În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Cereri cu valoare redusă

Gibraltar

Conținut furnizat de
Gibraltar

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Regatul Unit

Gibraltar

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

În Gibraltar, instanţa competentă să pronunţe o hotărâre în cadrul unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă este Curtea Supremă a Gibraltarului. Procedura se va desfăşura în faţa preşedintelui Curţii Supreme (Master of the Supreme Court), care este desemnat drept judecător competent în cazul cererilor cu valoare redusă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Mijlocul de comunicare acceptat de către instanţele din Gibraltar este exclusiv poşta (datorită necesităţii de a percepe o taxă judiciară pentru iniţierea procesului).

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

În Gibraltar este posibilă introducerea unei căi de atac în conformitate cu dispoziţiile Normelor Curţii Supreme din 2000 care prevăd că o astfel de cale de atac va fi introdusă în faţa judecătorului suplimentar (Additional Judge) sau în faţa preşedintelui Curţii Supreme (Chief Justice of the Supreme Court).

În continuare, dispoziţiile cuprinse în partea 52 din Normele de procedură civilă şi orientările însoţitoare privind punerea în practică reglementează procedurile în cazul unei astfel de căi de atac. Normele Curţii Supreme din 2000 stabilesc termenele în cadrul cărora trebuie introdusă calea de atac, iar normele Curţii Supreme şi partea 52.4 precizează termenele limită în cadrul cărora se introduce calea de atac.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

Limba oficială acceptată, în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (b), este limba engleză.

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

Autoritatea responsabilă în sensul articolului 23 şi pentru punerea în executare a hotărârii este Curtea Supremă a Gibraltarului.

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Limba oficială acceptată, în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (b), este limba engleză.

Ultima actualizare: 11/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.