) din cadrul tribunalului de comitat examinează o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de judecătorul districtual (district judge) în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă. Ulterior, orice cale de atac va fi introdusă în fața Înaltei Curți.

Dispozițiile cuprinse în partea 5.2 din Normele de procedură civilă și în Instrucțiunile practice care însoțesc aceste norme reglementează procedura pentru o astfel de cale de atac și precizează termenele în care ar trebui introdusă o astfel de cale de atac.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

Limba oficială acceptabilă în temeiul articolului 21 alineatul (2) litera (b) este engleza.

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

La fel ca în cazul procedurii interne cu privire la cererile cu valoare redusă, va fi responsabilitatea părții care a avut câștig de cauză în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă să asigure executarea hotărârii instanței.

Autoritatea competentă în scopul executării și în sensul articolului 23 va fi tribunalul de comitat și Înalta Curte. Datele de contact sunt furnizate la litera (a) de mai sus.

Ultima actualizare: 21/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.