În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Cereri cu valoare redusă

Irlanda de Nord

Conținut furnizat de
Irlanda de Nord

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Regatul Unit

Irlanda de Nord

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

Tribunalul districtual este instanța competentă să pronunțe o hotărâre în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă în Irlanda de Nord. Procedura va fi gestionată de către un judecător districtual.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Mijlocul de comunicare acceptat de instanțele din Irlanda de Nord în scopul inițierii procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă este trimiterea recomandată în regim prioritar.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

Serviciul Instanțe judecătorești din Irlanda de Nord (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) va oferi asistență practică în conformitate cu articolul 11, dar nu poate oferi consultanță juridică cu privire la regulament.

Biroul de consiliere pentru cetățeni (Citizens' Advice Bureau) sau alte centre de consiliere pentru consumatori care își desfășoară activitatea în Irlanda de Nord pot, de asemenea, să ofere asistență practică. Asistență suplimentară poate fi acordată de către un consilier juridic (solicitor). Baroul (Law Society) din Irlanda de Nord este în măsură să furnizeze coordonatele consilierilor juridici locali.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

Niciun mijloc de comunicare sau notificare pe cale electronică nu este disponibil din punct de vedere tehnic și admisibil în temeiul normelor de procedură în Irlanda de Nord. Mijlocul de comunicare acceptat este trimiterea recomandată în regim prioritar.

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

Nicio persoană din Irlanda de Nord nu este obligată să accepte notificarea sau comunicarea prin mijloace electronice.

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

În prezent, nu se percep taxe judiciare pentru procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă în Irlanda de Nord. Cu toate acestea, această situație este în curs de reexaminare.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

Nu este disponibil niciun recurs împotriva unui ordin emis în conformitate cu procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă în Irlanda de Nord.

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

Cererea trebuie depusă la instanța care a pronunțat hotărârea. Tribunalul districtual este instanța competentă în vederea unei astfel de reexaminări în Irlanda de Nord.

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Limba oficială acceptată în conformitate cu articolul 21 litera (a) punctul (1) este limba engleză.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

Autoritatea competentă în sensul aplicării articolului 23 va fi Biroul pentru executarea hotărârilor judecătorești (Enforcement of Judgments Office) și agentul însărcinat cu executarea hotărârilor judecătorești (Master, Enforcement of Judgments). Ca și în cazul procedurii naționale cu privire la cererile cu valoare redusă, părții care a obținut câștig de cauză în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă îi revine responsabilitatea de a îndeplini formalitățile necesare executării hotărârii judecătorești.

Ultima actualizare: 23/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.