På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Underholdspligt

Gibraltar

Indholdet er leveret af
Gibraltar

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

Gibraltar

Familieret - underholdspligt


*skal udfyldes

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Følgende ret har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel:

Clerk to the Magistrates' Court

32-36 Town Range

Gibraltar

Tlf.: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Følgende ret har kompetence til at behandle appeller:

Clerk to the Magistrates' Court

32-36 Town Range

Gibraltar

Tlf.: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Der gælder følgende procedure til anfægtelse af appelafgørelser:

Appel til the Supreme Court

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Artikel 19 finder ikke anvendelse på Det Forenede Kongerige, da Det Forenede Kongerige ikke er bundet af Haagerprotokollen af 2007.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Minister for Justice,

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Tlf.: + 350 2005 9267

Fax: + 350 2005 9271

E-mail: moj@gibraltar.gov.gi

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Clerk to the Magistrates' Court

32-36 Town Range

Gibraltar

Tlf.: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

I alle Det Forenede Kongeriges landsdele er engelsk det sprog, som det accepteres, at de dokumenter, der er nævnt i artikel 20, 28 og 40, oversættes til.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Sproget, som i alle Det Forenede Kongeriges landsdele accepteres til kommunikation med andre centralmyndigheder, er engelsk.

Sidste opdatering: 12/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.