Cereri cu valoare redusă

Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 861/2007

Informații generale

Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă urmărește să îmbunătățească și să simplifice procedurile judiciare în materie civilă și comercială și se aplică cererilor a căror valoare nu depășește 5 000 EUR.

Regulamentul se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei.

Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă funcționează pe bază de formulare tip și este o procedură scrisă, cu excepția cazului în care instanța consideră necesară o dezbatere orală.

Aceste dezbateri orale pot avea loc prin teleconferință sau videoconferință, în cazul în care instanța dispune de aparatura necesară.

De asemenea, regulamentul prevede termene care trebuie respectate de părți și de instanță, cu scopul de a accelera soluționarea litigiilor.

Regulamentul prevede patru formulare tip.

Portalul european e-justiție oferă informații privind aplicarea regulamentului și pune la dispoziție formularele pe care le puteți completa și imprima de pe propriul dumneavoastră calculator.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Link relevant

Versiunea ARHIVATĂ a vechiului site ATLASUL judiciar european (închis la 30 septembrie 2017)

Ultima actualizare: 07/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.