Cereri cu valoare redusă

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Suedia

Proceduri transfrontaliere europene - Cereri cu valoare redusă


*mențiuni obligatorii

Articolul 25 alineatul (1) litera (a) - instanțele competente

Instanța competentă pentru a examina o cerere de inițiere a procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă este judecătoria (tingsrätt).

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) - mijloacele de comunicare

Cererile de inițiere a procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă trebuie să fie înaintate judecătoriei competente direct sau prin poștă. De asemenea, este posibil să se depună o cerere pe cale electronică prin intermediul unui serviciu electronic disponibil pe site-ul web al instanțelor suedeze: Sign and submit documents digitally –Swedish Courts.

Articolul 25 alineatul (1) litera (c) - autoritățile sau organizațiile competente pentru furnizarea de asistență practică

Judecătoria sau, în cazul în care a fost introdusă o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă, Curtea de Apel (hovrätt) sau Curtea Supremă (Högsta domstolen). De asemenea, sunt disponibile informații pe site-ul instanțelor suedeze http://www.domstol.se/.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) - mijloacele de comunicare sau notificare pe cale electronică de exprimare a consimțământului

O autoritate poate comunica documentele pe cale electronică (de exemplu, prin e-mail). Primul aspect de luat în calcul atunci când se alege metoda de comunicare este faptul că aceasta trebuie să fie adecvată pentru cuprinsul și dimensiunea documentului și să presupună cât mai puține costuri și inconveniente. Documentele nu trebuie să fie comunicate într-un mod neadecvat în circumstanțele cauzei.

Alte comunicări scrise pot fi trimise prin poștă sau pe cale electronică (de exemplu, prin e-mail).

Articolul 25 alineatul (1) litera (e) - persoanele sau tipurile de profesii care au obligația legală de a accepta comunicarea sau notificarea sau alte forme de comunicare scrisă prin mijloace electronice

Nu există nicio obligație de a se accepta comunicarea documentelor pe cale electronică.

Articolul 25 alineatul (1) litera (f) - taxele judiciare și modalitățile de plată

Taxa de depunere a cererii este de 900 SEK. Aceasta poate fi plătită cu cartea de credit (Mastercard/Visa) sau prin transfer bancar pe site-ul instanțelor suedeze http://www.betala.domstol.se/.

Articolul 25 alineatul (1) litera (g) - posibilitatea exercitării unei căi de atac și instanța competentă

Se poate introduce în Curtea de Apel o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de o judecătorie. Cererile aferente căilor de atac trebuie să ajungă la judecătorii în termen de trei săptămâni de la data la care părțile au primit hotărârea. Căile de atac trebuie adresate Curții de Apel competente.

În cazul în care una dintre părți a introdus o cale de atac împotriva hotărârii unei judecătorii, cealaltă parte, în plus față de ceea ce s-a afirmat mai sus, poate exercita o cale de atac împotriva hotărârii în termen de o săptămână începând din ziua în care a expirat termenul limită pentru exercitarea căii de atac pentru prima parte. O astfel de cale de atac devine nulă dacă prima cale de atac este retrasă sau expiră din alt motiv.

Se poate introduce la Curtea Supremă o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de o Curte de Apel. Cererile aferente căilor de atac trebuie să ajungă la Curtea de Apel în termen de patru săptămâni de la data la care a fost pronunțată hotărârea.

Articolul 25 alineatul (1) litera (h) - procedurile pentru solicitarea unei reexaminări și instanțele competente pentru o astfel de reexaminare

Cererile de reexaminare trebuie adresate Curții de Apel competente.

Articolul 25 alineatul (1) litera (i) - limbile acceptate

Pentru ca o hotărâre pronunțată în cadrul unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă să fie acceptată, trebuie să se elibereze un certificat aferent în limbile suedeză sau engleză ori să fie tradus în aceste limbi.

Articolul 25 alineatul (1) litera (j) - autoritățile competente în ceea ce privește executarea

Administrația de executare suedeză (Kronofogdemyndigheten) este competentă în ceea ce privește punerea în executarea în Suedia, aceeași autoritate luând decizii în temeiul articolului 23.

Ultima actualizare: 30/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.