Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
  Swipe to change

  Underholdspligt

  Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 4/2009

  Generelle oplysninger

  Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 vedrørende underholdspligt skal sikre effektiv og hurtig inddrivelse af underholdsbidrag.

  Den indeholder ni standardformularer, der skal lette kommunikationen mellem de centrale myndigheder og gøre det muligt at indgive ansøgninger elektronisk.

  Forordningen finder anvendelse mellem alle medlemsstater i Den Europæiske Union.

  Danmark har bekræftet, at det har til hensigt at gennemføre indholdet af forordningen i det omfang, den ændrer forordning (EF) nr. 44/2001, ved en erklæring (EUT L 149 af 12.6.2009, s. 80) på grundlag af en parallel aftale, der er indgået med Det Europæiske Fællesskab.

  Danmark bekræftede sin intention om at gennemføre indholdet i gennemførelsesforordningen af 10. november 2011 om fastsættelse af bilag X og XI til Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt. (DK anmälan. EUT L 195, 18.7.2013, s.1)

  Danmark er ikke bundet af Haagerprotokollen af 2007.

  På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om, hvordan forordningen anvendes, og et brugervenligt værktøj til udfyldelse af formularerne.

  Valgfri standardblanket til bidragsrestancer

  Med henblik på at lette den praktiske gennemførelse af forordningen om underholdspligt og den effektive udøvelse af borgernes rettigheder i hele EU har det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område udarbejdet en standardblanket til brug for angivelse af bidragsrestancer, hvis anvendelse ikke er obligatorisk.

  Denne blanket, hvis formål er at lette inddrivelsen af bidragsrestancer, er affattet på 23 sprog. Blanketten er vedlagt en praktisk vejledning i, hvordan den skal udfyldes. Blanketten findes i følgende formater: PDF PDF (922 Kb) da og XLS Excel (460 Kb) da.

  Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

  Relevante links

  Vejledning om anvendelse af bilagene i forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt

  Haagerprotokollen af 23. november 2007

  ARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)


  FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

  Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

  Familieret - underholdspligt


  *skal udfyldes
  Sidste opdatering: 17/03/2022

  Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.