Cereri cu valoare redusă

Spania

Conținut furnizat de
Spania

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Spania

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

Instanța de prim grad de jurisdicție (El juzgado de primera instancia) și tribunalul comercial (el juzgado de lo mercantil) în cazurile vizate la articolul 86c alineatul (2) din Legea organică privind puterea judiciară (Ley Orgánica del Poder Judicial) (în special în cazurile în care plângerea decurge dintr-un contract de transport).

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Pe lângă prezentarea directă în fața instanței competente și prezentarea prin poștă, tribunalele spaniole acceptă, de asemenea, prezentarea cererilor prin intermediul portalurilor judiciare ale administrațiilor competente pentru administrarea actului de justiție.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

Părțile pot primi din partea birourilor de consultanță pentru cetățeni ajutor practic pentru completarea formularelor, informații referitoare la procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă, precum și la organele competente să emită hotărâri.

Pentru prezentarea cererilor prin intermediul portalurilor judiciare, există un serviciu de consiliere tehnică.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

Prin intermediul portalurilor judiciare.

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

Următoarele persoane, cel puțin, au obligația să utilizeze mijloacele electronice de comunicare cu instanțele judiciare:

a) persoanele juridice

b) entitățile fără personalitate juridică

c) persoanele care exercită o activitate profesională în cazul căreia este obligatorie înscrierea pentru a putea efectua formalități și operațiuni cu administrația judiciară în exercitarea respectivei activități profesionale

d) notarii și grefierii

e) persoanele care reprezintă o persoană interesată care este obligată să comunice pe cale electronică cu instanțele judiciare

f) funcționarii din administrațiile publice pentru formalitățile și operațiunile pe care le efectuează în exercițiul funcțiilor lor.

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă nu este inclusă în procedurile supuse taxei judiciare.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

Nu se pot introduce căi de atac ordinare în cazul cererilor cu valoare redusă care se situează sub valoarea de 3 000 EUR.

În cazul cererilor privind sume situate între 3 000 și 5 000 EUR, poate fi introdusă o cale de atac în fața tribunalului care a pronunțat hotărârea și care decide cu privire la admisibilitatea căii de atac și la trimiterea ulterioară a acesteia către instanța provincială (Audiencia Provincial) pentru soluționarea cauzei. Termenul-limită pentru introducerea căii de atac este de 20 de zile lucrătoare începând din ziua următoare datei la care a fost notificată hotărârea.

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă nu este inclusă în procedurile supuse taxei judiciare.

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Spaniolă, engleză.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

Instanțele de prim grad de jurisdicție (Los juzgados de primera instancia) și tribunalul comercial (el juzgado de lo mercantil) în cazurile vizate la articolul 86c alineatul (2) din Legea organică privind puterea judiciară (Ley Orgánica del Poder Judicial) (în special în cazurile în care cererea cu valoare redusă este asociată unei plângeri care decurge dintr-un contract de transport).

Ultima actualizare: 26/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.