Cereri cu valoare redusă

Malta

Conținut furnizat de
Malta

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Malta

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

Instanțele judecătorești competente să pronunțe hotărâri în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă sunt Tribunalul responsabil în materie de cereri cu valoare redusă din Malta și Tribunalul responsabil în materie de cereri cu valoare redusă din Gozo.

Datele de contact ale acestora sunt următoarele: :

Tribunalul responsabil în materie de cereri cu valoare redusă din Malta

Telefon: 00356 25902000

E-mail: courts.justice@gov.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta.

Tribunalul responsabil în materie de cereri cu valoare redusă din Gozo

Telefon: 00356 22156650

E-mail: gozocourts@mgoz@gov.mt

Adresa: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Gozo.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Mijloacele de comunicare acceptate pentru depunerea cererilor: personal la grefa tribunalului, prin poștă, prin fax și prin e-mail.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

În cazul cererilor introduse de consumatori împotriva unei persoane care desfășoară activități comerciale, autoritatea responsabilă cu acordarea de asistență practică este ECC-Net Malta - European Consumer Centre Malta (Centrul European al Consumatorilor din Malta). Adresa ECC-Net Malta:

Consumer House

47A, South Street, Valletta VLT1101 Malta.

E-mail: ecc.malta@gov.mt

În cazul cererilor introduse de o persoană care desfășoară activități comerciale împotriva unei alte persoane care desfășoară activități comerciale, asistența practică este acordată de Malta Enterprise. Adresa Malta Enterprise:

Malta Enterprise Corporation

Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001, Malta.

E-mail: info@maltaenterprise.com

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

Dreptul procedural al Maltei nu include mijloacele electronice printre mijloacele de notificare. Utilizarea mijloacelor electronice în scopul notificării nu poate fi prevăzută și nici nu este permisă.

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

Nicio persoană și niciun profesionist nu are această obligație.

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

Se aplică următoarele taxe: 40 EUR pentru depunerea formularului A și 7,20 EUR pentru fiecare notificare transmisă pârâților. În cazul în care se utilizează formularul C, taxa este de 25 EUR și de 7,20 EUR pentru fiecare notificare. Pentru articolul 15a, metoda de plată este transferul bancar.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

Pentru contestarea hotărârilor Tribunalului responsabil în materie de cereri cu valoare redusă din Malta, căile de atac pot fi înaintate Curții de Apel (de jurisdicție inferioară) din Malta, iar pentru contestarea hotărârilor Tribunalului responsabil în materie de cereri cu valoare redusă din Gozo căile de atac pot fi introduse la Curtea de Apel (de jurisdicție inferioară) din Gozo.

În temeiul articolului 8 din capitolul 380 din Legislația Maltei, calea de atac poate fi introdusă prin intermediul unei cereri, în termen de douăzeci de zile de la data hotărârii. Articolul 8 alineatul (2) prevede că, indiferent de valoarea cererii, se poate introduce întotdeauna o cale de atac în următoarele situații:

(a) cu privire la orice chestiune referitoare la competența tribunalului;

(b) cu privire la orice chestiune privind prescrierea;

(c) cu privire la orice încălcare a dispozițiilor articolului 7 alineatul (2) din capitolul 380. Articolul menționat prevede că tribunalul trebuie să își suspende procedurile dacă acuzatul urmărește să obțină respingerea cererii, pe motiv că aceasta implică un aspect care nu ține de competența tribunalului, și/sau dacă pe rolul instanței judecătorești competente se află o acțiune al cărei rezultat ar afecta cererea înaintată tribunalului;

(d) în cazul în care tribunalul a acționat într-o manieră contrară normelor de imparțialitate și echitate și această acțiune a adus atingere drepturilor apelantului.

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

Cererile de reexaminare în conformitate cu articolul 18 din regulament sunt introduse la Tribunalul responsabil în materie de cereri cu valoare redusă din Malta sau din Gozo.

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Limba acceptată este malteza.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

Autoritățile competente pentru executarea hotărârilor sunt: Curtea Magistraților din Malta sau Curtea Magistraților din Gozo, în funcție de reședința persoanei împotriva căreia se execută hotărârea.

Ultima actualizare: 25/03/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.