Cereri cu valoare redusă

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Letonia

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

Competența teritorială este stabilită prin Decizia privind instanțele, competența lor teritorială și locul "Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām".

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

În Letonia, cererile introductive de instanță sunt acceptate prin poștă și în persoană la instanța respectivă; documentele pot să fie semnate de reclamant și prin utilizarea unei semnături electronice securizate letone și să fie transmise electronic instanței letone.

Vă rugăm să remarcați de asemenea că, în temeiul Regulamentului e-IDAS și al strategiei UE privind piața unică digitală, au fost elaborate amendamente la Legea documentelor electronice și sunt efectuate ajustările tehnice necesare pentru a permite acceptarea documentelor electronice din alte state membre, cu condiția să fie semnate în conformitate cu Regulamentul e-IDAS.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

TRIBUNALUL DISTRICTUAL MUNICIPAL VIDZEME, ORAȘUL RIGA

Adresă: Abrenes iela 3, Riga, LV-1356

Telefon: 67077222, 67077370, 67077290, 67077259

Fax: 67077203

E-mail: rigas.vidzeme@tiesas.lv

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

Instanțele din Letonia pot semna documente utilizând o semnătură electronică securizată letonă și le pot transmite electronic în cazul în care partea interesată a confirmat și și-a exprimat în mod clar dorința de a primi documente pe cale electronică.

Totuși, este important de menționat că pot exista instanțe unde semnătura electronică securizată letonă nu este recunoscută din partea destinatarului.

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

Articolul 56 din Codul de procedură civilă prevede printre altele că citațiile trebuie trimise avocaților, notarilor, executorilor judecătorești, administratorilor, statului și instituțiilor administrației locale prin poștă electronică. Instanța informează avocații cu privire la documente și de asemenea la documentele electronice prin intermediul sistemului online. Notarii, executorii judecătorești, administratorii, statul și instituțiile administrației locale sunt informați cu privire la documentele întocmite de instanță și la alte documente în format electronic prin e-mail, cu excepția cazului în care persoana interesată a notificat instanței înregistrarea ca utilizator al sistemului online. În cazul în care o parte într-o cauză notifică instanța că este de acord să comunice cu aceasta pe cale electronică și să se înregistreze ca utilizator al sistemului online, documentele judiciare îi vor fi notificate în sistemul online. În cazul în care instanța întâmpină obstacole tehnice privind notificarea documentelor judiciare prin intermediul sistemului online, acestea vor fi transmise într-un alt mod prevăzut de Codul de procedură civilă, însă citațiile vor fi trimise la adresa de e-mail furnizată de parte. Citațiile sunt trimise prin e-mail reprezentanților pentru care locul de reședință înregistrat sau adresa de corespondență este în afara Letoniei, în timp de documentele întocmite de instanță și alte documente în format electronic sunt trimise prin e-mail, cu excepția cazului în care aceștia menționează că s-au înregistrat ca utilizator al sistemului online.

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

Taxele judiciare includ:

- o taxă statală (valsts nodeva);

- o taxă administrativă (kancelejas nodeva);

- taxe asociate cu examinarea cauzei.

Calculator pentru taxele judiciare:

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators

Taxa statală

Potrivit articolului 34 din Codul de procedură civilă, o sumă specifică se plătește statului prin intermediul unei taxe pentru fiecare acțiune introdusă.

Acțiunile introduse în temeiul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă sunt supuse taxelor statale enumerate mai jos. Pentru o acțiune care poate fi evaluată în bani:

(a) până la 2 134 EUR, taxa este de 15 % din suma pretinsă, dar nu mai puțin de 70 EUR;

(b) între 2 135 EUR și 7 114 EUR, taxa este de 320 EUR plus 4 % din diferența dintre suma pretinsă și 2 134 EUR.

O acțiune introdusă în temeiul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă trebuie să fie însoțită de un document care atestă plata taxei statale în conformitate cu procedura prevăzută de Codul de procedură civilă și în cuantumul menționat în acesta.

Taxa judiciară statală (articolul 34 din Codul de procedură civilă):

Taxa judiciară (taxa statală):

Beneficiar: Trezoreria statului

Nr. înregistrare 90000050138

Contul nr. LV55TREL1060190911200

Banca beneficiarului: Trezoreria statului

Codul BIC TRELLV22

Scopul plății: detalii care identifică persoana sau cauza: numărul cauzei (dacă este cunoscut); pentru persoane fizice, numele de familie, prenumele și codul numeric personal; pentru persoane juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata unei taxe statale este efectuată pentru o altă persoană, trebuie furnizate informații care identifică acea persoană: numărul cauzei (dacă este cunoscut); pentru persoane fizice, numele de familie, prenumele și codul numeric personal; pentru persoane juridice, numele și numărul de înregistrare.

Taxa administrativă

Potrivit articolului 38 din Codul de procedură civilă, taxa administrativă se plătește:

- pentru eliberarea unei copii certificate a unui document dintr-o cauză, precum și pentru reemiterea unei hotărâri judecătorești sau a unei decizii;

- pentru eliberarea unei declarații;

- pentru eliberarea unui duplicat al unui titlu executoriu;

- pentru certificarea faptului că o hotărâre judecătorească produce efecte, în cazul în care o astfel de hotărâre urmează să fie transmisă unei instituții din străinătate;

- pentru citarea martorilor.

Taxa administrativă (articolul 38 din Codul de procedură civilă):

Taxa administrativă pentru autoritatea judiciară:

Beneficiar: Trezoreria statului

Nr. înregistrare 90000050138

Cont nr. LV39TREL1060190911100

Banca beneficiarului: Trezoreria statului

Codul BIC TRELLV22

Scopul plății: detalii care identifică persoana sau cauza: numărul cauzei (dacă este cunoscut); pentru persoane fizice, numele de familie, prenumele și codul numeric personal; pentru persoane juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata unei taxe administrative este efectuată pentru o altă persoană, trebuie furnizate informații care identifică acea persoană: numărul cauzei (dacă este cunoscut); pentru persoane fizice, numele de familie, prenumele și codul numeric personal; pentru persoane juridice, numele și numărul de înregistrare.

Taxe aferente examinării cauzei

Potrivit articolului 39 din Codul de procedură civilă, cheltuielile legate de examinarea unei cauze constau în:

- sumele plătite martorilor și experților;

- cheltuielile care decurg din interogarea martorilor sau din efectuarea unor cercetări la fața locului;

- cheltuielile efectuate cu găsirea pârâtului;

- cheltuielile legate de executarea unei hotărâri;

- cheltuielile pentru transmiterea, emiterea și traducerea citațiilor și a altor documente judiciare;

- costurile publicării de notificări în ziare;

- costurile legate de asigurarea unei creanțe.

Taxe aferente examinării cauzei (articolul 39 din Codul de procedură civilă) - instanțele districtuale (municipale) și regionale

Beneficiar: Grefa instanțelor (Tiesu administrācija)

Nr. de înregistrare 90001672316

Cont nr. LV51TREL2190458019000

Banca beneficiarului: Trezoreria statului

Codul BIC TRELLV22

Scopul plății: „21499” și furnizarea detaliilor care identifică persoana sau cauza: numărul cauzei (dacă este cunoscut); pentru persoane fizice, numele de familie, prenumele și codul numeric personal; pentru persoane juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata cheltuielilor aferente examinării unei cauze este efectuată pentru o altă persoană, trebuie furnizate informații care identifică acea persoană: numărul cauzei (dacă este cunoscut); pentru persoane fizice, numele de familie, prenumele și codul numeric personal; pentru persoane juridice, numele și numărul de înregistrare.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

Căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești trebuie formulate la instanța care a pronunțat decizia. Instanțele regionale respective ar trebui sesizate pentru deciziile instanțelor districtuale sau municipale.

TRIBUNALUL REGIONAL RIGA

Adresă: Brīvības bulvāris 34, Riga, LV-1886

Fax: 67088270

Telefon: 67088211, 67088262

E-mail: riga.apgabals@tiesas.lv

TRIBUNALUL REGIONAL KURZEME

Adresă: Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja, LV- 3401

Telefon: 63420059

Fax: 63423479, 63483187

E-mail: kurzeme.apgabals@tiesas.lv

TRIBUNALUL REGIONAL LATGALE

Adresă: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601

Telefon: 64625581

Fax: 64624033

E-mail: latgale.apgabals@tiesas.lv

TRIBUNALUL REGIONAL VIDZEME

Adresă: Tērbatas iela 13, Valmiera, LV-4201

Telefon: 642 32919

Fax: 642 31122

E-mail: vidzeme.apgabals@tiesas.lv

TRIBUNALUL REGIONAL VIDZEME

Clădirea instanței din Madona

Adresă: Poruka iela 1, Madona, LV-4801

Telefon: 648 23579

Fax: 648 60691

E-mail: vidzeme.madona.apgabals@tiesas.lv

TRIBUNALUL REGIONAL ZEMGALE

Adresă: Akadēmijas iela 9, Jelgava, LV-3001

Telefon: 63023508

Fax: 63023911

E-mail: zemgale.apgabals@tiesas.lv

TRIBUNALUL REGIONAL ZEMGALE

Clădirea instanței din Aizkraukle

Adresă: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101

Telefon: 65128197

Fax: 65128119

E-mail: zemgale.aizkraukle.apgabals@tiesas.lv

Poate fi introdusă o cale de atac împotriva unei hotărâri în temeiul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă atunci când:

(1) instanța de prim grad de jurisdicție a aplicat sau a interpretat incorect o normă de drept material, iar acest lucru a dus la o soluționare incorectă a cauzei;

(2) instanța de prim grad de jurisdicție a încălcat o normă de drept procedural, iar acest lucru a dus la o soluționare incorectă a cauzei;

(3) instanța de prim grad de jurisdicție a efectuat constatări incorecte ale situației de fapt sau a evaluat în mod incorect probele, ori a efectuat o apreciere juridică incorectă a circumstanțelor cauzei, iar acest lucru a dus la o soluționare incorectă a cauzei.

O cale de atac prin care se pretinde că o hotărâre este neconformă trebuie să menționeze de asemenea următoarele:

(1) ce normă de drept material a fost aplicată sau interpretată incorect de instanța de prim grad de jurisdicție sau ce normă de drept procedural a fost încălcată de aceasta și cum a afectat acest lucru soluționarea cauzei;

(2) care dintre constatările instanței de prim grad de jurisdicție cu privire la situația de fapt sunt incorecte, ce probe au fost evaluate incorect, de unde reiese că aprecierea juridică a circumstanțelor cauzei este neconformă și cum a afectat acest lucru soluționarea cauzei.

O cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de o instanță de prim grad de jurisdicție poate fi introdusă în termen de 20 de zile de la pronunțarea hotărârii. Dacă a fost pronunțată o hotărâre parțială, termenul de introducere a unei căi de atac curge de la data fixată de către instanță pentru redactarea hotărârii integrale. Dacă hotărârea este redactată după data fixată, termenul de introducere a unei căi de atac curge de la data redactării efective a hotărârii. În cazurile de mai sus, în care o hotărâre este trimisă unei părți la procedură din străinătate, poate fi introdusă o cale de atac în termen de 20 de zile de la eliberarea unei copii a hotărârii. În cazul în care cauza a fost soluționată printr-o procedură scrisă, pe lângă cele de mai sus, termenul de introducere a unei căi de atac curge de la data redactării hotărârii.

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

Reexaminarea unei cauze în legătură cu o revizuire a hotărârii poate fi inițiată de pârât în temeiul articolului 18 din Regulamentul nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, prin introducerea unei cereri:

(1) de revizuire a unei hotărâri sau a unei decizii pronunțate de o instanță districtuală sau municipală – în fața instanței regionale corespunzătoare;

(2) de revizuire a unei hotărâri sau a unei decizii pronunțate de o instanță regională – în fața Curții Supreme;

(3) de revizuire a unei hotărâri sau a unei decizii pronunțate de o cameră a Curții Supreme – în fața Secției civile a Curții Supreme.

APGABALTIESAS PDF (211 Kb) lv

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Letonă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

Autoritățile competente în ceea ce privește executarea hotărârilor:

Executori judecătorești autorizați

Lista executorilor judecătorești autorizați este disponibilă la: http://www.lzti.lv/lv/zti/saraksts/?o=lname&pge=1

Autoritățile competente în ceea ce privește aplicarea articolului 23:

Instanța districtuală sau municipală în a cărei jurisdicție trebuie executată hotărârea unei instanțe străine, la cererea debitorului.

RAJONA (PILSĒTAS) TIESAS PDF (340 Kb) lv

Ultima actualizare: 27/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.