Spori majhne vrednosti

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Ciper

Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti


*obvezen vnos

Člen 25(1)(a) Pristojna sodišča

  • Okrožno sodišče v Nikoziji

Naslov: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Telefon: (+357) 22865518

Telefaks: (+357) 22304212/22805330

E-naslov: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okrožno sodišče v Limassolu

Naslov: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cyprus

Telefon: (+357) 25806100/25806128

Telefaks: (+357) 25305311

E-naslov: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okrožno sodišče v Larnaci

Naslov: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus

Telefon: (+357) 24802721

Telefaks: Telefaks: (+357) 24802800

E-naslov: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okrožno sodišče v Pafosu

Naslov: Corner of Neophytou & Nikou Nikolaidi, 8100, Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Telefon: (+357) 26802601

Telefaks: (+357) 26306395

E-naslov: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okrožno sodišče v Famagusti

Naslov: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Cyprus

Telefon: (+357) 23730950/23742075

Telefaks: (+357) 23741904

E-naslov: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Člen 25(1)(b) Načini sporočanja

Načini sporočanja, ki so sprejemljivi za namene evropskega postopka v sporih majhne vrednosti: osebna vložitev vloge v tajništvu sodišča ali vložitev po pošti ali prek drugih komunikacijskih sredstev, kot sta telefaks ali elektronska pošta.

Člen 25(1)(c) Organi ali organizacije, ki zagotavljajo praktično pomoč

„πρωτοκολλητεία“ (tajništva) okrožnih sodišč.

Člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje

Dokumenti se vročajo po pošti ali s priporočeno pošto s potrdilom o prejemu, vključno z datumom prejema. Če to ni mogoče, se lahko vročitev opravi na katerega koli od načinov, ki so določeni v členih 13 ali 14 Uredbe (ES) št. 805/2004.

Člen 25(1)(e) Osebe ali poklici, ki morajo sprejeti vročitev listin ali drugega pisnega sporočanja v elektronski obliki

Se ne izvaja.

Člen 25(1)(f) Sodne takse in načini plačila

Za izpolnitev obrazca se ne zaračunajo sodne takse.

Člen 25(1)(g) Postopek v zvezi s pravnimi sredstvi in sodišča, pri katerih se lahko vložijo pravna sredstva

Zoper odločitve sodišča prve stopnje v sporih majhne vrednosti se lahko vloži pritožba pri vrhovnem sodišču. Pritožbo je treba vložiti v 14 dneh od izdaje odločbe na prvi stopnji.

Člen 25(1)(h) Postopek v zvezi s preskusom sodbe in sodišča, ki so pristojna za takšen preskus

Se ne izvaja.

Člen 25(1)(i) Sprejemljivi jeziki

Zahtevek, odgovor, vsak nasprotni zahtevek in odgovori nanje ter vsak opis povezanih dokazil morajo biti v grščini.

Člen 25(1)(j) Organi, pristojni za izvršbo

Okrožna sodišča.

Zadnja posodobitev: 04/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.