Cereri cu valoare redusă

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Franţa

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Cererile formulate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă trebuie adresate, în conformitate cu competențele care le revin acestora, tribunalelor de instanță, dacă litigiul este de natură civilă (articolul L. 221‐4‐1 din Codul de organizare judiciară), sau la instanțele comerciale, în cazul în care litigiul se referă la comercianți sau societăți comerciale sau de credit (articolul L. 721­3‐1 din Codul comercial).

În cazul în care Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială se referă la instanțele judecătorești ale unui stat membru în general, fără alte precizări, instanța competentă teritorial este cea din locul în care se află unul dintre pârâți.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Cererea de chemare în judecată poate fi adresată instanței judecătorești prin poștă.

Părțile la o procedură introdusă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă pot să comunice cu instanțele prin poștă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Justițiabilii pot primi informații, atunci când completează formularele anexate la regulament, în conformitate cu articolul 11, de la:

  • grefierii prezenți în jurisdicții, în tribunale de instanță și în tribunale comerciale, care sunt competenți să soluționeze cererile formulate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă; fiind în special vorba de tribunale de instanță, informațiile necesare cu privire la proceduri vor fi furnizate în principal de grefierii din biroul unic de primire al justițiabililor (SAUJ) din cadrul jurisdicției. Aceste birouri (SAUJ) vor fi instituite în tribunalele de instanță până la 31 decembrie 2017;
  • personalul prezent în centrele de justiție aflate pe întreg teritoriul național;
  • avocații cărora părțile li se pot adresa, în cadrul unor perioade de permanență gratuite, organizate de centrele județene de acces la justiție.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Notificarea electronică a actelor în cauză nu este autorizată. Prin urmare, nu există mijloacele tehnice disponibile.

Comunicarea cu instanțele franceze competente să soluționeze cererile formulate în temeiul regulamentului privind cererile cu valoare redusă se efectuează exclusiv prin poștă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

Nicio persoană și niciun profesionist nu are obligația de a accepta o notificare prin mijloace electronice, în conformitate cu articolul 13.

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
  • În cazul în care acțiunea este introdusă în fața tribunalului de instanță, nu există cheltuieli de judecată. Cu toate acestea, instanța poate să oblige partea care cade în pretenții la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a costurilor de punere în aplicare a hotărârii. Cheltuielile de notificare prin scrisoare recomandată vor rămâne în sarcina instanței respective. Eventualele cheltuieli de notificare survenite în aplicarea articolului 1387 din Codul de procedură civilă vor face obiectul unui titlu executoriu emis de către instanță, a cărui colectare va fi încredințată trezoreriei statului. Tribunalul de instanță poate condamna de asemenea partea căzută în pretenții la plata unor cheltuieli indivizibile, adică la cheltuielile de reprezentare și de asistență care au fost eventual suportate de partea adversă.
  • În cazul în care acțiunea este introdusă la tribunalul comercial, cheltuielile de judecată depind de organizarea sau nu a unei audieri. În absența unei audieri, cheltuielile de judecată se ridică la 17,80 EUR (costul unui ordin judecătoresc); atunci când se organizează o audiere, cheltuielile de judecată se ridică la aproximativ 67 EUR. Aceste sume nu includ alte costuri care ar mai putea surveni.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Căile de atac care ar putea fi folosite în conformitate cu legislația franceză și în temeiul articolului 17 din regulament sunt următoarele:

  • un apel (appel), în cazul în care hotărârea va fi pronunțată în primă instanță, adică în cazul în care cererea va fi mai mare decât suma de 4 000 EUR. Apelul poate fi formulat de oricare parte în termen de o lună de la data la care hotărârea este notificată (articolele 528 și 538 din Codul de procedură civilă).
  • o obiecție (opposition) poate fi depusă de un pârât căruia nu i s-a transmis personal notificarea sau comunicarea efectuată în temeiul articolului 5 alineatul (2) și care nici nu a răspuns în forma prevăzută la articolul 5 alineatul (3) (cazul „hotărârii pronunțate în lipsă”). Aceasta se formulează în fața instanței judecătorești care a pronunțat hotărârea în cauză (articolele 571-578 din Codul de procedură civilă).

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

În cazul în care hotărârea este pronunțată în ultimă instanță, părțile pot introduce un recurs în anulare (pourvoi en cassation) la Curtea de Casație (articolele 605-618-1 din Codul de procedură civilă).

În caz de judecată falsă (fraude au jugement), părțile pot introduce o cerere de reexaminare în fața instanței care a pronunțat hotărârea atacată (articolele 593-603 din Codul de procedură civilă).

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Limbile acceptate în temeiul articolului 21a alineatul (1) sunt: franceza, engleza, germana, italiana și spaniola.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Autoritățile competente pentru executarea hotărârilor sunt executorii judecătorești, iar în cazul în care judecătorul autorizează poprirea remunerațiilor, grefierii-șefi ai tribunalelor de instanță.

În sensul aplicării articolului 23,

  • în cazul judecării în lipsă, instanța judecătorească sesizată printr-o cale de atac poate, înainte de a rejudeca fondul, să își retragă hotărârea în ceea ce privește execuția provizorie, ceea ce are ca efect suspendarea executării (articolul 524 din Codul de procedură civilă);
  • în orice caz, judecătorul cererii de executare (le juge de l’exécution) poate ordona, după comunicarea unei somații sau a unui sechestru, suspendarea executării, acordând debitorului o perioadă de grație (articolul 510 din Codul de procedură civilă).
Ultima actualizare: 13/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.