Задължения за издръжка

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Кипър

Семейно право — задължения за издръжка


*задължително поле

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Съдилищата, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост в съответствие с член 27, параграф 1, са съдилища по семейно право в Никозия, Лимасол, Ларнака/Фамагуста и Пафос.

 • Семеен съд (Oikogeneiakó Dikastírio) на Никозия

Телефон: (+357) 22865601

Факс: (+357) 22302068

 • Семеен съд на Лимасол

Телефон: (+357) 25806185

Факс: (+357) 25305054

 • Семеен съд на Ларнака/Фамагуста

Телефон: (+357) 24802754

Факс: (+357) 24802800

 • Семеен съд на Пафос

Телефон: (+357) 26802626

Факс: (+357) 26306395

Електронна поща: chief.reg@sc.iudicial.gov.cy

Съдът, компетентен да разглежда жалби срещу решения по подобни молби в съответствие с член 32, параграф 2, е Семейният апелативен съд (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Неговото седалище е във Върховния съд и можете да се свържете с него на следния адрес:

•     Supreme Court of Cyprus
Charalambos Mouskos Str. 1404
Nicósia
Cyprus
Телефон: (+357) 22865741
Факс: (+357) 22304500
Електронна поща: chief.reg@sc.įudicial.gov.cy

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

В кипърската съдебна система не съществува трета съдебна инстанция, тоест няма възможност да се обжалва решение, постановено по жалба.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Съдебен контрол от вида, предвиден в този член, може да се потърси като се подаде жалба за отмяна на решението (aítisi paramerismoú tis apófasis) в съответствие с член 48, правило 9, букви h) и n) от Правилата за гражданския процес (Thesmoí Politikís Dikonomías). Жалбата се подава пред съда по семейно-правни въпроси, който е постановил решението, което трябва да се отмени.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

 • Ministry of Justice and Public Order

International Legal Cooperation Unit

125 Athalassas Avenue

1461 Nicosia

Cyprus

Информация за връзка:

 • Г-жа Konstantina Sophocleous

Административен съветник

Отдел „Международно правно сътрудничество“

Министерство на правосъдието и обществения ред

Тел.: (+357) 22805943

Факс: (+357) 22805969

Ел. поща: csophocleous@mjpo.gov.cy

 • Г-жа Troodia Dionisiou

Административен съветник

Отдел „Международно правно сътрудничество“

Министерство на правосъдието и обществения ред

Тел.: (+357) 22805932

Факс: (+357)22518328

Ел. поща: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

 • Семеен съд на Никозия

Тел.: (+357) 22865601

Факс: (+357) 22302068

 • Семеен съд на Лимасол

Тел.: (+357) 25806185

Факс: (+357) 25305054

 • Семеен съд на Ларнака/Фамагуста

Тел.: (+357) 24802754

Факс: (+357) 24802800

 • Семеен съд на Пафос

Тел.: (+357) 26802626

Факс: (+357) 26306395

Ел поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Гръцки и английски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Гръцки и английски език.

Последна актуализация: 04/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.