Cereri cu valoare redusă

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Grecia

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

Instanțele competente sunt instanțele districtuale civile ale țării care sunt competente din punct de vedere teritorial.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Acțiunea este introdusă prin depunerea unei cereri scrise în persoană la grefa instanței civile districtuale. De asemenea, cererea poate fi trimisă prin e-mail sau prin intermediul unei platforme digitale de depunere a documentelor, acolo unde astfel de mijloace sunt disponibile.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

Nicio astfel de autoritate nu a fost instituită.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

Nu există nicio posibilitate de notificare electronică sau de comunicare prin mijloace electronice.

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

Persoanele care desfășoară activități de comerț electronic în Grecia, adică persoanele care oferă servicii și efectuează vânzări pe internet, au obligația legală de a accepta comunicări prin mijloace electronice, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Decretul prezidențial nr. 131/2003 (armonizarea legislației elene cu Directiva 2000/31/CE), în cazurile care implică litigii ce decurg din contracte încheiate între părți, prin utilizarea unei semnături electronice simple, și anume prin schimburi de mesaje și poștă electronică simplă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

Costurile sunt calculate pe baza costurilor suportate de partea care are câștig de cauză în instanță.

Taxele judiciare care trebuie plătite de solicitant includ: a) onorariul avocatului, cu condiția ca procedura relevantă să fi fost semnată de un avocat grec, în valoare de 32 EUR, și (b) taxa judiciară de timbru plătită pentru fiecare caz în instanță, reprezentând aproximativ 1,14 % din suma totală solicitată (principal și dobânzi). Nu se plătesc taxe judiciare de timbru pentru creanțele ce nu depășesc suma de 200 EUR.

În cazul în care pârâtul atribuie cauza unui avocat (care trebuie să semneze formularul C completat), acesta trebuie să plătească în avans o taxă de 32 EUR avocatului.

În mod excepțional, pentru serviciile avocatului este necesară o taxă suplimentară de 32 EUR în avans în cazul în care avocatul trebuie să participe la o dezbatere orală.

Taxa judiciară de timbru trebuie se plătește la bugetul statului, în timp ce onorariile avocatului se plătesc barourilor, care colectează și ulterior achită factura avocatului prin completarea unui document corespunzător.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

Hotărârile pronunțate în cadrul procedurii cu privire la cererile cu valoare redusă nu pot fi atacate. Cu toate acestea, o cale de atac este posibilă sub forma unei cereri care trebuie înaintată instanței care a pronunțat hotărârea și a unei acțiuni în anulare la Curtea Supremă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

O cerere de reexaminare poate fi introdusă numai prin depunerea unei cereri la grefa instanței care a pronunțat hotărârea.

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Limba acceptată este limba greacă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

Executorii judecătorești cu jurisdicție în locul de executare sunt responsabili de sechestrarea bunurilor mobile și imobile; notarii sunt responsabile de licitare;

avocații sunt responsabili de formularea ordonanței de poprire, în timp ce executorii judecătorești sunt responsabili de notificarea acesteia.

Instanța civilă districtuală care a pronunțat hotărârea este competentă în temeiul articolului 23 din regulament.

Ultima actualizare: 19/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.