Underholdspligt

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Cypern

Familieret - underholdspligt


*skal udfyldes

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

De retter, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. artikel 27, stk. 1, er familieretten i enten Nicosia, Limassol, Larnaca/Famagusta eller Paphos.

 • Family Court (Oikogeneiakó Dikastírio) of Nicosia

tlf.: (+357) 22865601

fax: (+357) 22302068

 • Family Court of Limassol

tlf.: (+357) 25806185

fax: (+357) 25305054

 • Family Court of Larnaca/Famagusta.

tlf.: (+357) 24802754

fax: (+357) 24802800

 • Family Court of Paphos

tlf.: (+357) 26802626

fax: (+357) 26306395

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Den ret, der har kompetence til at behandle appeller til prøvelse af afgørelser om sådanne anmodninger, jf. artikel 32, stk. 2, er familieappelretten (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Den har sæde hos højesteret, og dens kontaktoplysninger er:

 • Supreme Court of Cyprus
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nicosia
  Cyprus
  tlf.: (+357) 22865741
  fax: (+357) 22304500
  e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

Inden for rammerne af Cyperns retsorden finder der ingen tredjeinstansbehandling sted. Der er således ingen mulighed for prøvelse af en appelafgørelse.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

En fornyet prøvelse som omhandlet i denne bestemmelse kan finde sted derved, at der indgives en begæring om ophævelse af afgørelsen (aítisi paramerismoú tis apófasis) i medfør af § 48, stk. 9, litra h), og litra n), i den civile retsplejelov (Thesmoí Politikís Dikonomías). Begæringen indgives til den familieret, der traf den afgørelse, der ønskes ophævet.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

 • Ministry of Justice and Public Order

International Legal Cooperation Unit

Athalassis, 125

1461 Nicosia

Cypern

Kontaktperson:

 • Konstantina Sophocleous

Administrative Officer

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

Tlf.: (+357) 22805973

Fax: (+357) 22518328

E-mail: csophocleous@mjpo.gov.cy

 • Troodia Dionysiou

Administrative Officer

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

Tlf.: (+357) 22805932

Fax: (+357)22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

 • Family Court of Nicosia

tlf.: (+357) 22865601

fax: (+357) 22302068

 • Family Court of Limassol

tlf.: (+357) 25806185

fax: (+357) 25305054

 • Family Court of Larnaca/Famagusta.

tlf.: (+357) 24802754

fax: (+357) 24802800

 • Family Court of Paphos

tlf.: (+357) 26802626

fax: (+357) 26306395

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Græsk og engelsk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Græsk og engelsk.

Sidste opdatering: 04/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.